Natan (proorocul)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Natan a fost prooroc la curtea împăratului David, în sec al X-lea. El îi vesteşte lui David construirea Templului de către Solomon, el îl mustră aspru pe David pentru păcatele sale. Natan este cel care îi pune numele de Iedidia (Iubitul Domnului) lui Solomon şi este cel care o sfătuieşte pe Batşeba să-i aducă aminte lui David de jurământul făcut ei în privinţa succesiunii lui Solomon la tron şi de faptul că Adonia se făcuse pe sine împărat, determinând decizia lui David de a-l întrona imediat pe Solomon ca împărat. Sfatul său îi scapă de la moarte pe Batşeba şi Solomon (3Regi1.12), care, dacă Adonia ar fi rămas împărat şi David ar fi murit, puteau fi ucişi pentru uzurparea tronului.

Vestirea zidirii Templului

Când i-a dat Domnul odihnă lui David, după ce l-a izbăvit de toţi vrăjmaşii care-l înconjurau, acesta îi spune proorocului Natan: ,,Iată! Eu locuiesc într'o casă de cedru, şi chivotul lui Dumnezeu locuieşte într'un... cort.`, gândindu-se aşadar la faptul că ar vrea să construiască o Casă Domnului unde să pună chivotul. Natan îi spune să se ducă şi să facă tot ce are în inimă căci Dumnezeu e cu el. Noaptea însă Dumnezeu îi apare lui Natan într-o vedenie şi îl anunţă că urmaşul lui David va fi cel care va zidi Numelui Domnului o Casă. (2Regi7.1-17)

Mustrarea lui David

Pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimes pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim, de parcă el n-ar fi fost împărat. Şi, într-o după-amiază spre seară, pe când se plimba pe acoperişul casei sale, David, proaspăt sculat din somn, zăreşte o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip. David întreabă cine este şi i se spune că este Batşeba, fata lui Eliam şi nevasta lui Urie, Hetitul. El trimite nişte oameni s-o aducă, ea vine şi se culcă cu ea. După ce se curăţă de necurăţia ei, ea pleacă acasă. Batşeba rămâne însărcinată şi îi trimite vorbă lui David despre acest lucru. Atunci David îl cheamă pe Urie, pe care îl întreabă de starea lui Ioab, despre starea poporului, despre mersul războiului şi îi spune să se pogoare acasă şi să-şi spele picioarele, cu intenţia vădită de a-şi acoperi astfel păcatul. Urie iese din casa împărătească urmat de un dar din partea împăratului, dar se culcă la poarta casei împărăteşti, cu toţi slujitorii stăpânului lui, refuzând să se pogoare acasă. Aflând acest lucru, David îl cheamă din nou la el şi îl întreabă de ce nu s-a pogorât acasă. Urie îi răspunde că nu poate face asta atâta vreme cât ,,chivotul şi Israel şi Iuda locuiesc în corturi iar căpetenia Ioab şi slujitorii săi au tabăra pe câmp’’. David îi spune atunci să mai rămână şi în acea zi cu el şi îi dă să mănânce şi mai ales să bea, ca să-l îmbete. Deşi beat, Urie iese şi se culcă tot cu slujitorii stăpânului său, refuzând să se pogoare acasă. Atunci David îi scrie o scrisoare lui Ioab în care îi ordonă să-l pună pe Urie în cel mai greu loc al luptei iar apoi să se tragă înapoi de acolo, pentru a fi lovit şi a muri, scrisoare pe care o trimite prin însuşi Urie. Deşi Ioab nu dă curs poruncilor lui David, ci, dimpotrivă, îl pune într-un loc sigur, apărat de viteji, acesta moare în toiul luptei. Batşeba află de moartea soţului său pe care îl plânge, iar după trecerea zilelor de jale, David trimite s-o ia pe Batşeba şi aceasta devine nevasta lui.(2Regi, cap11)

Fapta lui David nu place lui Dumnezeu care îl mustră pe David prin Natan, care-i spune o poveste cu tâlc. Un bogat ce avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi nu se îndura să sacrifice unul din multe sale animale, ci sacrifică singura mieluşa a unui sărac, pe care acesta o cumpărase, o hrănise, o crescuse împreună cu copiii lui, mâncând şi bând alături de el, pentru a o găti unui călător. David se revoltă zicând că e vrednic de moarte un asemenea om şi că e dator să restituie 4 oi în schimbul celei tăiate (asta prevedea legea ebraică în cazul furtului şi tăierii unei oi-Exod22.1) Natan îi spune că el este omul acela şi Dumnezeu îi spune – prin gura lui Natan - că El l-a uns împărat al lui Israel şi L-a scăpat de mâna lui Saul, că El l-a făcut stăpân peste casa stăpânului său şi a pus la sânul său nevestele stăpânului său şi El i-a dat casa lui Israel şi Iuda. Iar el ,,a dispreţuit cuvântul Domnului făcând ce este rău înaintea Lui’’ şi s-a culcat cu nevasta lui Urie şi pe acesta ,,l-a ucis cu sabia fiilor lui Amon ‘’(căci intenţia de a-l ucide, chiar dacă acesta a murit în toiul luptei, era un fel de ucidere). Natan îi aduce la cunoştinţă pedeapsa lui Dumnezeu: sabia nu se va mai depărta din casa sa, care se va ridica chiar din casa sa(revolta lui Absalom – 2Regi15.1-13 este doar începutul luptelor din familia sa), iar, pentru că a lucrat pe ascuns, nevestele sale vor fi date altuia, care se va culca cu ele în faţa soarelui şi a întregului Israel (lucru împlinit de fiul său, Absalom - 2Regi 16.20-23). David îşi recunoaşte păcatul, Natan îi spune că Dumnezeu îi iartă păcatul şi că nu va muri, dar pentru că a făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, fiul care i s-a născut va muri(12.1-14). Proorocia se împlineşte în pofida rugăciunilor făcute de David şi a postului ţinut de acesta(2Regi 12.16-23)

Natan îi pune numele lui Solomon

David a mângâiat pe nevastă-sa Bet-Şeba, şi a intrat la ea şi s'a culcat cu ea. Ea a născut un fiu, pe care l-a numit Solomon, şi care a fost iubit de Domnul. El l -a încredinţat în mâinile proorocului Natan, şi Natan i -a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.(2Regi12.24-25)

Sfaturile date Batşebei

Fiul lui David pe care acesta "nu-l mustrase niciodată", Adonia, fiul Haghitei, ,,frumos la chip’’, s-a sumeţit şi s-a răzvrătit , împreună cu Ioab şi cu preotul Abiatar, împotriva propriului tată, făcându-se pe sine împărat (3Regi 1.5-10). Adonia a tăiat oi, boi, viţei şi a poftit pe toţi fraţii lui, fiii împăratului, şi pe toţi bărbaţii lui Iuda din slujba împăratului. Dar n'a poftit pe proorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe fratele său Solomon. Atunci Natan îi spune Batşebei că Adonia s-a făcut împărat fără ştirea lui David şi că îi va da un sfat ca să-şi scape viaţa sa şi a lui Solomon. El o sfătuieşte să se ducă la David şi să-i amintească de promisiunea de a avea pe Solomon drept succesor şi să-i spună că Adonia s-a proclamat împărat, adăugând că va veni şi el apoi să întărească cele spuse de ea. Batşeba face întocmai şi David hotărăşte proclamarea imediată a lui Solomon ca împărat. (3Regi, cap1)

Familia lui Natan

Proorocul Zaharia face referire la familia casei lui Natan şi la femeile din casa lui Natan (Zah12.12)

Cartea lui Natan

Natan a scris o carte despre faptele împăratului David (1Cron29.29) şi despre faptele lui Solomon (2Cron9.29)

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6