Protosinghel

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Protosinghelul (învechit: "protosincel") este un preot călugăr care a primit de la episcopul său rangul monahal "protosinghel" (primul între singheli).

Conform Art.81, alineatul 2, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (2008 - ultima variantă oficială): "Rangurile monahale sunt: arhidiacon, singhel, protosinghel si arhimandrit, în cazul călugărilor, şi stareţă cu cruce (stavroforă) în cazul călugăriţelor."

Istoric

În limba greacă termenul protosinghel, πρωτοσυγκελλος, înseamnă "primul coleg de chilie". Istoriceşte, el era primul ajutor al episcopului în mănăstirea în care acesta vieţuia. Cu timpul a devenit doar un rang onorific în monahismul din Imperiul bizantin.

Administrativ

În Biserica Ortodoxă Română, Protosinghelul este eligibil pentru funcţia administrativă de exarh al mănăstirilor, conform Art.109, alineat "b", din Statutul BOR (ediţia citată): "Exarhul mânăstirilor numit dintre arhimandriţi sau protosingheli, cu atribuţii generale de îndrumare, de inspecţie, de control la mânăstiri şi de referent pentru problemele mănăstiresti. Acesta poate conduce şi Sectorul Exarhatul mânăstirilor."

Liturgic

În slujirea liturgică, calitatea de protosinghel îi conferă titularului dreptul de precedenţă în slujire înaintea ieromonahilor simpli şi a singhelilor, precum şi înaintea preoţilor de mir, până la rangul de iconom, inclusiv (în virtutea regulii tipiconale care stabileşte prioritatea, pentru ranguri echivalente, a clericilor monahi).

A se vedea şi

Surse

Acest articol face parte din seria
Cler
Sinod local Antiohian
Ordinele mari Episcop | Preot | Diacon
Ordinele mici Subdiacon | Citeț | Cantor | Acolit
Ordine dispărute Horepiscop | Exorcist | Paznicul ușii | Diaconiță
Titluri episcopale Patriarh | Catolicos | Mitropolit | Arhiepiscop | Episcop | Vicar | Titular
Titluri preoțești Protopop | Paroh | Protosinghel | Sachelar | Iconom | Iconom stavrofor
Titluri diaconale Arhidiacon | Protodiacon | Ierodiacon
Titluri monahale Arhimandrit | Stareț | Egumen
Adiacente Hirotonie | Veșminte | Formule de adresare | Distincții bisericești | Exarh | Vicar
Editați această casetă