Apostolul Natanael

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Natanael (sau, mai arhaic, Natanail) este uneori numărat printre Cei Doisprezece mari Apostoli ai Domnului Iisus Hristos sau, alternativ, printre Cei Șaptezeci de Apostoli. Biserica îl pomenește pe Sfântul Apostol Natanail la 4 ianuarie împreună cu Cei Șaptezeci și la 22 aprilie, unde prăznuirea este intitulată „întâlnirea cu Hristos a sfântului apostol Natanael”.

Sf. Apostol Natanael este identificat în unele sinaxare cu Sf. Apostol Simon Zilotul, și aceasta este identificarea reținută și de Dionisie din Furna pentru reprezentarea iconografică a Sf. Apostol Natanail.

Exegeza contemporană apreciază însă fie că el trebuie identificat mai degrabă cu Sf. Apostol Bartolomeu, fie că a fost unul dintre cei 70 de apostoli dar nu și între cei Doisprezece apostoli.

Chemarea lui Natanael

Chemarea Sf. Apostol Natanael este amintită în Noul Testament, în Evanghelia după Ioan (1, 43-51). Natanael primește chemarea mai întâi de la Filip, care pare să fie un prieten de-al lui, apoi chiar de la Mântuitorul. Este descris de însuși Mântuitorul ca un „israelitean în care nu este vicleșug” (Ioan 1, 47). Dialogul lui Natanael cu Iisus continuă:

„Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.”
(Ioan 1, 48-51)

Imaginea smochinului trimite la oamenii pioși din vremea aceea care studiau Sfintele Scripturi.

Părintele Ilie Cleopa amintește însă o altă interpretare patristică, conform căreia idicația misterioasă „Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin” ar trimite la un moment mult mai important din viața lui Natanail, și anume că sfântul Natanael ar fi fost unul din copiii care au scăpat de uciderea pruncilor de către Irod cel Mare fiind ascuns de către mama lui sub un smochin, o taină pe care o știa doar el și mama lui. Acest eveniment tainic îl lega de venirea lui Mesia și dezvăluirea lui de către Iisus a avut un impact atât de puternic asupra lui încât să-l facă să exclame „Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”, o afirmație pe care Apostolii o vor face abia după Învierea Domnului prin gura sfântului Apostol Toma.

Natanael-Simon Zilotul

O parte a tradiției îl considera pe Apostolul Natanail ca fiind unul și același cu Sf. Apostol Simon Zilotul, identificat la rândul său cu mirele de la nunta din Cana Galileii (Ioan 2). Potrivit exegezei moderne însă, termenul prin care este desemnat Apostolul Simon nu ar fi totuși un toponim (ceea ce ar fi justificat lectura Cananeul sau Cananitul), ci un termen ebraic care s-ar traduce prin „zelosul” sau „zelotul”.

Identificarea tradițională a lui Natanael cu Simon Zelotul sau Cananeul s-a făcut pe baza versetului de la Ioan 21, 2, care menționează că Natanael era originar din Cana Galileii.

Natanael-Bartolomeu

Contextul în care are loc chemarea lui și locul important pe care îl ocupă în cadrul narațiunii (chemarea lui vine chiar după cea a lui Andrei, Petru și Filip și este comparabil expusă chiar mai pe larg decât chemarea lui Petru, este mai probabil că Natanael a fost unul dintre cei Doisprezece. Această probabilitate este coroborată și cu faptul că numele lui Natanael este amintit ca fiind printre Apostolii care erau de față atunci când Iisus li S-a arătat, după Învierea Sa.

Identificarea lui Natanael cu Apostolul Bartolomeu se bazează pe faptul că Filip a fost cel care i-a vestit lui Natanael că Îl aflase pe Hristos, iar Bartolomeu este întotdeauna menționat imediat după Filip în lista celor Doisprezece în Evangheliile sinoptice (Matei 10, 3; Marcu 3, 18 și Luca 6,14).

Se crede că Apostolul Natanael este menționat în listele din Evangheliile sinoptice prin numele său de familie, Bar-Tolmai (fiul lui Tolmai) – Bartolomeu.

În afară de aceste considerații, istoricul Jean-Christian Petitfils consiedră că „niciun indiciu (nou-testamentar, n.n.) nu permite asimilarea lui Bartolemeu cu înțeleptul Natanael din Cana, cum îl face o tradiție tardivă din secolul al IX-lea).”[1]

De pildă, atât sfântul Augustin de Hipona (Omilia 7:17) cât și sfântul Epifanie de Salamina nu îl confundau pe Natanael cu Bortolomeu. Sfântul Epifanie scrie în Panarion că Natanael a fost însoțitorul lui Cleopa pe drumul spre Emaus în seara Învierii Domnului (notă la Luca 24, 18 în marginea Codexului V din secolul al IX-lea). Deci nu putea fi unul din cei Doisprezece apostoli, pentru că întorcându-se ei la Ierusalim „au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei” (Luca 24, 33).

Dintre Cei Șaptezeci

Numele de Natanael (Natanail) apare și în unele liste ale numelor celor șaptezeci (și doi) de ucenici ai lui Iisus, deosebiți de Cei Doisprezece. Aceste liste de nume cunosc unele variații, ca și numărul apostolilor amintiți. Astfel, un Natanael, „mai-marele scribilor”, este menționat între cei Șaptezeci într-o listă dată de Solomon, episcop nestorian de Basra, în secolul al XIII-lea [2]

Noul Testament amintește totuși un singur Natanael, care pare să fie dintre Cei Doisprezece, și este puțin probabil să fi existat un al doilea.

Note

  1. Jean-Christian Petitfils, Jesus, ed. Fayard, Paris, 2011
  2. Solomon de Basra, Cartea Albinei, cap. XLIX, Numele Apostolilor, în ordine, ed. engleză din 1886.

SurseApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.