Iad

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 9 ianuarie 2013 14:39, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (mici corecturi)
Salt la: navigare, căutare
Iadul
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Iadul (din grecescul Ἅδης - Hades -, prin slavonescul jadŭ) este locul chinurilor[1] veşnice[2]Este locul unde vor merge unii oameni în urma Judecăţii lui Hristos de la sfârşitul veacurilor în care fiecare va da socoteală pentru toate faptele şi vorbele sale.[3]

Caracteristicile iadului

Iadul se mai numeşte locul unde este ,,plângerea şi scrâşnirea dinţilor" (Mt13.42,50. Mat8.12,22.13), foc nestins (Mt3.12), ,,focul cel veşnic" (Mt25.41), cuptor de foc (Mt13.42,50), iezerul de foc unde arde pucioasă (Apoc19.20), gheenă (Mt5.22,29-30)[4] întunericul cel mai din afară (Mat8.12,22.13), depărtare de Hristos (Mt7.23), adânc (Lc8.31)

Iisus spune că omul va da seamă pentru orice cuvânt deşert pe care l-a rostit în timpul vieţii.[5]

Categorii de păcătoşi care nu vor avea acces la împărăţia lui Dumnezeu

 1. Ucigaşii [6]
 2. Necredincioşii[7], închinătorii la idoli (idolatrii)[8], vrăjitorii[9], nepăsătorii faţă de cei înfometaţi, însetaţi, străini, bolnavi sau aflaţi în temniţă.[10], nepăsătorii faţă de adevărurile credinţei.[11], cel nepăsător care nu asigură familiei din casa sa un minim necesar vieţii.[12] Acestea sunt păcate legate de credinţă
 3. Hoţii[13], escrocii[14], lacomii[15], beţivii[16], petrecăreții[17]. Acestea sunt păcate legate de bani, mâncare şi băutură.
 4. Fricoşii[18]
 5. Pizmaşii[19]
 6. Cei scârboşi[20], cei întinaţi[21], cei care trăiesc în spurcăciune[22]
 7. Curvarii şi desfrânaţii[23], preacurvarii (adulterii)[24], homosexualii[25], pervertiţii erotici [26]. Acestea sunt păcate sexuale.( a se vedea desfrânarea)
 8. Mânioşii[27]
 9. Mincinoşii[28], defăimătorii[29] Acestea sunt unele păcate ale limbii.
 10. Cei se seamănă certuri[30], cei ce creează dezbinări[31], cei ce creează diviziuni[32], cei ce creează gelozii.[33]


Coborârea lui Hristos la Iad

Iisus a zdrobit porţile iadului

După învăţătura creştină, Iisus Hristos, om adevărat şi Dumnezeu adevărat, s-a pogorât la Iad prin moarte şi a înviat pe cei "ţinuţi în legăturile iadului", şi "a zdrobit porţile iadului".

Acestea sunt spuse în puţine cuvinte în troparul Învierii - "Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le."[34] -, şi dezvoltate în multe ale compoziţii imnografice ale Bisericii legate de Învierea Domnului:

„De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor Mironosiţe: Bucuraţi-vă! şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuţi sculare.”
(Condacul Învierii)


„Pogorâtu-Te-ai întru cele mai de jos ale pământului şi ai sfărâmat încuietorile cele veşnice, care ţineau pe cei legaţi, Hristoase; si a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt.”
(Penticostarul, Utrenia Paştilor, cântarea a 6-a, irmosul)


De asemenea, imnografia slujbei numită Prohodul Domnului, care se cântă în Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, conţine gânduri de acest fel.

Note

 1. Mt13.42,50. Mat8.12,22.13
 2. Mt25.41, Mt3.12
 3. Mt12.36
 4. Gheena (ebr. gehenna, gej-hinnom = valea Hinnom, valea blestemată, valea iadului): în această vale, la sud de cetatea Ierusalim, se aduceau jertfe de copii in timpul secolele II şi I î.Hr. Mai târziu, valea a fost folosita pentru depozitarea gunoaielor. Din cauza murdăriei şi a prostului renume, a fost numită gej-hinnom (Marcu 9,43, Matei 25,41). Aici focul ardea neîncetat pentru a distruge gunoaiele, mirosul fiind insuportabil.
 5. Mt12.36
 6. Gal5.20, Apoc21.8, Apoc22.15
 7. Apoc21.8, Mat.10.11-15, eng. faithless, the unbelieving
 8. 1Cor6.9 , Gal5.20, Apoc21.8, Apoc22.15, eng. idolaters
 9. Gal5.19-21, Apoc21.8, Apoc22.15, eng. sorcers, witchcraft
 10. Mat 25.31-46
 11. Lc12.47-48
 12. 1Tim 5.8, eng. provide
 13. 1Cor6.10, eng.thieves
 14. 1Cor6.10, hrăpitorii; răpăreţii, eng.swindlers
 15. 1Cor6.9-10, Gal5.20-21,eng. greedy,covetuos
 16. 1Cor6.10, eng.drunkenness
 17. Gal5.21, eng.orgies- ESV, NIVUK, TNIV, revellings-ASV, wild party- NIRV
 18. Apoc21.8, eng. cowards
 19. Gal5.21, eng.envy
 20. Apoc21.8(the detestable- ESV, abominable-ASV,, the vile- NIVUK, spurcaţi- BO, spurcaţi- Anania)
 21. Apoc21.27 (unclean- ESV, ASV, impure-NIVUK)
 22. Apoc21.27(detestable- ESV, shameful- NIVUK, he that maketh an abomination- ASV
 23. 1Cor6.9, Gal5.19,Apoc21.8 Apoc22.15
 24. 1Cor6.9, Gal5.19
 25. 1Cor6.9
 26. Apoc22.15, câinii, eng.dogs
 27. Gal5.20, eng. anger, rage
 28. Apoc21.8, Apoc22.15, Apoc21.27, eng.liars
 29. 1Cor6.10, ocărâtorii, insultătorii, calomniatorii, revilers-ESV, slanders-NIVUK, NIV; batjocoritorii-BO, batjocoritorii-Anania
 30. Gal5.20, strife-ESV; discord-NIVUK, NIV; certuri-BO, certuri-Anania
 31. Gal5.20, dissensions- ESV, NIVUK, NIV; dezbinări, dezbinări-Anania
 32. Gal5.20, divions-ESV, factions-NIVUK, NIV; eresuri-BO, erezii-Anania
 33. Gal5.20, jealousy- ESV, NIV,CEV, NIVUK, zavistii-BO, gelozii-Anania)
 34. La învierea lui Iisus Hristos au înviat şi unii sfinţi care apoi s-au arătat multora în cetate- Mt27.52-53, de aceea se cântă la Înviere:,,Şi celor din morminte viaţă dăruindu-le"

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2

Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Vadului , Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, pag 179, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4

Galerie imagini