Stareț

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
EpiscopPreotDiacon
Ordinele mici
SubdiaconCiteț
CantorAcolit
Ordine dispărute
HorepiscopExorcist
Paznicul ușiiDiaconiță
Titluri episcopale
PatriarhCatolicos
ArhiepiscopMitropolit
VicarTitular
Titluri preoțești
ProtopopParoh
ProtosinghelSachelar
IconomIconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
ProtodiaconIerodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
StarețEgumenEconom
Adiacente
HirotonieAxios
Veșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
ExarhVicar
Editați această casetă

Un stareț este capul și părintele spiritual al unei comunități monahale. În funcție de comunitate, el poate fi numit de episcop sau ales de membrii comunității. El poate fi sau nu preot-călugăr. El are jurisdicție și autoritate asupra comunității pe care o păstorește.

Termenul de stareț mai este folosit și într-un înțeles duhovnicesc și non-instituțional, desemnând pe un mare părinte duhovnicesc, avă (gr. avva), bătrân (gr. gheron), din lumea monastică.

În Biserica Ortodoxă Română

În Biserica Ortodoxă Română (BOR) astăzi, funcția starețului este explicată în Regulamentul pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă și disciplinară a mânăstirilor (1998), după cum urmează:

„Art.30 - Conducătorul suprem al oricărui așezământ monahal este Chiriarhul.”
„Art.31 - Persoanele prin care se exercită cârmuirea chiriarhală la fața locului sunt următoarele: starețul, egumenul și metocarul.”
„Art.32 - Ca împuternicit al Chiriarhului și părinte duhovnicesc al obștii mănăstirii, starețul, ajutat de egumen, conduce mănăstirea, potrivit cu sfintele canoane, pravila monahală, hotărârile Sfântului Sinod și îndrumările Chiriarhului locului.”

Noul Statut al BOR (2007/2008) precizează în plus:

„Art.79 – (1) Chiriarhul este conducătorul canonic al mânăstirilor, schiturilor și metocurilor din eparhia sa. Prin delegație din partea Chiriarhului, conducerea mânăstirii este asigurată de stareț (a), a schitului de egumen (a), iar a metocului de călugărul (călugărița) anume desemnat (a) ca administrator.”
„(2) Starețul (a) și egumenul (a) se numesc direct de Chiriarh dintre călugării cei mai vrednici, cu o frumoasă viețuire în mânăstire, cu intensă activitate duhovnicească, cu studii teologice sau, în mânăstirile cu obște mai mare, dintre primii trei candidați desemnați de sobor, în baza calităților enumerate mai înainte, în cazul când Chiriarhul a dispus să se facă alegere.”

Sfaturi pentru stareți

Sfaturi ale Sfântului Serafim din Sarov pentru stareți:

Trebuie ca fiecare stareț să devină și să rămână întotdeauna în relația cu cei care îl caută ca o mamă înțeleaptă. O mamă care își iubește copii, trăiește nu pentru ea însăși ci pentru copii ei. Ea duce neputințele fiilor ei cu dragoste; ea îi curăță pe cei care au căzut în mizerie, îi spală cu blândețe, îi îmbracă în haine noi și albe, le pune încălțări, îi încălzește, privește în urma lor, îi alină și năzuiește să îi liniștească din toate punctele de vedere pentru ca niciodată să nu mai audă nici cel mai mic vaiet din partea lor; și astfel de copii sunt bine intenționați față de mama lor. Astfel, fiecare stareț trebuie să trăiască nu pentru sine ci pentru cei încredințați lui;el trebuie să fie milostiv cu cei aflați în slăbiciune; să poarte infirmitățile celor infirmi cu dragoste; să vindece bolile păcatelor lor cu pansamentul milostivirii; să îi ridice cu bunăvoință pe cei care au călcat legea; să îi curețe în liniște pe cei care s-au pătat cu murdăria vreunui viciu și să-i spele punându-i să postească și să se roage mai mult decât ceilalți; să îi îmbrace în haina virtuții prin instruire și prin propriul exemplu; să îi vegheze permanent, să îi consoleze prin orice mijloc și prin orice mijloace să le păzească liniștea și odihna în așa măsură încât nici cel mai mic vaiet sau murmur să nu se audă de la aceștia; și atunci, ei se vor strădui cu devotament să îi ofere starețului pace și odihnă.

A se vedea și

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen | Econom
Adiacente Hirotonie | Axios | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă