Distincții bisericești

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
EpiscopPreotDiacon
Ordinele mici
SubdiaconCiteț
CantorAcolit
Ordine dispărute
HorepiscopExorcist
Paznicul ușiiDiaconiță
Titluri episcopale
PatriarhCatolicos
ArhiepiscopMitropolit
VicarTitular
Titluri preoțești
ProtopopParoh
ProtosinghelSachelar
IconomIconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
ProtodiaconIerodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
StarețEgumenEconom
Adiacente
HirotonieAxios
Veșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
ExarhVicar
Editați această casetă


Distincțiile bisericești au fost stabilite în Biserica Ortodoxă pentru a-i cinsti în mod deosebit pe clericii merituoși. Acestea pot consta în acordarea de ranguri onorifice și sunt diferite pentru clerul de mir și cel monahal. Frecvent, acestor distincții le sunt asociate elemente distinctive de îmbrăcăminte.

Ranguri onorifice

Pentru clerul de mir

Potrivit Statutului de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române (art. 144-145), episcopii eparhioți pot acorda preoților următoarele ranguri onorifice, în ordine crescătoare:

  • sachelar – pentru preoții cu activitate bisericească bogată; poartă ca semn distinctiv un brâu albastru;
  • iconom – pentru preoții sachelari cu activitate bisericească remarcabilă; poartă ca semn distinctiv un brâu roșu, iar la slujbele religioase poartă bederniță.
  • iconom stavrofor – pentru preoții iconomi cu activitate bisericească excepțională; se acordă în cadrul permanenței Consiliului eparhial; poartă ca semn distinctiv o cruce pectorală, brâu roșu, iar la slujbe poartă bedernița.

Diaconii cu activitate îndelungată și merite deosebite pot primi de la chiriarh rangul de arhidiaconi și dreptul de a purta cruce pectorală.

Toate aceste distincții au caracter permanent, dar sunt revocabile, pentru abateri grave.

Pentru monahi

Clericii monahi și monahii cu sau fără funcții administrative pot la rândul lor primi o serie de distincții bisericești (art. 81, 109, 130 din Statutul BOR), în ordine crescătoare acestea fiind:

  • singhel – inițial desemna pe monahul care împărțea chilia cu episcopul; rang pur onorific.
  • protosinghel
  • arhimandrit – conferit de chiriarh cu aprobarea Sfântului Sinod.

Rangurile de protosinghel și arhimandrit permit accesul la o serie de funcții administrative. Astfel, exarhii mănăstirilor se aleg dintre protosingheli sau arhimandriți, iar arhimandriții sunt eligibili pentru rangul de episcop.

În Biserica Ortodoxă Română există și o distincție onorifică pentru monahii. Astfel, stareța unei mănăstiri poate primi dreptul de a purta cruce pectorală (stareță stavroforă).

Ordine și medalii

Pe lângă distincțiile bisericești obișnuite, preoții, monahii sau mirenii mai pot primi, pentru activitate meritorie în folosul Bisericii, ordine și medalii din partea chiriarhilor – mitropoliți, arhiepiscopi sau episcopi. La nivelul Patriarhiei române, principala distincție este Crucea patriarhală. Eparhiile și mitropoliile au dreptul să-și stabilească propriile distincții (art. 147 din Statut). Aceste distincții nu au efect în planul slujirii liturgice.

Rolul liturgic al distincțiilor bisericești

Distincțiile administrative sau onorifice sunt, alături de vechimea în hirotonie, criterii pentru stabilirea ordinii în slujirea liturgică (protia). Astfel, în stabilirea ordinii de precedență a preoților în slujire, are prioritate criteriul rangului administrativ: preotul cu rangul administrativ cel mai înalt va fi (în absența ierarhului, conducătorul (protosul) soborului; între preoții fără ranguri administrative, ordinea se stabilește pe baza vechimii în hirotonie, iar pentru preoții cu vechime egală în hirotonie ordinea se stabilește în funcție de distincțiile onorifice.

și în cazul clerului monahal, ordinea slujirii este dată de rangul fiecăruia, în ordine descrescătoare: arhimandriți, protosingheli, singheli și ieromonahi simpli.

Atunci când slujesc împreună clerici monahi și clerici de mir, au prioritate, pentru ranguri echivalente, clericii monahi: arhimandriții trec înaintea iconomilor stavrofori, protosinghelii înaintea iconomilor, singhelii înaintea sachelarilor.

Surse