Unule Născut

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Imnografie
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol
Ceaslov | Evanghelie | Liturghier
Molitfelnic | Minei | Octoih
Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia | Antifon
Automelă | Axion | Canon | Catavasie
Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului
Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie
Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic
Idiomelă | Imn | Irmos | Luminândă
Ode biblice | Paraclis | Polieleu | Prochimen
Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă
Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana Imnografa
Cosma Imnograful | Efrem Sirul
Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul
Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares
Editați această casetă

Unule Născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, numit uneori și Imnul lui Iustinian, este cântat după al doilea antifon la fiecare Sfântă Liturghie din Biserica Ortodoxă.

Istoric

Sfântul și Binecredinciosul împărat Iustinian a dat multă atenție și a depus multe eforturi pentru combaterea origeniștilor din timpul său care, pe vremea aceea, reînviaseră erezia nestoriană. Pentru a le contracara speculațiile eretice, a fost compus imnul bisericesc "Unule Născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Care pentru mântuirea noastră...". Împăratul Iustinian a cerut ca acest imn să fie cântat în toate bisericile. Acest imn este cântat la Sfânta Liturghie înainte de [[Vohodul mic], după cel de-al doilea antifon, de atunci și până astăzi.

Mai recent s-a emis părerea ca acesta ar fi de fapt troparul Sfintelor Paști de la Ierusalim, introdus de Iustinian în anul 535-536 în slujba Sfintei Liturghii la Constantinopol[1].

Imnul

Unule-Născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte
și ai primit, pentru mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria;
Care neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule,
cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime,
împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi!

Teologie

Acest imn are un conținut teologic foarte adânc, fiind compus în cinstea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, acest imn servea ca răspuns hotărât la ereziile multiple care năpăstuiau Biserica, cum ar fi scopul Întrupării, caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, Învierea Domnului, teologia treimică. Stabilește de atunci înainte învățăturile despre Cea de a Doua Persoană a Sfintei Treimi. El este Unul Născut (unul în esență) Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, este nemuritor, devine om fără a înceta să fie Dumnezeu și primește un trup omenesc de la Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Prin răstignirea Sa, a cucerit moartea - "cu moartea pe moarte a călcat", ca Unul din cele trei Persoane ale Sfintei Treimi și este slăvit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

Acest imn îl imploră pe adevăratul Dumnezeu, așa cum El s-a revelat oamenilor și S-a jertfit pentru mântuirea lor.

Note

Sursa

Legături externe