Istoria Bisericii – perioada niceeană (325-451) (cronologie)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Cronologie a Istoriei Bisericii
Perioade Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie) (Articol rezumativ)
Perioade Perioada Noului Testament | Perioada apostolică (33-100) | Perioada pre-niceeană (100-325) | Perioada niceeană (325-451) | Perioada bizantină (451-843) | Perioda bizantină târzie (843-1054) | Perioada de după marea schismă (1054-1453) | Istoria Bisericii – perioada post-imperială (1453-1821) | Perioada modernă (1821-1917) | Perioada comunistă (1917-1991) | Perioda post-comunistă (1991-prezent) |
(Articole principale)

Istoria Bisericii este o parte importantă a credinței creștine ortodoxe. Creștinii ortodocși se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit și propovăduit adevărul lui Iisus Hristos lumii, cu aceia care au ajutat la formularea și exprimarea formulelor și cultului de credință, și cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuși tot timpul dinamica, Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe.

Acest articol face parte din seria
Introducere în
Creștinismul Ortodox
Sfânta Tradiție
Sfânta Scriptură
Simbolul credinței
Sinoade ecumenice
Sfinții Părinți
Sfânta Liturghie
Drept canonic
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viața Bisericii
Editează această cutie


Perioada niceeană (325-451)

 • 325 Primul Sinod Ecumenic, ținut la Niceea, condamnă arianismul, fixează Pascalia și emite prima versiune a Crezului de la Niceea.
 • 326 Descoperirea Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena.
 • 326 Regele Miraeus al Georgiei devine creștin.
 • 328 Atanasie cel Mare devine episcop al Alexandriei (328-373).
 • 329 Sf. Atanasie îl hirotonește pe Sfântul Frumentie (Avva Selama) în taina Preoției și îl trimite să evanghelizeze Etiopia.
 • 330 Constantinopolul este fondat pentru a fi capitala creștină a Imperiului Roman, Noua Romă; Ammun și Macarie cel Mare fondează mănăstiri în deșertul egiptean.
 • 333 Sf. Constantin cel Mare îl mandatează pe Eusebiu, episcop de Cezareea și istoric al bisericii, să pregătească 50 de copii ale Bibliei pentru bisericile din noua capitală.
 • 335 Adormirea Sfântului Silvestru, papă al Romei.
 • 336-338 Sfântul Atanasie cel Mare merge în exil în Treves, transmițându-le europenilor regulile monastice ale sfântului Pahomie cel Mare, trezind interesul pentru monahism în Europa.
 • 337 Moartea Sfântului Împărat Constantin, cel Întocmai cu Apostolii.
 • 339-346 A doua perioadă de exil a Sfântului Atanasie.
 • 340 Convertirea lui Ulfila la Arianism și începerea evanghelizării goților după această doctrină eretică. Sinodul de la Roma, în timpul Papei Iuliu, unde Sfinții Atanasie și Marcellus sunt declarați nevinovați, rămânând în comuniune cu Bisericile occidentale. Are loc Sinodul de la Gangra.
 • 341 Are loc Sinodul din Antiohia. Împăratul Constanțiu al II-lea interzice sacrificiile păgâne și ritualurile magice, sub pedeapsa cu moartea. Martiriul Sfântul Mucenic Azat Eunucul și al celor 1000 de Mucenici ai Persiei.
 • 345 Trece la Domnul Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni, arhiepiscop al Myrei, în Lycia (Turcia de azi).
 • 347 Are loc Sinodul din Sardica.
 • 348 Adormirea Sfântului Pahomie cel Mare; adormirea sfântului Spiridon al Trimitundei.
 • 350 Sfântul Ninian înființează biserica Candida Casa în Whithorn în Galloway, Scoția, începând eforturile misionare printre picți.
 • 351 Apariția Semnului Cinstitei Cruci deasupra Ierusalimului.
 • 355 Adormirea Sfintei Nina, cea Întocmai cu Apostolii, Luminătoarea Georgiei.
 • 356 Adormirea Sfântului Antonie cel Mare.
 • 357 Sinodul de la Sirmium, momentul de apogeu al arianismului, emite documentul cunoscut ca Blasfemia de la Sirmium.
 • 358 Sfântul Vasile cel Mare fondează mănăstirea Annesos în Pont, modelul monahismului răsăritean.
 • 359 Au loc Sinodul de la Seleucia (în răsărit) și Sinodul de la Rimini (în apus).
 • 360 Sfântul Martin din Tours fondează prima mănăstire din Franța la Liguge; împăratul Constanțiu al II-lea inaugurează prima biserică Aghia Sophia din Constantinopol care, împreună cu biserica "Sfânta Irina", aveau să fie principalele biserici din Imperiul Bizantin.
 • 361-363 Iulian Apostatul devine împărat roman.
 • 362 Sinodul din Alexandria. Schisma antiohiană (362-414). Martiriul Sfintei Mucenițe Ia a Persiei și al celor 9,000 de Mucenici din cei împreună cu ea (362-364).
 • 363 Împăratul Iovian restabilește creștinismul ca religie oficială a Imperiului, declarându-și preferința pentru perspectiva Ortodoxă și îngăduindu-i Sfântului Atanasie să se întoarcă pe scaunul episcopal al Alexandriei.
 • 364 Are loc Sinodul din Laodiceea.
 • 365-66 Scurt exil și reîntoarcerea definitivă a Sfântului Atanasie pe scaunul episcopal al Alexandriei
 • 367 Sfântul Atanasie al Alexandriei scrie Scrisoarea pascală, precizând pentru prima dată canonul Noului Testament al Sfintei Scripturi, care include 27 de Cărți; adormirea Sfântului Ilarie de Poitiers, unul din conducătorii luptei împotriva arianismului în Occident.
 • 373 Adormirea Sfântului Atanasie cel Mare; adormirea Sfântului Cuvios Efrem Sirul (373-379).
 • 374 Alegerea lui Ambrozie ca episcop de Milano.
 • 375 Sfântul Vasile cel Mare scrie Despre Duhul Sfânt, confirmând dumnezeirea Duhului Sfânt.
 • 378 Meletie se întoarce pe scaunul său episcopal din Antiohia. Împăratul Valens este înfrânt de vizigoți în Bătălia de la Adrianopole, ceea ce slăbește definitiv granițele nordice ale imperiului.
 • 376 Vizigoții se convertesc la creștinismul arian.
 • 379 Se mută la Domnul Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscop al Cezareei Capadociei. Împăratul Grațian, prin rescriptul imperial (scrisoarea) Ordinariorum Sententias, extinde puterile episcopului Romei, acordându-i autoritate asupra episcopilor din jurisdicția sa.
 • 380 Creștinismul este declarat credința oficială a Imperiului Roman de Sfântul Împărat Teodosie cel Mare, care se alătură lui Grațian într-un edict în care declară că supușii lor trebuie să mărturisească toți credința ortodoxă. Are loc Sinodul de la Saragosa care condamnă priscillianismul. Martiriul Sfinților Mucenici Iacov preotul, Azadanes și Avdichie diaconii, din Persia.
 • 381 Al Doilea Sinod Ecumenic ținut la Constantinopol, condamnă ereziile macedonianism/pneumatomahilorul și apollinaristă, declarând dumnezeirea Duhului Sfânt, confirmând precedentul Sinod Ecumenic și completând Crezul Niceo-Constantinopolitan. Are loc [[Sinodul din Aquileia], unde Sfântul Ambrozie, episcop de Mediolanum și Sinodul celor 32 de episcopi din Occident îi depun pe episcopii arieni, inclusiv pe Palladie de Ratiaria.
 • 382 Sf. Siriciu, Papă al Romei (384-399) este primul episcop care poartă titlul de Pontifex Maximus (după abandonarea lui de către împăratul roman Grațian), precum și primul episcop al Romei care a folosit apelativul de Papă, autor a două decrete cu privire la celibatul clerului.
 • 385 Adormirea Sf.Grigorie de Nyssa.
 • 386 Mănăstirea Panaghia Soumela este fondată la Trapezunt (Trebizonda), pe malul asiatic al Mării Negre, după ce icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Soumela, despre care se crede că a fost pictată de Sfântul Apostol Luca a apărut pe Muntele Melas. Mutarea la Domnul a Sfântului Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului. Teodosie cel Mare începe reconstrucția la ceea ce este azi Basilica Sf. Pavel din afara zidurilor cetății (San Paolo fuori le Mura), una din principalele patru basilici străvechi ale Romei.
 • 387 Fericitul Augustin este botezat, în ziua de Paști, de Sfântul Ambrozie al Milanului.
 • 391 Mutarea la Domnul a Sfântului Grigorie Teologul, Arhiepiscop al Constantinopolului.
 • 391-92 Toate templele necreștine din Imperiu sunt închise, împăratul Teodosie cel Mare pune capăt, prin decret Misterelor din Eleusis, determinând sfârșitul jerfelor păgâne (atâtea câte se mai practicau) în Roma și Alexandria; este interzis și cultul zeilor domestici, odată cu întregul păgânism. Unele teorii afirmă că distrugerea marii Biblioteci din Alexandria și a Serapeumului ar data tot din această perioadă.
 • 392 Adormirea Sfântului Macarie cel Mare Egipteanul, unul din cei mai influenți Părinți ai Deșertului.
 • 393 Are loc Sinodul de la Hippona care face public canonul biblic. Împăratul Teodosie interzice Jocurile Olimpice, considerându-le festivaluri păgâne nepotrivite cu morala creștină.
 • 394 Sfântul Epifanie de Salamina scrie împotriva învățăturilor lui Origen, pe care le consideră eretice. Are loc Sinodul din Constantinopol. Are loc sinodul donatist de la Bagai, în Africa, care reunește 310 episcopi donatiști.
 • 395 Fericitul Augustin devine episcop de Hippona, în Africa. Așezarea Cinstitului Brâu al Maicii Domnului în Biserica Maicii Domnului din Halkoprateia, Constantinopol (395-408).
 • 395 După moartea împăratului Teodosie cel Mare, Imperiul este reîmpărțit în două - o parte de răsărit și una de apus; jumătatea răsăriteană, condusă de Arcadie, își avea capitala la Constantinopol, iar cea occidentală, cu capitala la Roma, era condusă de Honorius, fratele lui Arcadie.
 • 397 La Sinodul din Cartagina este stabilit în mod clar canonul biblic. Adormirea Sfântului Martin de Tours. Adormirea Sfântului Ambrozie al Milanului, unul din marii capi ai creștinătății occidentale a acelor timpuri.
 • 398 Sfântul Ioan Gură de Aur devine Arhiepiscop de Constantinopol.
 • cca.398 Sfinții 10.000 de Părinți uciși în Deșertul și Peșterile Schitului (din Pustia Sketis) de Necredinciosul Patriarh Teofil al Alexandriei.
 • 399 Sfântul Anastasie I, Papă al Romei, împreună cu alți episcopi, condamnă învățăturile lui Origen.
 • 401 Fericitul Augustin de Hippona scrie Confesiunile. Papa Inochentie I al Romei îl susține pe Sfântul Ioan Gură de Aur și condamnă pelagianismul.
 • 402 Împăratul Honorius mută capitala Imperiului de Apus de la Milano la Ravenna; Sfântul Porfirie, episcop de Gaza (395–420), cunoscut pentru faptul că adusese la creștinism orașul păgân Gaza obține emiterea unui decret imperial care poruncește închiderea templelor păgâne de aici.
 • 403 Răpirea Sfântului Patrick în Irlanda pentru a servi ca sclav; Victricius, Episcop de Rouen și misionar, vizitează Britania cu scopul de a aduce pacea în mijlocul clerului insulei, care se găsea în mijlocul unei dispute. Sinodul de la Stejar, un sinod provincial alcătuit în primul rând din episcopi sirieni și egipteni ostili Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, îl depun din treaptă și îl trimit în exil.
 • 404 Martiriul Sfântului Telemah, care a dus la interzicerea luptelor de gladiatori de către împăratul creștin Onorie.
 • 405 Traducerea Sfintei Scripturi în limba latină cunoscută ca Vulgata de către Fericitul Ieronim. Martiriul Sfântului Moise Arapul.
 • 406 O forță barbară combinată, alcătuită din Suevi, Alani, Vandali și Burgunzi ajunge în Galia Centrală, blocând contactul dintre Roma și Britania.
 • 407 Moartea Sfântului Ioan Gură de Aur în exil.
 • 410 Căderea Romei sub vizigoți, sub Alaric I; fuga Sfântului Patrick înapoi în Britania. Împăratul Onorie al Romei le transmite britanicilor să-și rezolve singuri problemele, retrăgând trupele romane. Honoratus fondează o mănăstire pe insula Lerins.
 • 410 Are loc Sinodul din Seleucia, unde comunitățile creștine din Mesopotamia din cadrul Bisericii asiriene (Biserica nestoriană) se declară independente de Antiohia și de episcopii "occidentali", formând astfel arhidioceza independentă din Seleucia-Ctesifon, al cărei episcop și-a luat titlul de Catholicos.
 • 411 Pelagius este condamnat la un sinod în Cartagina. Rabbula devine episcop de Edessa (411-435), fiind cunoscut pentru faptul că se opunea părerilor lui Teodor din Mopsuestia, precum și lui Nestorie; însă succesorul său, Ibas, responsabil cu Academia din Edessa, care avea tendințe nestoriene, a restabilit nestorianismul ca poziție oficială a eparhiei (vezi 489).
 • 412 Sfântul Chiril îi succede unchiului său [[Teofil al Alexandriei|Teofil] ca Papă și Patriarh al Alexandriei; împăratul Onorie al Apusului dă un edict prin care scoate în afara legii donatismul; Lazăr, episcop de Aix-en-Provence și Irod, episcop de Arles sunt îndepărtați din scaun, sub acuzația de maniheism.
 • 413 Martiriul Sfântului Marcelin al Cartaginei.
 • 414 Rezolvarea schismei antiohiene.
 • 415 Pelagius este reabilitat la un sinod în Ierusalim și într-un sinod în Diospolis (sau Lida); Sfântul Ioan Casian fondează o mănăstire la Marsilia.
 • 416 Sinoade din Cartagina și Milevis îl condamnă pe Pelagius și îl conving pe Papa Inochentie I al Romei să îl excomunice.
 • 418 Un sinod din Cartagina anatemizează Pelagianismul prin aprobarea antropologiei augustinene; fondarea Regatului vizigot (arian), după ce împăratul Onorie le atribuie aliaților săi vizigoți o bucată de pământ în Gallia Aquitania, pentru a se stabili acolo.
 • 425 Sinedriul este dizolvat de către Imperiul Roman.
 • 426 Fericitul Augustin scrie Cetatea lui Dumnezeu.
 • 428 Nestorie devine patriarh al Constantinopolului. Mutarea Moaștelor Drepților Nicodim, Gamaliil și a fiului său Habib de la Ierusalim la Constantinopol.
 • 429 Papa Celestin I îi trimite pe episcopii Gherman de Auxerre și Lup de Troyes în Britania și pe Sfântul Palladie în Irlanda ca episcopi misionari și pentru combaterea ereziei pelagiene; în timp ce se afla în Britania, Gherman, un fost ofițer de carieră, după ce și-a botezat trupele, le-a condus la victoria "Alleluia" de la granița cu galii împotriva armatei picților și saxonilor. Adormirea Sfântului Cuvios Sisoe cel Mare.
 • cca.430 Adormirea Sfântului Nil din Sinai.
 • 430 Petru Ivirul pune bazele unei mănăstiri georgiene lângă Betleem.
 • 431 Al Treilea Sinod Ecumenic, ținut în Efes, condamnă Nestorianismul și Pelagianismul, confirmând folosirea numelui de Născătoare de Dumnezeu (Theotokos) referitor la Fecioara Maria; de asemenea, Sinodul acordă autocefalie Bisericii Ciprului;
 • 432 Întoarcerea Sfântului Patrick în Irlanda pentru începerea muncii misionare.
 • 433 Liturghierul păcii (Formulary of Peace) completează lucrările celui de-Sinodului din Efes, împăcându-i pe Chiril al Alexandriei cu Ioan al Antiohiei.
 • 435 Adormirea Sf. Cuv. Ioan Casian. Adormirea Sfântului Acachie, episcop de Melitene. Ereticul Nestorie este trimis în exil într-o oază din Sahara, prin decret imperial.
 • 438 Este publicat Codex Theodosianus, o colecție de edicte de drept roman ale împăraților creștini, pornind de la anul 312.
 • 439 Cartagina cade în mâinile vandalilor.
 • 444 Adormirea Sfântului Chiril al Alexandriei. Sfântul Leon cel Mare, papă al Romei, pune capăt vicariatului galican, afirmându-și autoritatea asupra Galiei.
 • 445 Fondarea mănăstirii din Armagh, în nordul Irlandei. Răspunzând apelului Papei Leon I, împăratul roman al Apusului, Valentinian al III-lea, emite, pe 6 iunie 445, un decret prin care recunoaște primatul episcopului Romei.
 • 447 Pe 25 septembrie are loc un cutremur de pământ din Constantinopol, când un băiat a fost ridicat la Cer și a auzit îngerii cântând Trisaghionul.
 • 449 Are loc Sinodul tâlhăresc de la Efes, prezidat de Dioscor din Alexandria, cu ordin de la împărat de a-l reabilita pe Eutihie.
 • 450 Primele mănăstiri înființate în Țara Galilor; Anglo-Saxonii invadează Britania (Adventus Saxonum). Moartea lui Petru Hrisologul, Arhiepiscop de Ravenna (433-450), faimos pentru predicile sale elocvente.

Note

 • Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informațiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acuratețe.
 • Împărțirea istoriei Bisericii în epoci separate așa cum este făcută aici este puțin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curentelor majore ale istoriei.
 • Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria Bisericii Ortodoxe, cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menționate datorită importanței lor în istorie pentru Ortodoxie.

A se vedea și

Lucrări publicate

Următoarele lucrări (în limba engleză) oferă o privire de ansamblu asupra istoriei Bisericii:

Din perspectivă ortodoxă

Din perspectivă heterodoxă

 • Boer, Harry R. Scurtă istorie a Bisericii Primare. (ISBN 0802813399)
 • Cairns, Earle E. Creștinismul de.a lungul secolelor: O istorie a Bisericii Creștine. (ISBN 0310208122)
 • Chadwick, Henry. Biserica Primară. (ISBN 0140231994)
 • Collins, Michael, ed.; Price, Matthew Arlen. Povestea Creștinismului: Sărbătoarea celor 2000 de ani de credință. (ISBN 0789446057)
 • Eusebius Pamphilus; Cruse, C.F. (translator). Istoria bisericească a lui Eusebius. (ISBN 1565633717)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creștine, Volumul 1: De la începuturi la Sinodul de la Calcedon. (ISBN 0687171822)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creștine, Volumul 2: De la Augustin la epoca Reformei. (ISBN 0687171830)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creștine, Volumul 3: De la Reforma Protestantă până în secolul XX. (ISBN 0687171849)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creștinismului, Volumul 1: De la Biserica Primară până la Reformă. (ISBN 0060633158)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creștinismului, Volumul 2: De la Reformă până în zilele noastre. (ISBN 0060633166)
 • Hall, Stuart G. Doctrină și practică în Biserica Primară. (ISBN 0802806295)
 • Hastings, Adrian, ed. O istorie mondială a Creștinismului. (ISBN 0802848753)
 • Hussey, J. M. Biserica Ortodoxă în Imperiul Bizantin: Istoria de la Oxford a Bisericii Creștine. (ISBN 0198264569)
 • Jones, Timothy P. Istoria creștină pe înțelesul tuturor. (ISBN 1890947105)
 • Noll, Mark A. Momente cruciale: Momente decisive în istoria creștinismului. (ISBN 080106211X)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiția creștină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 1: Emergența tradiției catolice (100-600). (ISBN 0226653714)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiția creștină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 2: Esența creștinătății răsăritene (600-1700). (ISBN 0226653730)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiția creștină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 3: Dezvoltarea teologiei medievale (600-1300). (ISBN 0226653749)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiția creștină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 4: Reformarea bisericii și dogma (1300-1700). (ISBN 0226653773)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiția creștină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 5: Doctrina creștină și cultura modernă (începând cu 1700). (ISBN 0226653803)
 • Schaff, Philip. Istoria Bisericii Creștine. (ISBN 156563196X)
 • Wace, Henry; Piercy, William C., ed. Dicționar de biografie creștină: Literatura la sfârșitul secolului al VI-lea. Cu o descriere a principalelor secte și erezii. (ISBN 1565630572)
 • Walton, Robert C. Cronologie și linii directoare ale istoriei Bisericii. (ISBN 0310362814)

Notă: Pentru titlurile cărților am oferit aici traducerea lor în limba română, deși toate edițiile la care se face referire sunt în limba engleză.

Sursa

Legături externe

 • en: Istoria creștinismului ortodox (QuickTime movies)
  • Partea I: Începuturi – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creștinismului de către Apostoli, Evangheliile și instituirea Tainelor
  • Partea a II-a: Bizanțul – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie și icoane. În timpul aceleiași perioade, totuși, este descrisă separarea dintre est și vest care duce la o ruptură în creștere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinței, politicii și culturii
  • Partea a III-a: Un tezaur ascuns – Biserica devine singura instituție percepută de greci ca păstrătoarea identității lor naționale de-a lungul a 400 de ani de ocupație turcă. La sfârșitul secolului 19, se naște o comunitate ortodoxă mondială și Biserica își mărește influența asupra unor aspecte sociale și filantropice majore.