Necredința

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Necredinţa (ateismul) este un păcat care constă în refuzul de a crede în existenţa lui Dumnezeu, fiind un păcat împotriva Duhului Sfânt,[1][2] şi cea mai gravă formă a nesăbuinţei[3] Necredincioşii încălcă prima poruncă a Decalogului.[4]

Tipuri de necredincioşi

Potrivnicii lui Dumnezeu au dărâmat şi pângărit lăcaşul Lui, au batjocorit şi au hulit Numele Domnului.[5]). Psalmistul se roagă pentru pedepsirea neamurilor care au pângărit Templul lui Dumnezeu, au distrus Ierusalimul, şi au luat în deşert Numele Domnului.[6]

Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să se ferească de flecăriile lumii şi de împotrivirile aşa-zisei ştiinţe (pe nedrept numită astfel), pe care unii mărturisind-o, au rătăcit cu cu privire la credinţă.[7]

Unii tăgăduiesc pe Hristos, îşi pângăresc trupul ca Sodoma şi Gomora, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile, sunt lacomi după bani şi lacomi după mâncare; ei sunt cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor, trufaşi şi slăvitori ai oamenilor pentru câştig şi pricinuiesc dezbinări între oameni, scrie apostolul Iuda.[8]

Apostolul Pavel îi spune lui Tit să se depărteze de cel ce aduce dezbinări dacă cele două mustrări au rămas fără rezultat, căci un astfel de de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit.[9]

Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei să se ferească de sofiştii necredincioşi, mândri căci ei sunt stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr şi cred că evlavia este izvor de câştig. [10]

Unii se ţin de basme, de flecării, de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere la certuri de vorbe.[11]

Episcopul trebuie să fie capabil să înfrunte pe cei potrivnici, precum cretanii, care sunt nesupuşi, flecari, amăgitori şi care buimăcesc familii întregi, învăţând, pentru un câştig urât, minciuni, basme evreieşti şi porunci omeneşti, arată apostolul Pavel[12] În vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, amăgiţi de duhurile rele, şi vor susţine interzicerea căsătoriei şi consumul anumitor bucate[13]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7
 3. English Standard Version Bible, 1971
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei- Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4

Note

 1. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, cap ,,Despre păcat", pag 395, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 2. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti, cap ,,Păcatul şi felurile lui", pag188
 3. Ps 14.1, 53.1, 10.4, 16.4, Ps59.7, 64.5
 4. Exod20.2-3
 5. Ps74
 6. Ps79
 7. 1Tim6.20
 8. Iuda1.3-19
 9. Tit3.11
 10. 1Tim6.3-5
 11. 1Tim1.3-10
 12. Tit5.1-14
 13. 1Tim4.1-7