Prochimen

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Imnografie
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol
Ceaslov | Evanghelie | Liturghier
Molitfelnic | Minei | Octoih
Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia | Antifon
Automelă | Axion | Canon | Catavasie
Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului
Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie
Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic
Idiomelă | Imn | Irmos | Luminândă
Ode biblice | Paraclis | Polieleu | Prochimen
Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă
Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana Imnografa
Cosma Imnograful | Efrem Sirul
Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul
Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares
Editați această casetă

Un prochimen (gr. προκείμενος, ὁ — prokeimenos — așezat înainte, cel dinainte) este un vers liturgic sau pasaj scriptural cântat sau citit înainte de citirea Apostolului. Poate servi ca introducere la tema citirii din zilele de sărbătoare. Duminica, de obicei, este cântat prochimenul învierii pe glasul specific săptămânii aceleia (luat din Octoih).

La Sfânta Liturghie

La Sfânta Liturghie, prochimenul este citit după cântarea imnului Trisaghionului ca introducere la citirea apostolului. Diaconul spune „Să luăm aminte”. Din acest moment, practica greacă și cea slavă diferă.


Practica greacă:

Diaconul: Să luăm aminte.

Citețul (cu fața către altar): [cântă primele două rânduri ale prochimenului cu glasul corespunzător]

Diaconul: Înțelepciune.

Citețul (cu fața către altar): [citește sursa epistolei, de ex: „citirea este din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni”]

Diaconul: Să luăm aminte.

Citețul (cu fața către popor): [cântă epistola în forma liberă specifică stilului bizantin]

Preotul: Pace ție, cititorule.


Practica slavă:

Preotul: Pacea să fie cu voi toți.

Citețul (cu fața către altar): Și cu duhul tău.

Diaconul: Înțelepciune.

Citețul: [anunță prochimenul și glasul respectiv, apoi citește primul vers al textului prochimenului]

Corul: [repetă primul vers melodic]

Citețul: [citește al doilea vers]

Corul: [repetă melodic primul vers]

Citețul: [repetă prima jumătate a primului vers]

Corul: [termină cu a doua jumătate a primului vers]

Diaconul: Înțelepciune.

Citețul: [citește sursa epistolei]

Diaconul: Să luăm aminte.

Citețul: [citește epistola monoton sau în stilul rusesc „sacadat”]

Preotul: Pace ție, cititorule.


La alte slujbe

La alte slujbe, cântărețul (la greci) sau preotul ori diaconul (la slavi) citesc prochimenul înaintea unei citiri din Vechiul Testament.

Sursa