Doxologie

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

În practica creștină ortodoxă, Doxologia (gr. Δοξολογία - a aduce slavă / mărire lui Dumnezeu) sau slavoslovia (sl. slavosloviti - a slăvi, a preamări pe Dumnezeu) se referă la un vers scurt sau imn de laudă adresate lui Dumnezeu. Doxologia este continuarea practicii iudaice pre-creștine din sinagogi de aducere de laude lui Dumnezeu.

Acest articol face parte din seria
Imnografie
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol
Ceaslov | Evanghelie | Liturghier
Molitfelnic | Minei | Octoih
Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia | Antifon
Automelă | Axion | Canon | Catavasie
Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului
Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie
Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic
Idiomelă | Imn | Irmos | Luminândă
Ode biblice | Paraclis | Polieleu | Prochimen
Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă
Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana Imnografa
Cosma Imnograful | Efrem Sirul
Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul
Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares
Editați această casetă

Doxologia desemnează, în liturgica ortodoxă:

  • Doxologia - „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duhul...” (doxologie trinitară)
  • Doxologia (imn) - imnul „Slavă/ Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu...”

Utilizare în Vechiul și Noul Testament

Doxologiile, ca model, sunt folosite în multe slujbe religioase creștine dar nu numai. Modelul acesta este folosit pe scară largă în epoca Vechiului Testament dar și în vremurile apostolice. Sfântul Pavel folosește doxologii în scrisorile sale. Exemple remarcabile sunt:

  • Romani 16:27 - „Unuia înțeleptului Dumnezeu, prin Iisus Hristos, fie slava în vecii vecilor. Amin!” (doxologie la finele unei salutări)
  • Galateni 1:5 - „Căruia [Dumnezeu-Tatăl] fie slava în vecii vecilor. Amin!” (doxologie la finele unei salutări)
  • Efeseni 3:21 - „Lui [Dumnezeu] fie slava în Biserică și întru Hristos Iisus în toate neamurile veacului veacurilor. Amin!”
  • Iuda 24-25 - „Iar Celui ce poate să vă păzească pe voi de orice cădere și să vă pună înaintea slavei Lui, neprihăniți cu bucurie mare, Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slavă, preamărire, putere și stăpânire, mai înainte de tot veacul și acum și întru toți vecii. Amin!” (exemplu non-paulin: doxologie la finele unei salutări)

Doxologia „Slavă Tatălui...”

Versul de laudă a Sfintei Treimi „Slavă/ Mărite Tatălui și Fiului și Sfântului Duh” sau în forma extinsă „Slavă/ Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.” (cum o găsim deja în Didahie) se numește uneori doxologie în liturghia ortodoxă. Este o doxologie trinitară, care în timpul ereziei ariene a devenit folosită foarte pe larg în Biserica Ortodoxă. Din această epocă, doxologia trinitară a început să fie preferată doxologiilor netrinitare. Deși este cea mai cunoscută doxologie de acest tip, multe alte doxologii există în slujbele și în imnografia ortodoxă.

Doxologia „Slavă întru cei de sus...”

Adesea însă, prin Doxologie se înțelege cântarea/ imnul „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu...”, provocat de diacon sau de preot la sfârșitul utreniei prin cuvintele „Slavă Ție, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!”. La care strana răspunde cântând imnul:

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ție, slăvimu-Te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare.
Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotțiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte.
Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.
Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și ne miluiește pe noi.
Că Tu ești Unul Sfânt, Tu ești Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului.
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi.
Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.
Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. (de 3 ori)
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție.
Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu.
Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină.
Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de trei ori)
Slavă...
Și acum...
Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
(Apoi mai pe larg:)
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

În zilele de duminică și de sărbători Doxologia (imn) este cântată, și atunci este numită de cărțile de tipic și de cult „doxologia mare”. Când doxologia este doar citită sau recitată, este numită „doxologia mică”.

Alte doxologii

Fiecare rugăciune din cultul Bisericii se încheie cu o formulă doxologică (cel mai adesea trinitară), care în cultul public se recită cu voce mai înaltă, pentru care motiv se numește ecfonis.

Alte doxologii folosite în cultul Bisericii dar și în rugăciunile individuale sunt:

După Tatăl Nostru

„Că a Ta este împărăția și puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.”, care se găsește în Matei 6:13. Această doxologie face trimitere la forma din 1 Cronici 29:11-12: A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, vecinicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân mai presus de orice! Dela Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.. Este spusă de preot după rugăciunea Tatăl Nostru în timpul Sfintei Liturghii și a altor slujbe.

După Ectenia Mare

După Ectenia Mare (la Sfânta Liturghie, vecernie, utrenie etc.) preotul zice ecfonisul (doxologic): „Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.”, fiind urmat de „Amin”-ul credincioșilor.

O spiritualitate doxologică

Părintele Teofil Părăian remarcă, în conferința „Ortodoxie=Doxologie”, că spiritualitatea ortodoxă este una doxologică, fiind impregnată de slujbele ortodoxe și neputând fi despărțită de participarea la slujbe, care sunt o așezare a noastră în fața lui Dumnezeu cu conștiința că vorbim cu Dumnezeu, că I ne rugăm. Biserica ortodoxă este o Biserică a slujirii liturgice. Nu se concepe ortodoxie fără doxologie. Nu se poate concepe ortodoxie fără preamărirea lui Dumnezeu. ORTODOXIE = DOXOLOGIE. Pentru că:

Nu-i ortodox acela care nu aduce mărire lui Dumnezeu.
Nu-i ortodox acela care nu aduce cinstire Maicii Domnului.
Nu-i ortodox acela care nu se angajează prin sfintele slujbe preamăritoare de Dumnezeu.
Nu-i ortodox acela care de la preamărirea lui Dumnezeu, de la cinstirea Maicii Domnului, de la cinstirea sfinților, nu trece la preamărirea lui Dumnezeu cu viața.

Pentru că există o doxologie a gândirii, a minții, există o doxologie a simțirii și există o doxologie a trăirii, a vieții. Toate acestea trebuie să fie împreună. Pe această cale angajează pe om sfintele slujbe și spiritualitatea ortodoxă.

Articole înrudite