Apostolul Gaie

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Gaie (Gaio sau Gaius) se numără printre Cei Șaptezeci de Apostoli. El a fost episcop în Efes (Romani 16:23). Biserica îl pomenește pe Sfântul Apostol Gaie la 4 ianuarie împreună cu cei Șaptezeci și la 5 noiembrie. A fost episcop al Efesului, în Asia Mică, după Sfântul Timotei.

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinților Apostoli Ermie, Lin, Gaie, Filolog și Patrova din cei Șaptezeci, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea :

Vițe v-ați arătat viei lui Hristos, înțelepților Ermie, Lin, Gaie, Filolog și Patrova, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie și prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugați-vă ca să se dăruiască nouă mare milă și iertare greșelilor.

Iconografie

  • Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, pp. 150-151) arată că Sfântul Apostol Gaie trebuie zugrăvit ca un bătrân, având barbă ascuțită și purtând în mână un pergament înfășurat, însemn al apostoliei sale și al învățăturii pe care Apostolii au propovăduit-o la toate neamurile.

A se vedea și

Sursa

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.