Cântarea Maicii Domnului

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Cântarea Maicii Domnului, este un imn alcătuit din singura rugăciune ce ni s-a păstrat a Maicii Domnului. În latină, acest imn este cunoscut sub numele de Magnificat (după cuvântul cu care începe în limba latină, Măreşte). Curând după Bunavestirea Arhanghelului Gavriil către Născătoarea-de-Dumnezeu, ea a vizitat-o pe soţia lui Zaharia, verişoara sa Elisabeta, care era şi ea însărcinată cu Sfântul Ioan Botezătorul; Ca răspuns la închinăciunea (salutarea) Elisabetei, Maria a rostit cuvintele acestea, incluse în Evanghelia după Luca, 1,46-55.

Text

Această cântare a fost scris iniţial în greacă, ca şi celelalte texte din Noul Testament. Cântarea este adesea asemănată cu Rugăciunea Anei (I Samuel 2,1-10).

Măreşte sufletul meu pe Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că iată de acum mă vor ferici toate neamurile,
Că a făcut mie mărire cel Puternic. Şi sfânt numele Lui,
Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri cu cugetul inimii lor;
Pogorât-a pe cei puternici de pe Scaune, şi a înălţat pe cei smeriţi,
Pe cei flămânzi a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi a scos afară deşerţi.
Luat-a pe Israel sluga Sa, ca să pomenească mila,
Precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui până în veac.[1]

Este însoţită de un refren ce se cântă între stihuri, numit mărimuri:

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără-de-asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare-de-Dumnezeu, te mărim.

Folosire

Cântarea Maicii Domnului este cântată în timpul Utreniei de Duminică, după cele opt ode (cântări) ale canonului; împreună cu Cântarea lui Zaharia, alcătuieşte cea de-a noua cântare a canonului.

Refrenul de după, de asemenea, este cântat ca parte a imnului "Cuvine-se cu adevărat" (Axion estin) care se cântă la Sfânta Liturghie, în timpul Rugăciunii Euharistice, când preotul îi pomeneşte pe sfinţi.

Surse

Legături externe


Imnografia Bisericii Ortodoxe
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol | Ceaslov | Evanghelie | Liturghier | Molitfelnic | Minei | Octoih | Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia| Antifon | Automelă | Axion | Canon | Catavasie | Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului | Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie | Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic | Idiomelă | Icos | Imn | Irmos | Luminândă | Ode biblice | Paraclis | Podobie | Polieleu | Prochimen | Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă | Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana | Cosma Imnograful | Efrem Sirul | Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul | Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares