Laude

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Laudele sau lăudările sau hvalitele (slv. hvalitia) sau sunt o parte a slujbei utreniei, situată după Luminândă și înainte de Doxologie.

Laudele sunt cântări principale ale rânduielii Utreniei, compuse din stihiri cu număr variabil (după importanța sărbătorii: duminica, 8 stihiri, la praznice, 6 stihiri, la sărbători mai mici și zile de rând, 4 stihiri); aceste stihiri, numite și „stihirile laudelor”, alternează cu versete din Psalmii 148, 149, 150, numiți și psalmi aleluiatici sau de laudă, fiindcă se termină cu refrenul ebraic Aleluia („Lăudați pe Domnul!“). Folosirea acestor psalmi este o moștenire din străvechiul cult al sinagogii. Odinioară se cântau în întregime („Toată suflarea să laude pe Domnul!“), azi, numai în zilele care nu au stihiri la Laude (Hvalite). În zilele de peste săptămână în care nu sunt stihiri la Laude, psalmii 148, 149 și 150 se citesc. Ultimele două stihiri de la Hvalite se cântă precedate nu de psalmi, ci de una din cele 11 stihiri ale Evangheliei, numire Voscresne (slv. Înviere) sau Eotinale (gr. ἐωθινός, -ή, -όν — eothinos,-i,-on = matinal) sau Mănecânde (lat. manico, manicare = a se scula de dimineață), vorbind de „mânecare“, adică mergerea foarte de dimineață a femeilor mironosițe la mormânt, în ziua Învierii. Ca și svetilnele, voscresnele corespund celor 11 Evanghelii ale Învierii.

Cum stihurile sau versetele psalmilor 148 și 150 încep adesea cu îndemnul „Lăudați”, această parte a utreniei a primit numele de Laude. În ritul occidental, Laudele sunt o slujbă aparte.

Laudele în duminici și sărbători

Toată suflarea să laude pe Domul. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cei de sus: Ție se cuvine cântare, Dumnezeule.
Lăudați-L pe El toți îngerii Lui: Lăudați-L pe E1 toate puterile Lui; Ție se cuvine cântare, Dumnezeule.

Apoi stihirile Lăudărilor cu aceste stihuri: Când sunt 8 stihuri se cântă:

Ca să se facă întru dânșii judecată, este scrisă această mărire tuturor credincioșilor Lui.
Lăudați pe Domnul între sfinții Lui; lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui.

Când sunt 6 stihiri, se cântă:

Lăudați-L pe El între puterile Lui; lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui.
Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță; lăudați-L pe El în psaltire și în alăută.

Când sunt 4 stihiri, se cântă:

Lăudați-L pe El în timpane și în horă; lăudați-L pe El în strune și organe.
Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare; lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Alte stihuri de Duminică:

Scoală Doamne Dumnezeul meu! Înalță mâna Ta! Nu uita mereu pe săracii Tăi!
Mărturisi-te-voi, Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale.

Laudele în zilele de peste săptămână

Psalmul 148

Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-I pe el întru cele înalte.
Lăudați-l pe el toți îngerii lui, lăudați-l pe el toate puterile lui.
Lăudați-l pe el soarele și luna, lăudați-l pe el toate stelele și lumina.
Lăudați-l pe el cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri.
Să laude numele Domnului că el a zis și s-au făcut, el a poruncit și s-au zidit.
Pusu-le-ai pe ele în veac și în veacul veacului; lege le-a pus și nu o vor trece.
Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile.
Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul lui.
Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii.
Fiarele și toate animalele, târâtoarele și păsările cele zburătoare.
Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului;
Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii,
Să laude numele Domnului, că numai numele Iui s-a înălțat. Lauda lui pe pământ și în cer.
Și va înălța puterea poporului lui. Cântare tuturor cuvioșilor lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de el.

Psalmul 149

Cântați Domnului cântare nouă, lauda lui în adunarea celor cuvioși.
Să se veselească Israel de cel ce I-a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor.
Să laude numele lui în horă; în timpane și în psaltire să-i cânte lui.
Că iubește Domnul poporul său și va înălța pe cei blânzi și-i va izbăvi.
Se vor lăuda cuvioși întru slavă și se vor bucura în așternuturile lor.
Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor,
Ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare.
Ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier.
Ca să facă întru dânșii judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi.

Psalmul 150

Lăudați pe Domnul întru Sfinții lui; lăudați-l pe el întru tăria puterii lui.
Lăudați-l pe el întru puterile lui; lăudați-l pe el după mulțimea slavei lui.
Lăudați-I pe el în glas de trâmbiță; lăudați-l pe el în psaltire și în alăută.
Lăudați-l pe el în timpane și în horă; lăudați-I pe el în strune și organe.
Lăudați-I pe el în chimvale bine răsunătoare; lăudați-l pe el în chimvale de strigare.
Toată suflarea să laude pe Domnul.

Surse

  • en.orthodowiki.org
  • Ene Braniște și Ecaterina Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Editura Diecezană Caransebeș, 2001, ISBN 973-97569-7-2