Arhimandrit

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
Episcop - Preot - Diacon
Ordinele mici
Subdiacon - Citeț
Cantor - Acolit
Ordine dispărute
Horepiscop - Exorcist
Paznicul ușii - Diaconiță
Titluri episcopale
Patriarh - Catolicos
Arhiepiscop - Mitropolit
Vicar - Titular
Titluri preoțești
Protopop - Paroh
Protosinghel - Sachelar
Iconom - Iconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
Protodiacon - Ierodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
Stareț - Egumen
Adiacente
Hirotonie - Veșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
Exarh - Vicar
Editați această casetă


Un arhimandrit (Sl. Arhimandritu; Ngr. ἀρχιμανδρίτης - „mai-marele unei turme de oi”) este un ieromonah (preot călugăr) care a fost ridicat la un rang onorific, imediat inferior rangului de episcop. Este cel mai mare titlu ce poate fi acordat unui călugăr (de regulă pentru merite duhovnicești și/sau administrative deosebite), imediat superior celui de protosinghel. Arhimandritul poate să fie stareț al unei mănăstiri sau să slujească pe lângă un episcop.

Ca formulă de politețe în adresarea către arhimandriți se folosește Preacuvioase Părinte (Preacuviosul Părinte - în adresare indirectă) sau Înalt Preacuvioase Părinte (Înalt Preacuvios - în adresare indirectă).

Deși în unele Biserici locale arhimandriții pot fi socotiți echivalentul protopopului din rândul clerului căsătorit (cu toate că au un rang mai înalt), în Biserica Ortodoxă Română arhimandriții nu au o funcție administrativă în Biserică, așa cum au protopopii (în protopopiatele lor), ci sunt doar un rang bisericesc monahal onorific conferit de chiriarh cu aprobarea Sfântului Sinod (art. 81.3 din Statutul BOR). Arhimandriții fac parte dintre candidații eligibili pentru rangul de episcop eparhiot (art. 130 din Statut).

În limba greacă, inițial termenul de arhimandrit era echivalent cu cel de egumen, titlul tradițional pentru starețul unei mănăstiri, dar după secolul al VI-lea acesta a început să fie folosit doar pentru stareții mănăstirilor foarte mari sau importante, adesea având mai multe mănăstiri sub îndrumare.

În tradiția Bisericii Ruse, arhimandriții au dreptul de a purta mitră.

Surse