Suferința

De la OrthodoxWiki
(Redirecționat de la Suferinţa)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Suferinţa este o durere trupească sau sufletească. Ea are o conotaţie negativă atunci când trimite la suferinţa asociată unor păcate.(d.e firea batjocoritoare sau lenea), sau la suferinţa pedepselor pe care trebuie să le îndure făcătorii de rele, sau la suferinţa veşnică a celor ajunşi în iad. Ea are o conotaţie pozitivă atunci când se are în vedere suferinţa celor care fac bine, fie că se referă la oameni obişnuiţi, fie că se referă la prooroci, Iov, Ioan Botezătorul, Hristos, apostoli, mucenici şi sfinţi. Cel care ne vindecă de suferinţele trupeşti şi sufleteşti este Iisus Hristos, armele noastre în lupta împotriva suferinţei fiind iubirea aproapelui şi rugăciunea. Uneori Dumnezeu pedepseşte oamenii prin suferinţă pentru a-i aduce pe calea cea bună, aşa cum face şi un părinte care-şi pedepseşte fiul dar Dumnezeu are un scop mult mai înalt, acela de a-i face să se pocăiască de păcatele lor şi să fie astfel vrednici de mântuire.

Sensurile negative ale suferinţei

Suferinţa asociată păcatului

,,Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi”, spune Solomon.[1] Acelaşi împărat spune:,,Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame."[2]

Suferinţa infractorilor

Apostolul Petru le spune celorlalţi apostoli:,,Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia”.[3]

Suferinţa veşnică a celor ajunşi în iad

Fra Angelico-Das Jüngste Gericht, detaliu, sec al XV-lea

Apostolul Iuda spune:,,Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic."[4]

Sensurile pozitive ale suferinţei

A suferi când faci binele în raport cu suferinţa când faci răul

Apostolul Petru scrie:,,Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele, decât pentru că faceţi răul”.[5] şi ,,În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.”[6]

A suferi pentru Hristos, pentru virtute

Apostolul Ioan scrie:,,Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.[7] Apostolul Petru scrie:,,Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.[8]Acelaşi apostol Petru mai spune:Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor, şi să facă ce este bine.[9] şi ,,Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta”.[10] şi ,,Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! "N-aveţi nici o teamă de ei, şi nu vă tulburaţi![11] Apostolul Petru arată:,,Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, sufere întristare, şi sufere pe nedrept.”[12]

Proorocii şi Iov modele de suferinţă şi răbdare

Iov şi prietenii săi-I. Y. Repin, sec al XIX-lea, The State Russian Museum, St. Petersburg

Apostolul Iacov îi arată pe prooroci şi pe Iov ca pilde de suferinţă şi răbdare: 10Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele Domnului. 11Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.[13]

Suferinţele apostolilor

Apostolul Petru spune: ,,Împotriviţi-vă lui (celui rău-n.r) tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.”[14] Apostolul Pavel spune:,,Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist, şi împlineşte-ţi bine slujba.[15] Altădată el îndeamnă:,,Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.[16] Apostolul îi avertizase pe apostoli:,,Şi când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a şi întâmplat, cum bine ştiţi.[17] Iată cum sunt evocate suferinţele apostolilor 11Pînă în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi, chinuiţi, umblăm din loc în loc, 12ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când sîntem ocărâţi, binecuvîntăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; 13cînd suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor.[18]Dar apostolii vor avea o plată pentru această suferinţă:,,Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.[19]

Hristos, pildă de suferinţă

Apostolul Petru scrie:,,Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,”[20]Acelaşi apostol scrie:,,Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.[21] Apostolul Pavel arată şi răsplata pentru suferinţa lui Hristos ,,Dar pe Acela, care a fost făcut ,,pentru puţină vreme mai pe jos decât îngerii``, adică pe Iisus, Îl vedem ,,încununat cu slavă şi cu cinste``, din pricina morţii, pe care a suferit -o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.[22] şi ,,Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu./Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru că nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.[23]

Dumnezeu pedepseşte păcatele prin suferinţă

Proorocul Mica scrie: 11Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac? 12Pentrucă bogaţii lui sunt plini de sîlnicie, locuitorii lui spun minciuni, şi limba lor este numai înşelătorie în gura lor, 13de aceea, şi Eu te voi lovi cu suferinţa, te voi pustii pentru păcatele tale.[24]

Proorocul Ieremia spune şi el:,,De ce te plângi de rana ta, de durerea, pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri![25]

Pedeapsa Domnului este spre viaţa veşnică, spre sfinţenie, spre neprihănire

Pedeapsa Domnului prin suferinţă este spre viaţa veşnică[26], ,,ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui”[27], spre neprihănire [28]

Suferinţa pentru înştiinţare şi avertizare

Apostolul Matei relatează:,,Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă-sa a trimis să -i spună: ,,Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.``[29] În cartea lui Iov Elihu spune:15Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl înştiinţează.[30]

Iubirea şi rugăciunea, armele împotriva suferinţei

,,Iubirea suferă totul.”, spune apostolul Pavel, referindu-se probabil la suferinţele provocate de ceilalţi oameni, pe care le vom suferi mai uşor dacă-i iubim pe aceia[31] Apostolul Iacov scrie:,,Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cîntări de laudă!”[32] Aşa a făcut Ana, care suferea în inima sa pentru că nu are copii şi care îşi vărsa sufletul înaintea Domnului în rugăciune.[33]

Dumnezeu ne vindecă de suferinţă

Domnul a zis:,,,Vă voi scoate din suferinţa Egiptului, şi vă voi duce în ţara Cananiţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor, într-o ţară unde curge lapte şi miere.`[34] Moise îi povesteşte socrului său cum Dumnezeu a izbăvit din suferinţe pe Israel:,, Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon şi împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferinţele cari veniseră peste ei pe drum, şi cum îi izbăvise Domnul din ele.[35] Samuel îi acuză pe conaţionalii săi de lipsă de recunoştinţă:,, Şi astăzi, voi lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele şi din toate suferinţele voastre, şi-I ziceţi: ,Pune un împărat peste noi!` Înfăţişaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre şi după miile voastre.``[36] Evanghelistul Matei scrie:,,I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boale şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca.[37] -,Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvîntul Meu, spune Dumnezeu în cartea proorocului Isaia.[38] Psalmistul spune ,,Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.[39] ,,Domnul îl sprijină, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate boalele lui.”, scrie acelaşi psalmist[40] Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.[41] Dumnezeu îi apără pe cei apăsaţi, aşa cum mărturiseşte psalmistul: 39Dacă sunt împuţinaţi şi apăsaţi prin asuprire, nenorocire şi suferinţă, 40El varsă dispreţul peste cei mari, şi-i face să pribegească prin pustiuri fără drum, 41dar ridică pe cel lipsit, izbăveşte pe cel nevoiaş, şi înmulţeşte familiile ca pe nişte turme.[42]


Note

 1. Prov9.12
 2. Prov19.15
 3. 1Pet4.15
 4. Iuda 1.7
 5. 1Pet3.17
 6. 1Pet2.20
 7. Apoc2.3
 8. 1Pet5.10
 9. 1Pet4.19
 10. 1Pet4.16
 11. 1Pet3.14
 12. 1Pet2.19
 13. Iac5.10-11
 14. 1Pet5.9
 15. 2Tim4.5
 16. 2Tim2.3
 17. 1Tes3.4
 18. 1Cor4.11
 19. Rom8.17-18
 20. 1Pet3.18
 21. 1Pet2.21
 22. Evr2.9
 23. Evrei 12.2-3
 24. Mica 6.13
 25. Ier30.15
 26. Evrei 12.9
 27. Evrei 12.10
 28. Evrei 12.11
 29. Mt27.19
 30. Iov36.15
 31. 1Cor13.7
 32. Iac5.13
 33. 1Sam1.15
 34. Exod3.17
 35. Exod18.8
 36. 1Sam10.19
 37. Mt4.24
 38. Isaia 66.2
 39. Ps10.14
 40. Ps41.3
 41. Prov10.3
 42. Ps107.35-41

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.
 4. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, pag 479-482-suferinţă, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.
 5. Biblia sau Sfânta Scriptură, pag 1819-1820- suferinţă, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2