Sărăcia

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 11 ianuarie 2012 13:07, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (Sărăcia în Europa)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Sărăcia este starea materială precară care constă în insuficienţa veniturilor necesare pentru hrană, întreţinerea casei, îmbrăcăminte şi servicii medicale. Nivelul actual al sărăciei (sub 2 dolari pe zi/pers) pe glob este de cca 25%, cel al sărăciei severe (sub 1 dolar pe zi) este în jur de 8%, cel al celor care suferă de foame fiind de 11%. Sărăcia afectează în special Asia de Sud (India, China, principalele ţări) şi Africa Subsahariană iar sărăcia severă se regăseşte în proporţie de peste 93% în Asia de Sud (tot India şi China fiind în topul sărăciei severe). Circa 8,5% din populaţia Europei este confruntată cu lipsuri materiale grave. Sărăcia afectează cu precădere femeile (70%) din total, ele fiind plătite cu cca 17% mai puţin decât bărbaţii şi fiind, începând cu vârsta de peste 65 de ani, expuse la sărăcie în proporţie de 35% (faţă de 16% bărbaţii). Circa 45 % din copii (1 miliard din 2,2 miliarde) suferă de sărăcie. Există mai multe etaloane de măsurare a sărăciei, ceea ce a dus la unele dispute. Între cauzele sărăciei se numără lenea severă (care constă în refuzul de a munci), mândria, ignorarea mustrărilor părinţilor (păcatul nesocotirii părinţilor), conducătorii săraci şi asupritori, lenevia în muncă, lipsa de minte care constă în alergarea după lucruri de nimic iar alte lucruri care reduc veniturile sunt: beţia şi îmbuibarea, petrecerile, vorba multă, răutatea (care atrage pedeapsa lui Dumnezeu), zgârcenia însoţită de dorinţa de îmbogăţire. Efectele sărăciei sunt: malnutriţia, boli (stoparea creşterii, vedere slabă, malaria, tuberculoza, SIDA, pneumonia şi alte afecţiuni respiratorii, bolile diareice-holeră şi dizenterie, depresii, pojar, tetanos, difterie, etc), căştiguri financiare sub medie; săracii au dificultăţi şcolare, au mai multe dificultăţi în căsnicie şi devin mai frecvent părinţi singuri. Mijloacele de luptă împotriva sărăciei sunt: munca harnică, ascultarea mustrărilor părinţilor, mila , evitarea excesului de petreceri, băutură, mâncare, vorbă multă, practicarea virtuţii, evitarea conducătorilor săraci şi asupritori.

Nivelul sărăciei

Nivelul de sărăcie a scăzut, potrivit Băncii Mondiale, de la 52 la 26 % între 1981-2005,[1] iar un raport ONU arată că procentul persoanelor din ţările în curs de dezvoltare care trăiesc cu mai puţin de 1,25 dolari pe zi a scăzut de la 45% în 1990 la 27% în 2005.[2]Procentul celor care trăiesc cu sub 2 dolari pe zi a scăzut în Asia de Est la 27% în 2007 de la 69% în 1990.[3] Un raport al Băncii Asiatice de Dezvoltare arată că 1,85 miliarde de oameni (aprox 25%) trăiesc cu mai puţin de doi dolari pe zi. Potrivit aceleiaşi surse, numărul celor ce trăiesc într-o extremă sărăcie - cu mai puţin de un dolar pe zi - este estimat la 621 milioane, adică aprox 8%. Aproape 93% din cele 621 milioane de oameni ce trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi s-au aflat, în 2003, în India (327 milioane), China (173 milioane) şi ţările din Asia de Sud.[4] Secretarul general ONU arată că aproape un sfert din populaţia lumii trăieşte sub pragul sărăciei, un miliard de persoane nu au acces la apă potabilă şi 2,5 miliarde nu au acces la servicii igienice de bază. Un miliard de persoane (adică 11%) suferă de foame în condiţiile în care planeta va avea curând nouă miliarde de locuitori.[5] Aproximativ 120 milioane de copii nu beneficiază de educaţie.[6]Numărul copiilor în lume este de 2,2 miliarde iar 1 miliard din ei suferă de sărăcie. Din cei 1,9 miliarde copii din ţările aflate în curs de dezvoltare 640 milioane (1 din 3) nu au un adăpost adecvat, 400 milioane nu beneficiază de apă sigură (safe) (1 din 5) iar 270 milioane (1 din 7) nu beneficiază de servicii medicale. Potrivit UNICEF, 22 000 copii mor zilnic din cauza sărăciei, adică un copil la fiecare 4 secunde (statistica îi include doar pe copiii de sub cinci ani). Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociţi, este sărăcia lor, arată înţeleptul Solomon.[7] În jur de 27-28% din toţi copiii din ţările în curs de dezvoltare sunt subponderali sau opriţi din creştere.[8]

Peste un miliard de locuitori ai planetei suferă de foame din cauza crizei economice şi creşterii preţurilor la alimente în ultimii trei ani, a declarat directorul general al Organizaţiei ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO). Din cei un miliard de oameni care suferă de foame, 642 de milioane trăiesc în Asia - Pacific, 265 de milioane în Africa, 42 de milioane în America Latină şi Caraibe şi 15 milioane în ţările dezvoltate. Africa este în continuare continentul cel mai afectat de foamete.În ţările în curs de dezvoltare, familiile cheltuiesc până la 50 la sută din venituri pe alimente, comparativ cu 20 la sută în ţările dezvoltate.[9]

Creştinismul a luptat de la bun început pentru reducerea sărăciei. În Vechiul Testament există numeroase îndemnuri de a nu nedreptăţi săracii la judecată[10], de a-i plăti înainte de apusul soarelui[11], de a practica o zălogire miloasă[12] numeroase măsuri de combatere a sărăciei (d.e. lăsarea unui colţ de câmp nesecerat pentru sărac şi străin, a nu strânge spicele şi strugurii după primul secerat, respectiv cules, lăsându-le pentru sărac şi străin, lăsarea roadelor ogorului, viei şi măslinilor din anul al şaptelea săracilor[13]; aflăm de asemenea că ,, vor fi mereu săraci în ţară"[14] de aceea fiind dată porunca de a lupta împotriva sărăciei[15], adică de a nu ne împietri inima, ci a ne deschide mâna faţă de cel sărac şi lipsit, atât prin împrumuturi cât şi prin milostiviri, fără părere de rău.[16] Hristos şi apostolii adunau bani pentru ajutorarea săracilor. [17] Zaheu, mai-marele vameşilor este lăudat de Iisus pentru că a decis să dea împătrit celor pe care-i nedreptăţise iar jumătate de avere să o dea săracilor. Iisus spune despre el că a adus mântuire întregii sale case prin acest gest al său.[18] Tot Iisus ne îndeamnă ca atunci când dăm un ospăţ să chemăm pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi căci aceştia nu ne pot răsplăti, urmând ca adevărata răsplată să ne fie dată la învierea celor neprihăniţi.[19] Mila este una virtuţile creştine cardinale alături de iubire, credinţă, nădejde, înţelepciune, smerenie, blândeţe, pace, dreptate şi hărnicie.

Femeile, mai expuse la sărăcie

Statisticile arată, potrivit organizaţiei internaţionale Unifem.org că femeile reprezintă 70% dintre săracii lumii, ele sunt expuse riscului sărăciei şi al înfometării mult mai mult decât bărbaţii, din cauza discriminărilor care se produc la toate nivelurile, în ţări bogate, dar şi în ţări sărace. Opt din zece femei angajate în Africa sub-Sahariana şi Asia de Sud, sunt considerate a fi vulnerabile în faţa crizei financiare, arată Unifem. În ţările aflate în curs de dezvoltare, femeile care lucrează în fabrici ce produc pentru export, riscă să îşi piardă job-urile, în condiţiile în care criza loveşte fără milă în economie. În ţările dezvoltate, foarte afectate de efectele crizei sunt femeile imigrante, care lucrează de cele mai multe ori la negru şi pentru salarii mici.[20]Femeile din Uniunea Europeană câştigă în medie cu 20% mai puţin decât bărbaţii, pentru aceeaşi muncă, astfel că ajung să ia şi pensii mai mici, iar 35% dintre cele care au trecut de 65 de ani trăiesc în sărăcie (bărbaţii de aceeaşi vârstă având acelaşi risc în proporţie de 16%), potrivit experţilor europeni care au participat la o audiere în Parlamentul European.De asemenea, comparativ cu bărbaţii, femeile sunt de patru ori mai frecvent angajate cu normă parţială, au contracte pe durată determinată sau sunt nevoite să lucreze fără contract, riscul de a nu-şi găsi loc de muncă fiind mai mare în randul lor.[21] Femeia creştină trebuie să fie una harnică, care se ocupă nestingherită de activităţi manuale şi de comerţ pentru sporirea veniturilor familiei, aşa precum reiese din Proverbele lui Solomon.[22]

Asuprirea săracilor

Nepăsare

Unii oameni sunt nepăsători faţă de cei săraci. ,,Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns, când va striga.", avertizează Solomon.[23] Cine dă săracului, nu duce lipsă, dar cine închide ochii, este încărcat cu blesteme, adaugă el[24]

Asuprire

Unii îi asupresc pe săraci[25], îi apasă[26], îl calcă în picioare[27] Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său, învaţă Solomon.[28] Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut, întăreşte acelaşi înţelept.[29] Când vezi în ţară pe cel sărac năpăstuit şi jăfuit în numele dreptului şi dreptăţii, să nu te miri de lucrul acesta! Căci peste cel mare veghează altul mai mare, şi peste ei toţi Cel Prea Înalt, avertizează Ecclesiastul.[30] Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.``, spune şi proorocul Zaharia.[31]

Nedreptate la judecată

Alţii îl nedreptăţesc la judecată. ,,Armele mişelului sînt nimicitoare; el face planuri vinovate, ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă, relatează proorocul Isaia.[32] Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe, şi că păcatele voastre sînt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită, şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor!", spune Dumnezeu prin gura proorocului Amos.[33]

Furt şi ucidere

Alţi oameni sunt încă şi mai răi. Ei jefuiesc, fură pe sărac. Psalmistul spune: Toate oasele mele vor zice: ,,Doamne, cine poate, ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit şi sărac de cel ce-l jăfuieşte?``[34] Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său şi cu mai marii lui: ,,Voi aţi mîncat via! Prada luată de la sărac este în casele voastre!, acuză Dumnezeu în cartea proorocului Isaia.[35] Apostolul Ioan ne relatează că Iuda Iscarioteanul a protestat împotriva faptului că Maria l-a uns cu nard scump pe Iisus, pretextând că acesta ar putea fi vândut iar banii daţi săracilor, pentru că el fura din ceea ce adunau Mântuitorul şi apostolii pentru ajutorarea săracilor.[36] Acelaşi prooroc îi acuză pe unii oameni că fac diverse matrapazlâcuri financiare pentru a putea cumpăra pe săraci la preţuri ridicole: Voi, care ziceţi: ,,Când va trece luna nouă, ca să vindem grâul, şi Sabatul ca să deschidem grânarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, şi să strâmbăm cumpăna ca să înşelăm?/ Apoi vom cumpăra pe cei nevoiaşi pe argint, şi pe sărac pe o păreche de încălţăminte, şi vom vinde codina în loc de grâu.``[37]

Cei mai răi oameni se dedau chiar la uciderea săracilor.[38]

Cauzele sărăciei

1)Lenea severă care constă în refuzul de a munci. (căci există şi leneşi care muncesc[39])

a) Somnul reprezintă o manifestare tipică a lenei. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii, şi te vei sătura de pâine.[40], spune Solomon. Aţipirea te face să porţi zdrenţe, avertizează Solomon.[41]Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic sufere de foame, adaugă el.[42]. Acelaşi înţelept îl mustră pe leneş cu aceste cuvinte: Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!... Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.[43]

b) O altă manifestare a lenei este refuzul de a munci cu mâinile. Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile./Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgârcenie.[44] Apostolul Pavel îndeamnă:,, să faceţi fiecare cele ale sale şi să lucraţi cu mâinile voastre precum v-am dat poruncă.[45]

c) O altă manifestare tipică a leneşului este exagerarea dificultăţii muncii:Leneşul zice: ,,Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!`[46]

d) Dorinţele leneşului rămân neîmplinite: Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură, spune Solomon.[47] Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic!,[48] adaugă el. Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile./Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără zgârcenie.[49], încheie acelaşi Solomon.

2. Fudulia. Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă, decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca, avertizează Solomon.[50]referindu-se la refuzul unor munci considerate inferioare.

3. Lipsa de minte care se manifestă prin alergarea după lucruri de nimic. Alergarea după lucruri de nimic duce la sărăcie, după cum ne încredinţează Solomon:Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie.[51] Iar acela este un om fără minte: Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte.[52]

4. Lăcomia de băutură şi mâncare:,,Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne./Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe, avertizează Solomon.[53]

5. Ignorarea certării (mustrării) părinţilor: Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste, avertizează Solomon[54]

6. Un conducător sărac şi asupritor al celor obijduiţi (năpăstuiţi, oropsiţi):Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine, învaţă Solomon[55] Între aceştia s-au aflat şi se află tiranii regimurilor comuniste. Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămând, aşa este cel rău care stăpîneşte peste un popor sărac, arată Solomon.[56] În schimb, ,,Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. "[57]

7. Munca leneşă

Lucratul cu mână leneşă sărăceşte:Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.[58] sau îl face pe leneş să plătească bir:Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir.[59]Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimete[60] cu vreo treabă.

Există unele lucruri care duc la lipsă:

1. Iubirea de petreceri:”Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte, atrage atenţia Solomon.[61]

2. Vorba multă: Oriunde se munceşte este şi cîştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă, învaţă înţeleptul împărat[62]

3.Munca grăbită: Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă, învaţă Solomon[63]

4. Răutatea poate fi pedepsită de Dumnezeu prin trimiterea lipsei: Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pîntecele celor răi duce lipsă.[64] şi Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă.[65] Dumnezeu poate trimite foamete prin oprirea ploilor şi trimiterea de boli recoltelor, aşa cum vedem în cartea proorocului Amos.[66](Celor răi) de multe ori se întâmplă să li se stingă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea şi lor Dumnezeu partea lor de dureri în mînia Lui[67]

5. Pizma (zgârcenia) însoţită de dorinţa de îmbogăţire grabnică. Un om pizmaş (zgârcit în unele ediţii ale Bibliei- ESV) se grăbeşte să se îmbogăţească, şi nu ştie că lipsa va veni peste el.[68]

Aşa cum există săraci leneşi, mândri, lipsiţi de minte, neascultători de părinţi sau iubitori de petreceri sau făcând unele dintre lucrurile care sărăcesc există şi săraci neprihăniţi care au ajuns în această situaţie din pricina unor fenomene care nu depind de ei (conducătorii săraci şi asupritori, creşterea costurilor vieţii, etc)

Săracul neprihănit

Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decît bogatul care umblă pe căi sucite.[69]căci ,,Mai bine puţin, cu dreptate, decît mari venituri, cu strâmbătate.[70] Mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos.[71] Săracul care este priceput îl cercetează pe omul bogat se crede înţelept.[72] Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s'o priceapă.[73]

Săracul neprihănit este darnic după posibilităţile sale, în felul acesta răscumpărându-şi viaţa în timp cel cel care economiseşte mult nu face decât să sărăcească, el neavând, de fapt, nimic, fiind unul care nu ascultă mustrarea.[74] Ogorul pe care-l desţeleneşte săracul dă o hrană îmbelşugată, dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor.[75]

Săracul Lazăr care stătea la poarta bogatului nemilostiv şi care dorea să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului şi căruia câinii îi lingeau rănile, a ajuns în sânul lui Avraam.[76] Săracul vorbeşte rugîndu-se, dar bogatul răspunde cu asprime, arată Solomon[77] Mai bine un copil sărac şi înţelept decît un împărat bătrân şi fără minte, care nu înţelege că trebuie să se lase îndrumat; căci el poate să iasă din temniţă ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăţia celui din urmă, învaţă Eclesiastul[78] Într-o cetate ,,se afla un om sărac dar înţelept, care a scăpat cetatea cu înţelepciunea lui. Şi nimeni nu se gîndise la omul acela sărac”. Atunci Solomon şi-a zis: ,,Mai bună este înţelepciunea decât tăria!`` Totuşi înţelepciunea săracului este dispreţuită, şi nimeni nu-l ascultă.[79] ().

Prototipul săracului milostiv este văduva săracă depre care Iisus spune că a fost mai milostivă decât toţi ceilalţi care aruncau căci ea a dat doi bănuţi din sărăcia ei, aruncând tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.[80]

Cei care înjosesc pe cei săraci uită că Dumnezei i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să -i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc, în timp ce din cei bogaţi sunt cei care îi asupresc pe cei săraci şi îi târâie prin tribunale.[81] Săracul neprihănit este printre cei din urmă care vor fi cei dintâi, în timp ce mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă (bogaţii nedrepţi).[82]

Săracul caracteristici generale

Domnul i-a făcut şi pe sărac şi pe bogat[83] şi luminează ochii şi săracului şi asupritorului, ne spune Solomon.[84] Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui, învaţă Solomon.[85] Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi, arată acelaşi înţelept împărat.[86] Bogatul stăpîneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce -i dă cu împrumut, avertizează acelaşi Solomon.[87] Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă, ne încredinţează împăratul Israelului.[88] Iisus spune că el a împlinit profeţia care spunea că ,,orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.[89] ,,Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, spune în altă parte tot Iisus.[90]

Efectele sărăciei

Malnutriţie şi înfometare

Malnutriţia este unul din cele mai comune efecte ale sărăciei. În ţările în curs de dezvoltare cei mai săraci oameni nu-si pot obţine caloriile adecvate pentru a dezvolta şi menţine o greutate corporală potrivită. În Etiopia, de exemplu, se estimează că aproape jumătate din copiii de sub cinci ani suferă de malnutriţie. Copiii săraci din ţările în curs de dezvoltare suferă adesea şi cel mai mult de o deficienţă numită malnutriţia de energie proteinică. În aceste cazuri, copiilor le lipsesc proteinele din dietă, în special de la cantitatea insuficientă aflată în laptele matern. Această malnutriţie duce la diverse probleme incluzând tulburări gastrointestinale, oprirea creşterii, dezvoltare mentală slabă. Malnutriţia prelungită duce la înfometare, o condiţie în care ţesuturile şi organele se deteriorează.

În afară de malnutriţia calorică, cei mai mulţi copii săraci suferă de severe deficienţe de vitamine şi minerale. Aceste deficienţe pot duce la tulburări mentale, afectarea organelor vitale, tulburări ale simţurilor, ca de exemplu vedere slabă, probleme în conceperea şi naşterea copiilor, tulburări gastrointestinale.

Chiar şi în oraşele majore ale naţiunilor dezvoltate, săracii au deseori o dietă nesănătoasă. Rezultând în parte dintr-o deficienţă a îngrijirii sănătăţii şi a educaţiei nutritive şi în parte de la preţul mai mare al mâncării de bună calitate, populaţia săracă urbană înclină să manânce prea mult din sortimente de mâncare nerecomandate. Astfel ea consumă mâncăruri care sunt prăjite sau grase, bogate în zahăr şi sare şi care sunt compuse în principal din carbohidraţi. Dieta lor este adesea bogată în cărnuri grase de proastă calitate, chipsuri, bomboane, deserturi şi slabă în ceea ce priveşte legumele, fructele, cerealele integrale, carne slabă de calitate şi peşte. Astfel de diete duc la obezitate şi hipertensiune, care amândouă duc la probleme de inimă şi alte afecţiuni.

Bolile infecţioase şi alte boli

Săracii au parte de înalte rate de boli infecţioase. Adăposturile inadecvate creează condiţiile pentru răspândirea acestora. Fără o protecţie decentă, mulţi dintre săraci sunt expuşi vremii periculoase şi severe dar şi bacteriilor şi virusurilor purtate de alţi oameni sau de animale. La tropice taifunurile şi uraganele pot distruge casele săracilor. Odată expuşi oamenii sunt vulnerabili la fluctuaţiile de temperatură care le scad rezistenţa la boli. Ei sunt, de asemenea, mai predispuşi la infecţii cu boli purtate de insecte sau rozătoare. De exemplu, ţânţarii poartă malaria care este comună la tropice. În lume sunt 350-500 milioane de persoane care suferă de malarie anual iar 1 milion din aceştia mor.[91], În regiunile aride, seceta îi lasă pe săraci fără apă curată pentru băut, gătit sau îmbăiat. În zonele temperate, incluzând princialele oraşe ale ţărilor dezvoltate, numărul persoanelor fără adăpost este în creştere. Multe din aceste persoane sunt vătămate sau mor ca urmare a expunerii la iernile deosebit de friguroase.

Practicile inadecvate sanitar şi igienic regăsite în rândurile celor săraci duc, de asemenea, la boli. Condiţiile sanitare inadecvate însoţesc aproape întotdeauna adăposturile inadecvate. Pentru că săracii din ţările în curs de dezvoltare în mod obişnuit nu au apă sau canalizare, excrementele umane şi gunoiul se acumulează, devenind rapid un focar de infecţie. În oraşe, în special în ghetouri şi locuinţele de barăci care adăpostesc numai persoanele sărace, suprapopularea poate duce la rate înalte de transmitere a bolilor care se transmit aerian, cum ar fi tuberculoza.Tuberculoza ucide 1,5 milioane persoane pe an[92]De asemenea săracii nu sunt adeseori educaţi în privinţa bolilor, în special a celor cu transmitere sexuală. Drept urmare- şi fiindcă dispozitivele proficlactice cum ar fi prezervativele sunt greu de obţinut sau sunt inaccesibile ca preţ- ratele bolilor cu transmitere sexuală sunt mari printre cei săraci. În particular incidenţa sindromului SIDA printre cei săraci este mai mare decât media. Se estimează că SIDA face peste 2 milioane de morţi anual.[93]

Alte boli ale sărăciei:hepatita A, bolile diareice, salmonelozele, pediculoza, scabia, insuficienţa tuturor substanţelor nutritive (slăbire până la caşexie şi marasm la adult şi malnutriţie protein-calorică la copilul mic), malnutriţii parţiale prin carenţă (anemiilor carenţiale, rahitism, guşa endemică, hipo şi avitaminozele)[94]Bolile diareice (holera şi dezinteria) fac 1,8 milioane victime anual.[95]Pneumonia şi alte afecţiuni respiratorii ucid mai mult de 2 milioane de copii în fiecare an în ţările sărace.[96]Pojarul, tetanosul, difteria şi pertussis ((whooping cough) fac împreună ceva mai puţin de un milion de victime[97]

Ţările în curs de dezvoltare au un deficit de doctori. Medicamentele şi tratamentul sunt adesea insuficiente şi prea scumpe pentru săraci. De exemplu numai 18% din copiii somalezi au fost imunizaţi contra difteriei, tetanosului în 1999 în timp ce în Statele Unite procentul era de 96%.

Referitor la înfometare şi boli Iisus spune că de fiecare dată când dăm de mâncare celui flămând, când dăm de băut celui însetat, când îl vizităm pe cel bolnav sau mergem în temniţă la cel care se află acolo, Lui îi facem bine şi El ne va răsplăti cu viaţă veşnică pentru aceste fapte făcute acestor fraţi ai Lui.[98]Apostolul Iacov spune şi el că dacă cineva spune celui ce e gol şi flămând să se sature şi să se încălzească fără să-i ofere nimic acela are o credinţă fără fapte, moartă care nu-l poate mântui.[99]Creştinii sunt chemaţi să fie milostivi faţă de aceşti oameni lipsiţi şi necăjiţi.

Sărăcie şi depresie

Pe intervalul 2008-2010 consumul de medicamente antidepresive în Spania a crescut cu 10%[100] Reţetele pentru antidepresive au înregistrat creşteri şi în Statele Unite: în 2008, numărul acestora a fost cu 15% mai mare decât în 2007, potrivit datelor companiei de cercetare IMS Health.[101]Mama împăratului Lemuel îi spune fiului său în Proverbele lui Solomon:Daţi băuturi tari celui ce piere, şi vin, celui cu sufletul amărît 7ca să bea să-şi uite sărăcia, şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui.[102] Acesta trebuie băut cu măsură, cu mare chibzuinţă adică în cantităţi mici, aşa cum învaţă apostolul Pavel: Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi cîte puţin vin, din pricina stomahului tău, şi din pricina deselor tale îmbolnăviri.[103] Vindecarea temeinică şi completă vine însă de la Dumnezeu căci El este acela care îmbărbătează inimele zdrobite, precum frumos scrie proorocul Isaia: Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. ,Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite."[104],,Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M'a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, spune însuşi Iisus.[105]

Sărăcie şi sinucidere

„Oamenii de ştiinţă au descoperit că, la nivel global, fiecărei creşteri cu 1% a ratei şomajului îi corespunde (în medie) o creştere cu 0,8% a sinuciderilor la persoanele sub vârsta de 65 de ani". Conform unui studiu realizat de cercetătorii de la London School and Tropical Medicine şi de la Oxford University, criza economică şi pierderea locurilor de muncă ar putea creşte cu 2,4% numărul cazurilor de sinucidere la persoanele cu vârste sub 64 de ani ". Sinuciderile apărute pe fondul crizei economice globale sunt mult mai numeroase în ţările sărace, cu un nivel ridicat de corupţie şi în care programele de dezvoltare şi de investiţii în piaţa muncii sunt mai degrabă virtuale. Conform estimărilor făcute de cercetători pentru Marea Britanie, cel puţin 25 din 290 de sinucideri au drept cauză criza financiară. Sinuciderile acestea sunt doar vârful aisbergului, afirma unul dintre participanţii la realizarea studiului -, existând numeroase tentative eşuate de sinucidere şi o mulţime de cazuri de tulburări psihice.

Fenomenul creşterii ratei sinuciderilor pe fundalul crizelor economice nu reprezintă o noutate. La începutul anului 2009, cercetătorii de la Universitatea din Bristol asociaţi cu specialiştii taiwanezi publicau un studiu despre raportul dintre criza economică din Asia (din 1997-1998) şi rata sinuciderilor. Concluzia a fost că numărul cazurilor de sinucidere a crescut în Hong Kong, Coreea de Sud şi Japonia, cel puţin 10.400 de sinucideri înregistrate în 1998 fiind considerate o consecinţă a crizei economice, cele mai multe cazuri înregistrându-se în special la persoanele cu vârstă sub 64 de ani, şi mai puţin la cei pensionari.[106]

Situaţia economică şi socială provoacă grave tulburări de personalitate şi crize existenţiale pentru foarte mulţi români, spun specialiştii. Iar acest lucru este confirmat şi de datele unui raport al Institutului de Medicină Legală (IML). Dacă în 2008 au fost înregistrate 2.802 cazuri de suicid, în 2009 numărul acestora a ajuns la 2.953, potrivit raportului anual al IML.[107],ceea ce înseamnă o creştere de cca 5% în decursul unui an (151 din aprox 3000). Creştinismul a condamnat întotdeauna sinuciderea pe care a considerat-o păcat strigător la cer pentru că prin ea omul îşi distruge chipul lui Dumnzeu din el (a se vedea uciderea); creştinismul a luptat împotriva sărăciei prin măsuri concrete şi a alinat suferinţa trupescă şi sufletească a celor săraci.

Sărăcie şi infracţionalitate

Deşi legătura între sărăcie şi infracţionalitate este neclară încă, în unele cazuri sărăcia duce indiscutabil la comiterea unor infracţiuni deşi poate să nu fie singurul factor implicat. Că sărăcia duce în unele cazuri la furt este arătat şi în rugăciunea lui Agur din Pildele lui Solomon(Proverbele lui Solomon):

7Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri, înainte de moarte!

8Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.

9Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi să zic: ,,Cine este Domnul?`` Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu.[108]

În altă parte Solomon avertizează:,,chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat."[109]

Efecte pe termen lung

Persoanele care au trăit în sărăcie pot experimenta probleme pe viaţă din această cauză. Ei beneficiază de mai puţină educaţie. Studiile arată că persoanele care au crescut în gospodării sărace un timp îndelngat au mai multe dificultăţi decât cei care au trăit deasupra nivelului de sărăcie. În general, ei nu se descurcă aşa bine la şcoală, au mai multe dificultăţi în căsnicie şi devin mai frecvent părinţi singuri. În plus aceia care au avut părinţi săraci sunt ei înşişi mai săraci, câştigând venituri sub medie. Ei pot de asemenea avea o anume montură (mindset) care îi împiedică să scape de sărăcie. Toate aceste efecte pe termen lung sunt mai probabile să se întâmple dacă este vorba de sărăcie prelungită şi este mai probabil să afecteze copiii minori.[110] De la începuturile lui creştinismul a dus o luptă neîncetată pentru reducerea sărăciei prin promovarea milei ca una dintre cele mai importante virtuţi creştine.

Top cele mai sărace ţări

În perioada 1997-2010, raportul anual al ONU a folosit indicele sărăciei umane, care are trei dimensiuni de bază - durata de viaţă, cunoştinţele şi standardul de viaţă - pentru a măsura sărăcia în ţările curs de dezvoltare. În acest an (2011), ONU va utiliza indicele calculat de Oxford, care este considerat o "imagine multidimensională a oamenilor care trăiesc în sărăcie" şi care completează prin indicatori ce reflectă o serie de lipsuri care afectează viaţa unei persoane. Indicele Oxford University ţine cont inclusiv dacă o gospodărie are o toaletă, dacă oamenii au acces la apă potabilă la maxim 30 de minute pe jos, beneficiază de energie electrică, dacă copiii de vârstă şcolară sunt înscrişi la o instituţie de învăţământ şi dacă membrii familiei sunt subnutriţi.O familie este considerată ca "multidimensional săracă", dacă îi lipsesc peste 30 la sută din indicatorii utilizaţi. Conform datelor, 24 din 25 cele mai sărace ţări se află în Africa.

Iată un top 10 al celor mai sărace ţări.

10. Pe locul 10 în topul celor mai sărace ţări este ocupat de Sierra Leone, unde 81,5% din populaţie trăieşte în sărăcie, 53,4% din populaţie trăieşte sub 1,25 dolari pe zi şi 52,3% dintre oamenii de aici nu au apă potabilă.

9. În Guinea, 82,4% din populaţie este săracă, 54,2% dintre locuitori sunt analfabeţi, iar 70,1% din localnici trăiesc cu suma sub 1,25 dolari pe zi. În iunie, Guinea a organizat primele alegeri libere de la declararea independenţei, cu mai mult de 50 de ani în urmă.

8. În Liberia 83,9% dintre locuitori sunt săraci şi nu au surse de energie pentru gătit, iar 83,7% din populaţie trăieşte cu sume sub 1,25 dolari pe zi.

7. Republica Central Africană are 86,4% din populaţie care trăieşte în sărăcie, iar 82% trăieşte fără electricitate.

6. O situaţie la fel de dramatică este în Somalia care se află pe locul al şaselea, unde 81,2% din populaţie trăieşte în sărăcie, 70% nu are apă potabilă şi 69% nu au acces la apă potabilă.

5. Burundi este ţara în care rata celor care trăiesc cu maxim 2 dolari pe zi este de 93,4%, iar a celor cu 1,25 dolari 81,3%. De asemenea, 84,5% din populaţie trăieşte în sărăcie.

4. În Burkina Faso 35,4% din populaţie este lipsită de hrană, 55,1% nu are acces la educaţie, iar procentul celor care trăiesc cu 1, 25 dolari pe zi este de 56,5%.

3. Mali este statul unde 87,1% din populaţie trăieşte în sărăcie, 51,4% cu mai puţin de 1,25 dolari pe zi, iar 36,2% este privată de electricitate.

2. Un procent şocant al populaţiei care trăieşte în sărăcie (90%) este în Etiopia. Totodată, 39% din oameni trăiesc cu 1,25 dolari pe zi, iar 61,5% sunt analfabeţi.

1. Cea mai săracă ţară de pe glob este Niger, unde rata de sărăcie este de 92,7%, iar 89,5% din locuitori sunt total lipsiţi de instalaţii sanitare. În acelaşi timp, 65,9% din oameni trăiesc cu 1,25 dolari pe zi. [111]

Sărăcia în Europa

Însă, până atunci, datele sunt alarmante. Potrivit statisticilor Eurostat, nu mai puţin de 81 de milioane de persoane (adică 16,5 la sută din populaţia Uniunii) se confruntau cu riscul sărăciei, în 2008. Aceste persoane, care trăiesc în principal în Letonia, România şi Bulgaria, aveau un venit situat sub pragul lor naţional al sărăciei, luând în calcul inclusiv ajutoarele sociale. Dar sărăcia atinge şi ţările "mari" ale Uniunii, potrivit raportului Eurostat, intitulat "Venit şi condiţii de viaţă în Europa". Astfel, Franţa înregistra 7,9 milioane de persoane (13,1 la sută din populaţia sa) ameninţate de sărăcie. În Germania, nivelul persoanelor ameninţate de sărăcie este de 15,2 la sută. În Spania, acesta este de 19,6 la sută, în Italia - de 18,7 la sută, iar în Marea Britanie - de 18,8 la sută.

În plus, 42 de milioane de europeni, reprezentând 8,5 la sută din populaţia Uniunii, se aflau, în 2008, în situaţia unor lipsuri materiale grave, condiţiile lor de trai fiind limitate de o lipsă a resurselor, astfel încât acestea nu erau în măsură să îşi achite facturile, să îşi încălzească în mod corect locuinţele, etc.

De asemenea, 34 de milioane de europeni, adică 9 la sută din populaţie, trăiau, în 2008, în gospodării în care adulţii, cu vârste între 18 şi 59 de ani (în afară de studenţi), şi-au utilizat în proporţie de mai puţin de 20 la sută potenţialul total de a avea un loc de muncă, în cursul anului.

În total, aproximativ 116 milioane de europeni (23,6 la sută din populaţie) se subsumează cel puţin unuia dintre aceste criterii (risc de sărăcie după prestaţii sociale, privaţiune materială gravă, apartenenţa la o gospodărie cu o intensitate foarte slabă a muncii).[112]

În România, 23% din populaţie trăieşte sub nivelul sărăciei. În Europa doar în Letonia există o proporţie mai mare a oamenilor care trăiesc în astfel de condiţii – 26%.[113]PIB pe locuitor la standardul puterii de cumpărare a fost echivalent în 2009, în România, cu 45% din media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, singurul stat membru mai sărac fiind Bulgaria, cu 41% din medie. [114] Un sondaj realizat în aprilie 2010 de Comisia Europeană (CE) arată că aproape jumătate dintre români rămân lunar fără bani, chiar şi pentru mâncare. Patru români din zece au declarat, potrivit sondajului, că li s-a întâmplat să rămână fără bani pentru mâncare sau pentru plata unei facturi la utilităţi în fiecare lună.[115] România are cea mai ridicată rată a sărăciei în rândul copiilor din toate cele 27 de ţări ale Uniunii Europene (33%). Urmează Bulgaria (26%), Italia şi Letonia (25%)[116]

Potrivit Econtext, România se plasează pe locul doi în Uniunea Europeană în funcţie de procentajul persoanelor care trăiesc la limita sărăciei, cu 41,4% fiind devansaţi la mică distanţă doar de Bulgaria cu 41,6%. Al treilea loc ete deţinut de Letonia (38,1% din totalul populaţiei), care este urmată de Lituania (33,4%) şi Ungaria (29,9%). Uniunea Europeană consideră o persoană ca fiind săracă „dacă resursele sale sunt atât de insuficiente încât o impiedică să aibă un standard de viaţă considerat ca fiind acceptabil de societatea în care trăieşte”. UE consideră că o persoană este săracă dacă are „un venit disponibil sub 60 % din venitul disponibil mediu naţional”.(Venitul mediu lunar a fost în trimestrul trei din 2011 de 835 de lei de persoană, potrivit Institutului Naţional de Statistică[117]. Dacă am raporta la bani, un român ar fi sărac dacă ar trăi cu circa 100 de euro pe lună. De unde rezultă ca 8.700.000 de români supravieţuiesc de pe o zi pe alta.[118]Pe primul loc in UE, cu cea mai ridicată rata a pensionarilor care se zbat in sărăcie, se plasează Bulgaria. Astfel, 55,1% din pensionarii Bulgariei trăiesc în mizerie. A doua poziţie este ocupată de Cipru, cu o rata a pensionarilor aflaţi la limita sărăciei de 49,9%. Iar pe a treia poziţie se afla România, unde 41,7% din totalul pensionarilor trăiesc la limita saraciei. Dintre ţările din Centrul şi Estul Europei, cei mai puţini pensionari sărmani sunt în Cehia (12,3% din totalul pensionarilor trăiesc fără mijloacele vitale).[119]11,3% din intelectualii Romaniei trăiesc la limita sărăciei. Procentajul plasează România pe a opta poziţie în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte rata intelectualilor săraci.[120]

Organizaţii care luptă împotriva sărăciei

Cele mai cunoscute organizaţii care luptă împotriva sărăciei sunt:

1.Organizaţii guvernamentale internaţionale ,,Organization of American States and the European Union"(UN) cu ,,UN Development Program" (alfabetizare, locuri de muncă, tehnologii, protejarea resurselor naturale şi înconjurătoare, asigurarea drepturilor femeilor), ,,United Nations Children’s Fund" (mâncare, medicamente, educaţie pentru copiii din întreaga lume), ,,United Nations Food and Agriculture Organization" (sporirea productivităţii agricole, îmbunătăţirea nutriţiei şi distribuţiei hranei)

2. Agenţii guvernamentale de ajutor (guvernele tuturor ţărilor dezvoltate au agenţii dedicate asistenţei economice internaţionale care împrumută sau acordă gratuit bani pentru programele antisărăcie)

3.Organizaţii non-guvernamentale

Cele mai mari şi mai cunoscute sunt: ,,Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc." (CARE), ,,Oxfam International", and ,,Catholic Relief Services". Ele au programe de asigurare de servicii medicale, mâncare şi suport economic. Doctori Fără Frontiere şi Crucea Roşie asigură îngrijirea medicală în ţările sărace, în special în perioade de secetă, război sau epidemii.

4. Bănci de dezvoltare private

Ele asigură împrumuturi în condiţii favorabile guvernelor sau cetăţenilor din ţările în curs de dezvoltare. Ele nu fac donaţii caritabile. Banca Mondială este cea mai cunoscută bancă privată de dezvoltare, cu sediul central în Statele Unite. Ea acordă împrumuturi importante ţărilor în curs de dezvoltare pentru finanţarea unor proiecte menite să întărească economiile acestor ţări (construcţia de drumuri, baraje pentru energie, industrie, etc)

Alocarea veniturilor

Pentru unele servicii esenţiale care duc la reducerea sărăciei s-au alocat în 2008: educaţie de bază: 6 miliarde, apă şi instrumente sanitare 9, cele ce ţin de reproducerea femeii 12 miliarde, sănătatea de bază şi nutriţia 13 miliarde, în total 40 miliarde dolari. Pentru armament s-au alocat în lume circa 780 miliarde dolari iar pe narcotice 400 miliarde, pe alcool în Europa 105 miliarde iar pe ţigări în Europa 50 miliarde dolari.[121] Raportul arată că mila este o prioritate pentru foarte puţini dintre oameni, în timp ce nepăsarea, risipa şi cheltuielile pentru preocupări care ţin de zona păcatului ating cote greu de imaginat.

Dumnezeu îi apără pe săraci

Dumnezeu are milă de cel nenorocit şi de cel lipsit[122], ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit[123], ascultă strigătul, gemetele.``[124] celor săraci care sunt asupriţi[125], îi ajută [126] va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului. El va aduce astfel mântuire din necazuri celor obijduiţi.``[127], va sătura cu pâine pe săracii lui.[128] va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării, va zdrobi pe asupritor[129] şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău[130] la vremea potrivită, fie în viaţa pământească, fie la Judecată.

Creştinii sunt, asemenea lui Dumnezeu, apărătorii săracilor

Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului, spune psalmistul[131] Dumnezeu spune aceste cuvinte depre împăratul drept Iosia: judeca pricina săracului şi a celui lipsit, şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul.[132]

Iov arată că el a scăpat pe săracul care cerea ajutor[133], a dat săracilor ce-i cereau [134] Cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său, arată Solomon.[135] Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea, ne încredinţează acelaşi Solomon.[136] Omul milostiv va fi binecuvîntat, pentrucă dă săracului din pâinea lui, ne învaţă Solomon.[137] Binecuvântat este cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte, arată şi psalmistul.[138] Uneori cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobîndă şi camătă, le strînge pentru celce are milă de săraci, arată Solomon.[139] Iisus îi spune bogatului care respectase toate poruncile Domnului şi care-l întreba ce ar trebui să facă pentru a fi desăvârşit : ,,Dacă vrei să fii desăvîrşit``, i -a zis Isus, ,,du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-Mă.``[140]

Apostolul Pavel arată că mila faţă de săraci trebuie dublată de iubire:Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.[141]

Cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strîngere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sînt în Ierusalim, relatează apostolul Pavel.[142]Iisus şi apostolii strângeau bani pentru ajutorarea săracilor.[143] Iacov, Petru şi Ioan i-au spus lui Pavel şi lui Barnaba să-şi aducă aminte de cei săraci iar apostolul Pavel spune că asta a şi căutat să facă.[144]


Alte sensuri ale sărăciei

Săracia cu duhul sau smerenia

Să fii sărac cu duhul înseamnă să fii smerit, să recunoaşti faptul că nimeni nu are ceva ce să nu fi primit de la Dumnezeu, înseamnă să fii lipsit de orice mândrie, înseamnă să nu te încrezi în puterile şi gândirea proprii, înseamnă să fii eliberat de toate "fanteziile goale" din propria inimă. Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat.[145]Apostolul Pavel arată că apostolii sunt ca nişte săraci şi totuşi îmbogăţesc pe mulţi.[146] iar despre Iisus spune că ,,măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.”[147]

Sărăcia în virtute a unor bogaţi

Apostolul Ioan face referire la bogaţii săraci în virtute:Pentru că zici: ,,Sînt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic``, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol[148] sau ,,Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.[149]

Săracia de bună-voie, punct de plecare în viaţa monahală

Hristos este cel care a spus că renunţarea la averi de bună-voie este punctul de plecare pentru o viaţă monahală. Sărăcia nu este scopul ci punctul de plecare al vieţii monahale şi ascetice. Sărăcia monahală are un alt sens faţă de cel obişnuit, ea însemnând renunţare la averi şi o modestie a nevoilor. Ea nu împietează asupra vieţii sau sănătăţii fizice sau sufleteşti a omului, cum se întâmplă în sărăcia clasică.

În Matei (19:21), Domnul nostru îi spune bogatului care spunea că el a păzit toate poruncile şi care-l întreba ce-i mai lipseşte: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. În Evanghelia după Matei (13:44) Hristos sugerează că cine îşi va vinde toate bunurile va primi în schimb Împărăţia Cerurilor. Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.

Note

 1. http://www.hotnews.ro/stiri-esential-4140011-numarul-saraci-din-lume-scazut-ultimul-sfert-veac.htm
 2. http://www.romania-actualitati.ro/saracia_extrema_s_a_diminuat_la_nivel_mondial-15571
 3. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/0,,contentMDK:21550665~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:226301,00.html
 4. http://www.wall-street.ro/articol/International/6087/Saracia-in-lume-se-mentine-la-cote-inalte.html
 5. http://www.mediafax.ro/externe/reuniunea-onu-pe-tema-combaterii-saraciei-s-a-incheiat-cu-o-nota-de-pesimism-7403635
 6. http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
 7. Prov10.15
 8. http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
 9. http://www.mediafax.ro/externe/peste-un-miliard-de-persoane-sufera-de-foame-la-nivel-mondial-6078118
 10. Exod23.3,6, Deut24.14, Iov 34.19
 11. Deut24.15
 12. Deut24.13, Iov24.9
 13. Exod23.11, Lev19.10, Lev23.22,
 14. Deut15.11
 15. Deut 15.4
 16. Deut 15.7,11
 17. Mt26.9, Mc14.5
 18. Lc19.8
 19. Lc14.21
 20. http://www.garbo.ro/articol/Social/5730/Saracia-joaca-tare-La-feminin.html
 21. http://www.mediafax.ro/social/femeile-castiga-cu-20-mai-putin-decat-barbatii-35-din-cele-de-peste-65-de-ani-traiesc-in-saracie-7431695
 22. Prov31.10-29
 23. Prov21.13
 24. Prov28.27
 25. Iov20.19, Prov14.31 Prov22.16, Ecl5.8, Zah7.10
 26. Isaia 3.14-15
 27. Amos5.11-12
 28. Prov14.31
 29. Prov17.5
 30. Ecl5.8
 31. Zah7.10
 32. Is32.7
 33. Amos5.11-12
 34. Ps35.10
 35. Isaia 3.14
 36. Ioan 12.3-8
 37. Amos 8.6, 2.6
 38. Iov24.14, Ps37.14
 39. Prov 10.4, Prov 10.26, Prov12.24
 40. Prov20.13
 41. Prov23.21
 42. Prov19.15
 43. Prov.6.9-11, Prov24.30-34
 44. Prov 21.25-26
 45. 1Tes4.11
 46. Prov22.13, Prov26.13
 47. Prov 13.4
 48. Prov 20.4
 49. Prov 21.25-26
 50. Prov.12.9
 51. Prov28.19
 52. Prov12.11
 53. Prov23.20-21
 54. Prov13.18
 55. Prov28.3
 56. Prov28.15
 57. Prov29.14
 58. Prov10.4
 59. Prov12.24
 60. Prov10.26
 61. Prov 21.17
 62. Prov14.23
 63. Prov21.15
 64. Prov13.25
 65. Prov22.16
 66. Amos4.6-9
 67. Iov21.16-17
 68. Prov28.22
 69. Prov 28.6
 70. Prov16.8
 71. Prov19.22
 72. Prov28.11
 73. Prov29.7
 74. Prov11.24
 75. Prov13.23
 76. Lc16.20-22
 77. Prov18.23
 78. Ecl4.13-14
 79. Ecl9.15-16
 80. Mc12.42-43
 81. Iacov2.1-7
 82. Mt19.16-30
 83. Prov22.2
 84. Prov29.13
 85. Prov19.4
 86. Prov19.7
 87. Prov22.7
 88. Prov29.7
 89. Lc7.22 Mat11.5
 90. Lc4.18
 91. http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
 92. http://poverty.com/tuberculosis.html
 93. http://poverty.com/aids.html
 94. http://revistaflacara.ro/bolile-saraciei-la-romani/
 95. http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
 96. http://poverty.com/pneumonia.html
 97. http://poverty.com/measles.html
 98. Mt25.31-46
 99. Iac2.14-17
 100. http://www.adevarul.es/stiri/social/criza-deprima-consumul-antidepresive-crescut-10-spania
 101. http://www.evz.ro/detalii/stiri/romani-in-criza-de-nervi-843521.html
 102. Prov31.7
 103. 1Tim5.23
 104. Is57.15
 105. Lc4.18
 106. http://www.semneletimpului.ro/stiri/Raportul-dintre-rata-sinuciderilor-si-criza-economica-88.html#_ftn1
 107. http://www.observatordebacau.ro/2010/05/28/romanii-se-sinucid-si-din-cauza-crizei-economice.html
 108. Prov30.8-9
 109. Prov28.1
 110. Encarta 2006
 111. http://topjurnal.com/2011/01/12/top-10-cele-mai-sarace-tari-din-lume/
 112. http://www.mediafax.ro/externe/aproape-un-sfert-dintre-europeni-erau-amenintati-in-2008-de-saracie-sau-excludere-sociala-7811302
 113. http://www.evz.ro/detalii/stiri/eurostat-unul-din-trei-romani-are-o-situatie-materiala-grava-915573.html
 114. http://www.vestea.us/?p=416
 115. http://www.ziuaonline.ro/societate/26-societate/2130-din-nou-in-topul-saraciei-40-din-romani-raman-lunar-fara-bani-de-mancare-.html
 116. http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_19234/Eurostat-Aproape-un-sfert-dintre-romani-se-afla-la-limita-saraciei.html
 117. http://www.econtext.ro/dosar--2/analiza/aproape-9-milioane-de-romani-traiesc-la-limita-saraciei-topul-saraciei-in-uniunea-europeana-vezi-pe-ce-loc-se-situeaza-romania.html
 118. http://www.realitatea.net/saracii-europei-9-milioane-de-romani-traiesc-la-limita-saraciei_903019.html
 119. http://www.econtext.ro/dosar--2/analiza/pensionarii-romaniei-printre-cei-mai-saraci-din-ue-vezi-cati-pensionari-se-zbat-in-mizerie-in-romania-si-in-celelalte-state-europene.html
 120. http://www.econtext.ro/dosar--2/analiza/intelectualii-din-romania-printre-saracii-europei-clasamentul-statelor-europene-dupa-numarul-intelectualilor-care-traiesc-la-limita-saraciei.html
 121. http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
 122. Ps72.13
 123. 1Sam2.8, Ps113.7
 124. Ps12.5, 69.33
 125. Ps12.5
 126. Ps40.17, 70.5
 127. Ps12.5, 40.17,72.12,109.31
 128. Ps132.15
 129. Ps72.4
 130. Is11.4
 131. Ps82.3
 132. Ier22.16
 133. Iov29.12
 134. Iov31.16
 135. Prov14.31
 136. Prov19.17
 137. Prov22.9
 138. Ps41.1
 139. Prov28.8
 140. Mat19.21
 141. 1Cor13.3
 142. Rom15.26
 143. Ioan 12.3-8
 144. Gal2.9-10
 145. Rom1.21
 146. 2Cor6.10
 147. 2Cor8.9
 148. Apoc3.17
 149. Apoc2.9

Legături externe

Acest articol face parte din seria
Spiritualitate Ortodoxă
Sfintele Taine Botezul | Mirungerea | Sf. Împărtășanie | Spovedania | Căsătoria | Preoția | Sf. Maslu
Starea omului Păcatul | Patima | Virtutea | Raiul | Iadul
Păcate Păcate strigătoare la cer | Păcate împotriva Duhului Sfânt | Păcate capitale | Alte păcate
Virtuți teologiceCredința | Nădejdea | Iubirea | moraleÎnțelepciunea | Smerenia | Răbdarea | Stăruința în bine | Prietenia | Iertarea | Blândețea | Pacea | Mila | Dreptatea | Hărnicia
Etapele vieții duhovnicești Despătimirea (Curățirea | Contemplația (Theoria) | Îndumnezeirea (Theosis)
Isihasm Trezvia (Nepsis) | Pocăința (Metanoia) | Isihia | Discernământul | Mintea (Nous)
Asceza Fecioria | Ascultarea | Statornicia | Postul | Sărăcia | Monahismul
Rugăciunea Închinarea (latreia) | Cinstirea (doulia) | Pravila de rugăciune | Rugăciunea lui Iisus | Sf. Moaște | Semnul Sf. Cruci
Sfinții Părinți Părinții apostolici | Părinții pustiei | Părinții capadocieni | Filocalia | Scara dumnezeiescului urcuș
Editați această casetă