Automelă

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Automela (gr. automelon = „cu aceeași melodie”) sau samopodobia (sl. samopodoben) este o stihiră sau tropar tot cu compoziție și melodie proprie ca și idiomela, dar care spre deosebire de idiomelă servește de model pentru alte tropare sau stihiri, mai ales în ceea ce privește melodia sau modul de cântare / ritmul (așa după cum irmosul servește de model pentru stihirile pesnei/cântării respective, în canonul imnografic.

A se vedea și


Imnografia Bisericii Ortodoxe
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol | Ceaslov | Evanghelie | Liturghier | Molitfelnic | Minei | Octoih | Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia| Antifon | Automelă | Axion | Canon | Catavasie | Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului | Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie | Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic | Idiomelă | Icos | Imn | Irmos | Luminândă | Ode biblice | Paraclis | Podobie | Polieleu | Prochimen | Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă | Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana | Cosma Imnograful | Efrem Sirul | Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul | Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares