Protosinghel

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Protosinghelul (învechit: „protosincel”) este un preot călugăr care a primit de la episcopul său rangul monahal „protosinghel” (primul între singheli).

Conform art.81, alin.(2), din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (2008 - ultima variantă oficială): „Rangurile monahale sunt: arhidiacon, singhel, protosinghel și arhimandrit, în cazul călugărilor, și stareță cu cruce (stavroforă) în cazul călugărițelor”.

Istoric

În limba greacă termenul protosinghel, πρωτοσυγκελλος, înseamnă „primul coleg de chilie”. Istoricește, el era primul ajutor al episcopului în mănăstirea în care acesta viețuia. Cu timpul a devenit doar un rang onorific în monahismul din Imperiul Bizantin.

Administrativ

În Biserica Ortodoxă Română, Protosinghelul este eligibil pentru funcția administrativă de exarh al mănăstirilor, conform art.109, alin.(1), lit. b), din Statutul BOR (ediția citată): „Exarhul mânăstirilor numit dintre arhimandriți sau protosingheli, cu atribuții generale de îndrumare, de inspecție, de control la mânăstiri și de referent pentru problemele mănăstirești. Acesta poate conduce și Sectorul Exarhatul mânăstirilor”.

Liturgic

În slujirea liturgică, calitatea de protosinghel îi conferă titularului dreptul de precedență în slujire înaintea ieromonahilor simpli și a singhelilor, precum și înaintea preoților de mir, până la rangul de iconom, inclusiv (în virtutea regulii tipiconale care stabilește prioritatea, pentru ranguri echivalente, a clericilor monahi).

A se vedea și

Surse

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen | Econom
Adiacente Hirotonie | Axios | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă