Apostolul Ștefanas

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Ștefanas (sau Ștefana sau Stefana) din Cei Șaptezeci este pomenit de Biserică pe 15 iunie odată cu Fortunat și cu Ahaic, iar în 4 ianuarie cu Cei Șaptezeci.

Sfântul Ștefanas este menționat de către Sfântul Pavel în I Corinteni 16,17, unde spune „Mă bucur de venirea lui Ștefanas, a lui Fortunat și a lui Ahaic, pentru că aceștia au împlinit lipsa voastră. Și au liniștit duhul meu și al vostru. Cunoașteți bine deci pe unii ca aceștia”. Pentru Ștefanas, Apostolul Pavel are un cuvânt desobit în aceeași epistolă către Corinteni, spunând: „Încă ceva, fraților: Voi știți casa lui Ștefanas, că este pârga Ahaiei și că spre slujirea sfinților s’au rânduit pe ei înșiși; vă rog ca și voi să vă supuneți unora ca aceștia și oricui lucrează și se ostenește împreună cu ei.” (1 Corinteni 15-16). Din primul capitol al epistolei aflăm că însuși Apostolul Pavel a botezat casa lui Ștefanas (1 Cor 1, 16)[1].

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea):

Apostole Sfinte Ștefanas dintre cei 70, roagă-L pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea):

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Ștefanas, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos : Mântuiește pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Stih în Sinaxarul din Mineiul pe luna iunie: „Fapta pre Ștefana încununat este vestind, Carele spre răsplătirea ostenelelor cunună este purtând.”

Note

  1. Prin „casa” cuiva se înțeleg toți membrii familiei, inclusiv copiii și, după caz, servitorii și sclavii.

Articole înrudite

Surse

  • Sinaxarul Părintelui Macarie de la Simonos Petras
  • Noul TestamentApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.