Idiomelă

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Idiomela (gr. τὸ ἰδιόμελον — to idiomelon = „cântare cu melodie proprie”) sau samoglasnica (sl. samoglasen) sau însăși-glăsuitoarea este un tropar sau o stihiră poetică izolată și independentă, cu compoziție și melodie proprie, originală și unică. Odată cu textul ei, imnograful i-a compus și muzica după care se să cânte.

Stihirile idiomele se cântă, între altele, la vecernia unei zile de sărbătoare, în timpul procesiunii litiei și la stihoavnă.

Idiomelele nu servesc de model pentru alte strofe sau cântări.

Printre autorii cei mai cunoscuți de idiomele și canoane se numără: Cosma Melodul (sec. VII — VIII) și Andrei Criteanul (sec. VIII).

A se vedea și


Imnografia Bisericii Ortodoxe
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol | Ceaslov | Evanghelie | Liturghier | Molitfelnic | Minei | Octoih | Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia| Antifon | Automelă | Axion | Canon | Catavasie | Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului | Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie | Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic | Idiomelă | Icos | Imn | Irmos | Luminândă | Ode biblice | Paraclis | Podobie | Polieleu | Prochimen | Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă | Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana | Cosma Imnograful | Efrem Sirul | Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul | Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares