Ordinele mari

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Ordinele mari din Biserica Ortodoxă se referă la cele trei grade de hirotonire a clerului: episcop, preot și diacon. Persoanele care au aceste ranguri în Biserică sunt însărcinate cu oficierea serviciilor religioase și cu administrația vieții Bisericii. Ele au primit harul Duhului Sfânt pentru a purta aceste îndatoriri prin sfânta taină a hirotoniei.

Primul și cel mai înalt ordin al clerului este episcopul (în grecește episkopos care înseamnă supraveghetor). El este succesor al Apostolilor în slujba și păstorirea Bisericii. Un episcop este responsabil pentru și este capul tuturor parohiilor situate într-o eparhie. Toată autoritatea celorlalți clerici (preot și diacon), dar și a ordinelor mici ale clerului este derivată din cea a episcopului.

Al doilea grad al clerului este preotul. Preotul este păstorul unei anumite parohii prin autoritatea și cu binecuvântarea episcopului său. Preotul binecuvintează toate slujbele realizate în parohia sa și este autorizat să slujească toate tainele (sacramentele) Bisericii, cu excepția hirotonirii care îi este rezervată episcopului. Preotul supervizează toate persoanele care au orice fel de însărcinare în acea parohie, inclusiv diaconul.

Al treilea și cel mai mic ordin mare este diaconul. Cuvântul diacon înseamnă slujitor și inițial se referea la o persoană care servea / slujea la masă. Diaconul îi asistă pe preot și pe episcop la slujbele Bisericii și participă la slujirea Sfintelor Taine. Totuși, diaconul nu poate sluji Sfintele Taine de unul singur.

A se vedea și

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen | Econom
Adiacente Hirotonie | Axios | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă