Sachelar (preot)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Distincția de sachelar este un rang bisericesc onorific acordat preoților cu activitate bisericească bogată.

În Imperiul bizantin, sachelar (gr. σακελλάριος, ὁ — sachellarios) se numea călugărul care ocupa un loc în consiliul episcopal de la Constantinopol, ca reprezentant propriu al mănăstirilor din raza patriarhatului; acest demnitar eclesiastic avea sarcina de a supraveghea mănăstirile respective care purtau numele de „sachella“ (gr. σάκελλα — „case de trăire sfântă“), de unde denumirea de sachelar. Astăzi această demnitate a rămas doar onorifică în Biserica Ortodoxă, acordându-se ca distincție unui preot.

În Biserica Ortodoxă Română

Conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în Biserica Ortodoxă Română, această distincție este acordată de episcopul locului (art. 145 (1) din Statut).

În Biserica Ortodoxă Română, semnul distinctiv purtat de un preot sachelar este brâul de culoare albastră. Distincția următoare celei de sachelar este cea de iconom.

Surse

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen | Econom
Adiacente Hirotonie | Axios | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă