Imn

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Imnografie
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol
Ceaslov | Evanghelie | Liturghier
Molitfelnic | Minei | Octoih
Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia | Antifon
Automelă | Axion | Canon | Catavasie
Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului
Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie
Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic
Idiomelă | Imn | Irmos | Luminândă
Ode biblice | Paraclis | Polieleu | Prochimen
Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă
Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana Imnografa
Cosma Imnograful | Efrem Sirul
Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul
Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares
Editați această casetă

Imnul este numele generic pentru un cântec / o cântare de laudă sau adorare sau o rugăciune îndreptată direct unei figuri religioase importante. În Creștinismul Ortodox, pe lângă Dumnezeu-Treime (sau o persoană a Sfintei Treimi: Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos, Duhul Sfânt), imnurile/imnele sunt adresate Maicii Domnului, sfinților și îngerilor. Scriitorii de imne sunt cunoscuți sub mai multe denumiri: imnografi, imnozi sau „făcători de cântări”.

Conceptul de imn, de cântec, de laudă sau imn este cunoscut din epoca Vechiului Testament, îndeosebi din Psalmi dar și din lumea păgână. Cuvântul imn vine din grecescul hymnos prin intermediul latinului hymnus. În practica creștină ortodoxă, imnele au apărut, inițial, sub forma unor cântece de laudă în primul rând către Dumnezeu și, ulterior, au fost extinse și către sfinți, pentru că sunt laude tot către Dumnezeu, dar prin intermediul sfinților.

Printre cei mai cunoscuși compozitori ortodocși de imne sunt Sfântul Iosif Imnograful, Sfântul Roman Melodul, Sfântul Andrei Criteanul și Sfântul Efrem Sirul. Sunt mult mai mulți compozitori de imne, inclusiv în zilele noastre.

Imne

A se vedea și