Prochimen

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Imnografie
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol
Ceaslov | Evanghelie | Liturghier
Molitfelnic | Minei | Octoih
Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia | Antifon
Automelă | Axion | Canon | Catavasie
Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului
Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie
Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic
Idiomelă | Imn | Irmos | Luminândă
Ode biblice | Paraclis | Polieleu | Prochimen
Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă
Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana Imnografa
Cosma Imnograful | Efrem Sirul
Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul
Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares
Editați această casetă

Un prochimen este un vers liturgic sau pasaj scriptural cântat sau citit înainte de citirea Apostolului. Poate servi ca introducere la tema citirii din zilele de sărbătoare. Duminica, de obicei, este cântat prochimenul învierii pe glasul specific săptămânii aceleia (luat din Octoih).

La Sfânta Liturghie

La Sfânta Liturghie, prochimenul este citit după cântarea imnului Trisaghionului ca introducere la citirea apostolului. Diaconul spune "Să luăm aminte". Din acest moment, practica greacă şi cea slavă diferă.


Practica greacă:

Diaconul: Să luăm aminte.

Citeţul (cu faţa către altar): [cântă primele două rânduri ale prochimenului cu glasul corespunzător]

Diaconul: Înţelepciune.

Citeţul (cu faţa către altar): [citeşte sursa epistolei, de ex: "citirea este din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni "]

Diaconul: Să luăm aminte.

Citeţul (cu faţa către popor): [cântă epistola în forma liberă specifică stilului bizantin ]

Preotul: Pace ţie, cititorule.


Practica slavă:

Preotul: Pacea să fie cu voi toţi.

Citeţul (cu faţa către altar): Şi cu duhul tău.

Diaconul: Înţelepciune.

Citeţul: [anunţă prochimenul şi glasul respectiv, apoi citeşte primul vers al textului prochimenului]

Corul: [repetă primul vers melodic]

Citeţul: [citeşte al doilea vers]

Corul: [repetă melodic primul vers]

Citeţul: [repetă prima jumătate a primului vers]

Corul: [termină cu a doua jumătate a primului vers]

Diaconul: Înţelepciune.

Citeţul: [citeşte sursa epistolei]

Diaconul: Să luăm aminte.

Citeţul: [citeşte epistola monoton sau în stilul rusesc "sacadat"]

Preotul: Pace ţie cititorule.


La alte slujbe

La alte slujbe, cântăreţul (la greci) sau preotul ori diaconul (la slavi) citesc prochimenul înaintea unei citiri din Vechiul Testament.

Sursa