Dreptatea

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 30 august 2014 16:15, autor: Nick15 (Discuție | contribuții) (Note)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare
Mântuitorul, Andrei Rubliov, sec al XV-lea
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Dreptatea este una din virtuţile morale. Ea constă în respectarea atât a poruncilor, îndemnurilor creştine cât şi a legilor ţării.

Dumnezeu este drept şi apreciază dreptatea

Domnul este acela care face dreptate fiecăruia, spune Solomon.[1] Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută, arată acelaşi Solomon.[2] Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui, învaţă înţeleptul împărat.[3] A face dreptate şi judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele, arată Solomon.[4]

Omul drept

Omul drept are gândurile drepte[5] iar cuvintele sale sunt fără nimic neadevărat sau sucit în ele[6] Toate sunt lămurite pentru cel priceput, şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa, spune Solomon.[7] Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate, învaţă Solomon[8] Celor ce judecă drept le merge bine, şi o mare binecuvântare vine peste ei, ne încredinţează înţeleptul împărat[9] Cine opreşte grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea, continuă el.[10] Împăraţii nu trebuie sa bea vin ca nu cumva să uite drepturile celor nenorociţi, avertizează acelaşi Solomon.[11] Solomon le spune celor ce împart dreptatea: ,,Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!"[12] şi ,,Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate, şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit."[13]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7
 3. English Standard Version Bible, 1971
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei- Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4


Note

 1. Prov29.26
 2. Prov 11.1
 3. Prov 16.11
 4. Prov 21.3
 5. Prov 12.5
 6. Prov 8.8
 7. Prov 8.9
 8. Prov 16.8
 9. Prov 24.25
 10. Prov 11.26
 11. Prov 31.4-5,9
 12. Prov 31.8
 13. Prov 31.9