Panihidă (carte)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol tratează despre o carte de cult numită Panihidă. Pentru slujba panihidei, a se vedea articolul Parastas.


Acest articol face parte din seria
Imnografie
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol
Ceaslov | Evanghelie | Liturghier
Molitfelnic | Minei | Octoih
Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia | Antifon
Automelă | Axion | Canon | Catavasie
Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului
Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie
Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic
Idiomelă | Imn | Irmos | Luminândă
Ode biblice | Paraclis | Polieleu | Prochimen
Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă
Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana Imnografa
Cosma Imnograful | Efrem Sirul
Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul
Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares
Editați această casetă

Panihida este o carte de slujbă care s-a tipărit separat de Molitfelnic în 1967 (cu titlul Panihidă cuprinzând slujbele înmormântării, precum și alte slujbe ce se săvârșesc de către preot pentru cei răposați).

Panihida apărută în 1948 se îmbogățește în ediția din 1967 prin adăugarea:

  • rânduielii înmormântării preoților și diaconilor de mir (luată din Molitfelnicul 1965—1966) și
  • rânduiala înmormântării călugărilor (luată din Rânduielile călugăriei, tip. în 1951),
  • rânduiala binecuvântării și sfințirii crucii ce se așază la mormânt (luată din Molitfelnicul 1965—1966),
  • rânduială, ce se săvârșește pentru pomenirea morților la 3 zile, la 9 zile și trei săptămâni de la ziua morții,
  • ridicarea Panaghiei pentru cei răposați și
  • 15 pericope evanghelice, adăugate sub titlul general „Alte Evanghelii care se pot citi ca adaus și podoabă la stâlpi, precum și în drum spre locul de veci”.

Textele slujbelor din Panihidă sunt diortosite (sunt îndreptate ca limbă și stil) deoarece sunt luate din ediții ale unor cărți de slujbă diortosite recent (Molitfelnicul din 1965—66 și Evanghelia apărută în 1964, din care s-au trecut în Panihidă cele 15 pericope evanghelice amintite).

Surse

A se vedea și

Legături externe

  • Panihida (.pdf), ed. IBMBOR, București, 1946, pe situl mănăstirii Stavropoleos din București.