Teofil (Părăian)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Arhimandritul Teofil Părăian

Arhimandritul Teofil Părăian (n. 3 martie 1929 - m. 29 octombrie 2009) a fost duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus (judeţul Braşov), şi unul din marii părinţi duhovniceşti ortodocşi ai României. A rămas în conștiința celor care l-au cunoscut ca „Părintele bucuriei”.

Date biografice

 • 3 martie 1929 : se naşte (primul între patru fraţi) într-o familie de plugari din satul Topârcea, din apropierea Sibiului, viitorul monah, duhovnic şi cărturar Teofil Părăian; din botez primeşte numele de Ioan; rămâne din pruncie fără vedere (intră în viaţa conştientă ca nevăzător)
 • 1935-1943 : urmează cursurile şcolii la Cluj-Napoca şi Timişoara, în şcoli pentru nevăzători
 • 1943-1948 : cursurile liceale la Timişoara, în Liceul teoretic "C. D. Loga" (pentru văzători); în această perioadă îl cunoaşte pe Părintele Arsenie (Boca), de la care deprinde practica Rugăciunii lui Iisus
 • 1948-1953 : student şi licenţiat la Institutul Teologic din Sibiu
 • 1 aprilie 1953 : intră în obştea Mănăstirii Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, al cărei vieţuitor rămâne până la sfârşitul vieţii
 • 15 august 1953 : este tuns în monahism, primind numele de Teofil
 • 15 august 1960 : este hirotonit diacon, după şapte ani de călugărie, de către mitropolitul Nicolae (Colan) al Ardealului
 • 13 mai 1983 : este hirotonit preot de mitropolitul Antonie (Plămădeală) al Ardealului
 • 1986: este hirotesit protosinghel
 • 8 septembrie 1988 : este hirotesit arhimandrit
 • 1992 - octombrie 2009: ţine cicluri de conferinţe cu teme religioase în toată ţara, dar şi în străinătate (Germania, Franţa, Spania, Grecia)
 • moare la vârsta de 80 de ani, în dimineaţa zilei de 29 octombrie 2009, la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, după o suferinţă de câteva luni, timp în care a fost internat la mai multe spitale din Bucureşti, Deva, Braşov şi Cluj-Napoca.

Volume publicate

După 1990 a publicat mai multe volume de predici, conferinţe, dialoguri (42 de cărţi până în 2012):

 • Ne vorbeşte părintele Teofil (Editura Episcopiei Romanului, Roman, 1997)
 • Duhovnici români în dialog cu tinerii (Editura Bizantină, Bucureşti, 1997)
 • Lumini de gând (Editura Antim, Cluj-Napoca, 1997; ediţia a II-a: Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2003)
 • Gânduri bune pentru gânduri bune (Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1997)
 • Prescuri pentru cuminecături (Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1998)
 • Cuvinte pentru tineri (Editura Omniscop, Craiova, 1998. Ediţie îngrijită de Aurelian Popescu)
 • Din vistieria inimii mele (Editura ASCOR-Craiova, Craiova, 2000. Ediţie îngrijită de Aurelian Popescu)
 • Întâmpinări - interviuri cu Părintele Teofil Părăian realizate de Sabin Vodă (Editura Sophia, Bucureşti, 2000)
 • Pentru cealaltă vreme a vieţii mele (Editura Deisis, Sibiu, 2001)
 • Veniţi de luaţi bucurie. O sinteză a gîndirii Părintelui Teofil în 750 de capete (Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2001)
 • Darurile Învierii (Editura ASCOR Craiova, Craiova, 2003)
 • Cuvinte lămuritoare. Articole şi scrisori (Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2002)
 • Lumini de gînd, 31 de predici din perioada Penticostarului (Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2003)
 • Amintiri despre duhovnicii pe care i-am cunoscut: IPS Serafim, PS Vasile Someşanul, Părinţii: Arsenie Papacioc, Mina Dobzeu, Arsenie Boca, Ilie Cleopa, Paisie Olaru, Serafim Popescu (Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2003)
 • Maica Domnului - raiul de taină al Ortodoxiei (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003)
 • Să luăm aminte! (Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003)
 • Cine sunt eu, ce spun eu despre mine (Sibiu, 2003)
 • Hristos în mijlocul nostru (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003)
 • Credinţa lucrătoare prin iubire: predici la duminicile de peste an (Editura Agaton, Făgăraş, 2004)
 • Bucuriile credinţei (Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2004; ediţia a II-a: 2006)
 • Gânduri senine (Editura ASAB, Bucureşti, 2005)
 • Sărbători fericite! - predici la praznice şi sărbători (Editura Agaton, Făgăraş, 2005)
 • Punctele cardinale ale Ortodoxiei - îndrumar duhovnicesc (Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2005)
 • Din ospăţul credinţei (Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2005; ediţia a II-a: 2006)
 • Gânduri de altădată, pentru atunci, pentru acum şi pentru totdeauna (Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2006)
 • Gîndiţi frumos - cuvântări la ocazii speciale (Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2006)
 • Rugăciunea - piatra de încercare a tuturor lucrurilor (Editura Agaton, Făgăraş, 2006)
 • Revărsări de gând (Bucureşti, 2007)
 • Veniţi de luaţi bucurie. O sinteză a gîndirii Părintelui Teofil în 1270 de capete (ediţia a II-a, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2007)
 • Cu faţa spre veşnicia fericită (Editura Agaton, Făgăraş, 2007)
 • Cum devenim mai buni (Editura Agaton, Făgăraş, 2007)
 • Cale spre bunătate (Editura Sophia, Bucureşti, 2007)
 • Părintele Teofil Părăian - fără lumină, dar luminat (în limba greacă - Atena, 2007)

Învățătura

Un program de viață duhovnicească

Părintele Teofil recomanda un program de viață duhovnicească în cinci puncte. Despre acest program, Părintele Teofil spunea: „Viaţa duhovnicească nu se aşteaptă, ci se realizează. Cine împlineşte programul acesta poate să împlinească şi alte lucruri, pentru că viaţa duhovnicească nu se cuprinde în aceste cinci puncte de program."

1. Să mergi la biserică în zilele de duminică şi sărbătoare.
2. Să începi şi să termini ziua cu Dumnezeu: rugăciunea de dimineaţă şi de seară şi rugăciunea de la vremea mesei.
3. Să citeşti în fiecare zi două capitole din Noul Testament.
4. Să-ţi păzeşti mintea prin rugăciunea de toată vremea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul".
5. Să posteşti, în zilele de post de peste săptămână şi atunci când este rânduit de Biserică, în cele patru posturi mari de peste an.

Îndrumările Părintelui Arsenie Boca

Părintele Teofil completa programul său de viață duhovnicească cu alte cinci îndrumări sau recomandări ale Părintelui Arsenie Boca:

1. Oxigen - să trăieşti în aer cât mai curat.
2. Glicogen - să ai o hrană raţională şi echilibrată, nici prea multă, nici prea puţină.
3. Somn - cel puţin 6 ore de somn continuu zilnic.
4. Să-ţi păstrezi hormonii - să nu faci risipă de energie sexuală; poţi să ajungi dărâmat din pricina abuzurilor şi a risipei de energie sexuală.
5. Să ai concepţie de viaţă creştină - adică să nu umbli după alte concepţii de viaţă: yoga, zen ş.a.
Scara fericirii propusă de Teofil Părăian

Scara fericirii

Părintele Teofil propunea spre meditație o așa-zisă „scară a fericirii„, în cinci trepte, după cinci termeni (și nume, în același timp) grecești: 1. teopist - 2. teodul - 3. teognost - 4. teofil - 5. macarie.

1. Cineva care vrea să fie fericit trebuie să fie credincios (TEOPIST).
2. Cine are credinţă în Dumnezeu se sileşte să împlinească voia lui Dumnezeu şi devine rob al lui Dumnezeu (TEODUL).
3. Pe măsura împlinirii poruncilor lui Dumnezeu omul devine cunoscător de Dumnezeu (TEOGNOST).
4. Şi cine cunoaşte pe Dumnezeu acela îl iubeşte pe Dumnezeu (TEOFIL).
5. Iar cine-i iubitor de Dumnezeu sigur e fericit (MACARIE).

Cuvinte duhovnicește

Părintele Teofil a lăsat multe cuvinte duhovnicești proverbiale, unele în sensul apoftegmelor patericale. Câteva dintre acestea:

 • Credinţa noastră e o credinţă despovărătoare.
 • Măsura credinţei e măsura vieţii.
 • Să te depăşeşti prin credinţă şi să te dăruieşti prin iubire.
 • Dumnezeu ne zâmbeşte şi noi trebuie să-I zâmbim lui Dumnezeu şi oamenilor.
 • Mănăstirea este tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ şi locul fericirii unde se arată iubirea lui Dumnezeu.
 • Mai întâi datoria şi apoi bucuria.
 • Ce faci te face.
 • Sunt un duhovnic mare pentru cei care mă ascultă, mic pentru cei care nu mă ascultă şi de nimic pentru cei care mă ocolesc.
 • Prietenia e ceva din realitatea raiului.
 • Gândiţi frumos ca să trăiţi frumos şi să fiţi fericiţi.
 • Dacă vrei să-ţi faci rânduială în viaţă, trebuie să-ţi faci mai întâi rânduială în minte.
 • Să avem inimă de părinte, inimă de frate şi inimă de prieten.
 • Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare celor ce pleacă!

Legături externe