Ioan Scolasticul

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Cel întru sfinți părintele nostru Ioan Scolasticul sau Ioan al III-lea de Constantinopol a fost Patriarh al Constantinopolului din 565 până în 577. El este pomenit de Biserica Ortodoxă la data de 21 februarie.

Notă: Nu trebuie confundat cu Sf. Cuvios Ioan Scărarul (579-649), numit uneori și „Ioan Scolasticul”.

Viața

Sfântul Ioan Scolasticul, Patriarhul Constantinopolului, s-a născut în Sirimion, lângă Antiohia, și a studiat dreptul. A fost hirotonit preot datorită pioșeniei și sfințeniei de care dădea dovadă. Pe când era încă preot, Ioan a întocmit o compilație de Reguli bisericești în 50 de capitole tematice, iar mai târziu, în perioada cât a fost patriarh, a redactat un Cod de legi civile privitoare la Biserică. Pe baza acestei colecții, Sfântul Fotie cel Mare a compilat o Colecție de legi ecleziastice și civile numită și Nomocanon-ul (curpinzând dreptul canonic) folosită în administrația Bisericii.

Sf. Ioan Scolasticul a mai compus și unele cântări bisericești, între care Imnul heruvimilor și cântarea euharistică Cinei Tale celei de taină.


Casetă de succesiune:
Ioan Scolasticul
Precedat de:
Eutihie
Patriarh al Constantinopolului
565–577
Urmat de:
EutihieSurse

Legături externe


Imnografia Bisericii Ortodoxe
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol | Ceaslov | Evanghelie | Liturghier | Molitfelnic | Minei | Octoih | Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia| Antifon | Automelă | Axion | Canon | Catavasie | Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului | Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie | Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic | Idiomelă | Icos | Imn | Irmos | Luminândă | Ode biblice | Paraclis | Podobie | Polieleu | Prochimen | Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă | Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana | Cosma Imnograful | Efrem Sirul | Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul | Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares