Ecfonis

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Ecfonisul (gr. Εκφωνησις - "exclamare") sau vozglasul este încheierea, rostită cu voce tare, a unei rugăciuni sau a unei ectenii spuse de către preot (uneori în taină), în timpul slujbelor. Este întotdeauna urmat de "Amin" al credincioşilor.

Exemple de ecfonise

  • ecfonisul de la sfârşitul rugăciunii Tatăl nostru: "Că a ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor."
  • ecfonisul după ectenia mare (la Sfânta Liturghie, vecernie, utrenie etc.): "Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor."


Imnografia Bisericii Ortodoxe
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol | Ceaslov | Evanghelie | Liturghier | Molitfelnic | Minei | Octoih | Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia| Antifon | Automelă | Axion | Canon | Catavasie | Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului | Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie | Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic | Idiomelă | Icos | Imn | Irmos | Luminândă | Ode biblice | Paraclis | Podobie | Polieleu | Prochimen | Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă | Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana | Cosma Imnograful | Efrem Sirul | Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul | Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares