Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Condacul (gr. κοντακιον, adică „volum de pergament rulat în jurul unui mic baston de lemn, κοντος sau κονταξ”) este compoziție poetică de o strofă, care conține un rezumat al sărbătorii, ceea ce explică originea numelui —- κοντος însemnând în grecește „scurt”.

Condacul completează troparul sărbătorii și se cântă de obicei pe același glas cu acesta.

În cadrul unul canon (în minei, octoih, triod sau penticostar), condacul se găsește după cântarea (oda/ peasna) a șasea. Se mai cântă și la Sfânta Liturghie la Vohodul Mic, precum și în rânduiala laudelor mici.

În cadrul acatistelor există treisprezece condace, care rezumă conținutul celor 13 icoase.


Imnografia Bisericii Ortodoxe
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol | Ceaslov | Evanghelie | Liturghier | Molitfelnic | Minei | Octoih | Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia| Antifon | Automelă | Axion | Canon | Catavasie | Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului | Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie | Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic | Idiomelă | Icos | Imn | Irmos | Luminândă | Ode biblice | Paraclis | Podobie | Polieleu | Prochimen | Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă | Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana | Cosma Imnograful | Efrem Sirul | Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul | Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares