Martin de Tours: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere din engleză)
 
m
 
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Sfinti
 +
|nume= Sf. Ier. Martin de Tours
 +
|Imagine= [[Fișier:Martin of Tours.jpg|thumb|center|230 px|<center>''Sfântul Ierarh Martin de Tours''</center>]]
 +
|nastere= 317,<br>Sabaria, Pannonia
 +
|adormire=  [[11 noiembrie]] 397,<br>Candes
 +
|localizare= Tours, Galia romană
 +
|recunoastere= pan-ortodoxă
 +
|etnie=
 +
|tip= [[ierarh]]
 +
|canonizare=
 +
|calendar= [[11 noiembrie]]
 +
|biserici=
 +
|site=
 +
|}}Părintele nostru în rând cu [[sfinți]]i '''Martin de Tours''' (în latină: ''Martinus''), a fost un [[episcop]] din Tours (Franța) în secolul al IV-lea. A fost [[ucenic]] al Sfântului [[Ilarie de Poitiers]], o figură proeminentă în disputele trinitare cu [[arianism|arienii]]. Sf. Martin este fondatorul [[mănăstire|Mănăstirii]] Marmoutier unde a dus o viață austeră alături de [[Chinovie|cenobiți]] care locuiau în peșteri. [[Cinstire]]a lui Martin era foarte populară în Europa Occidentală în Evul Mediu. După adormirea sa, a fost înmormântat în Tours, unde, cu timpul, a fost construită o [[Biserică|basilică]] mare peste [[mormânt]]ul lui. [[Hagiografie|Hagiograf]]ul său Sulpicius Severus, un contemporan, a scris despre evenimentele din viața lui. [[Praznic|Prăznuirea]] lui în [[Biserica Ortodoxă]] se face la [[11 noiembrie]].
  
Our father among the saints '''Martin of Tours''' (Latin: Martinus), was a [[bishop]] of Tours in the fourth century. He showed interest in Christianity at an early age. After service in the Roman army, he was [[baptize]]d and became a [[disciple]] of St. [[Hilary of Poitiers]] who was prominent in the trinitarian disputes with the [[Arianism|Arian]]s. He was acclaimed bishop of Tours in 371. He founded the [[monastery]] Marmoutier where he led a austere life with cave-dwelling [[cenobitic|cenobite]]s. [[Veneration]] of Martin was very popular in western Europe during the middle ages. After his death he was buried in Tours where, in time, a large [[basilica]] was built as the shrine of St. Martin of Tours. His [[hagiographer]] Sulpitius Severus, a contemporary, recorded the events in his life.
+
==Viața==
 +
Martin s-a născut în 316 sau 317 în Sabaria, Pannonia, Ungaria zilelor noastre, într-o familie de militari. Tatăl său era tribun în Garda casei imperiale și era staționat în Ticinum, Galia Cisaplină, care în prezent este Pavia, Italia. El a fost numit după zeul roman al războiului Marte. Împotriva dorinței părinților săi, tânărul Martin începe să frecventeze biserica la vârsta de zece ani, devenind un [[catehumen]]. La vârsta de cincisprezece ani, fiind fiul unui ofițer roman, i s-a cerut să se înroleze în cavalerie. În 334, ca parte a îndatoririlor sale a fost staționat în Samarobriva, Galia, în zilele noastre Amiens, Franța.
  
==Life==
+
[[Fișier:Saint Martin of Tours and the episode of the cloak.jpg|left|thumb|250px|Sf. Martin și mantia]]
Martin was born in 316 or 317 in Sabaria, Pannonia, in present day Hungary, into a military family. His father was a tribune in the Imperial Horse Guard and was stationed in Ticinum, Cisapline Gaul, which is modern day Pavia, Italy. He was named after the Roman god Mars. Against his parents' wishes, young Martin began attending church at the age of ten, becoming a [[catechumen]]. At the age of fifteen, and being the son of a Roman officer, he was required to join the cavalry. In the course of his duties in 334 he was stationed at Samarobriva, Gaul, modern day Amiens, France.
+
În perioada aceasta, din Amiens, el a avut o viziune care a devenit cel mai memorabil eveniment din viața sa. El a întâlnit la porțile orașului Amiens un cerșetor îmbrăcat sărăcăcios pentru care Martin și-a tăiat pelerina militară în două și i-a dat cerșetorului o bucată. În acea noapte, el l-a visat pe [[Iisus]] îmbrăcat cu jumătatea de pelerină pe care Martin o dăruise și l-a auzit pe Iisus spunându-le [[înger]]ilor: "Acesta este Martin, soldatul roman care nu a fost botezat. El m-a îmbrăcat." Această viziune confirmându-i viziunea, Martin s-a [[botez]]at și după ce a mai slujit în armată încă doi ani, el a părăsit armata. Apoi el a călătorit în Tours, pentru a deveni ucenicul Sfântul [[Ilarie de Poitiers]].
  
It was while in Amiens that he experienced a vision that became a memorialized event in his life. He had met at the gates of the city of Amiens a scantily dressed beggar for whom Martin cut in half his military cloak to share it with the beggar. That night he dreamed of [[Jesus]] wearing the half cloak that Martin had given away and heard Jesus telling the [[angels]]: "Here is Martin, the Roman soldier who was not baptized. He has clad me." Confirmed in his intent by this vision, Martin was baptized and after serving two more years left the army. He then traveled to Tours, to become a disciple of St. Hilary of Poitiers.
+
Sfântul Ilarie era liderul partizanilor creștinismului trinitar opunându-se [[arianism]]ului nobilimii vizigote. Martin s-a reîntors în Italia după ce Ilarie a fost exilat. În Italia, el l-a combătut pe arianul Auxentie, [[arhiepiscop]] de Milano, care l-a izgonit pe Martin din oraș. Atunci, Martin și-a găsit refugiul și a trăit o viață de pustnic pe o insulă din Marea Tireniană. Martin s-a reîntâlnit cu Ilarie când acesta s-a reîntors la Poitiers în 361. Aici, Martin a înființat o mănăstire care cu timpul a devenit [[Monahism|Abația]] benedictină din Liguge. Având baza în mănăstirea sa, Martin a călătorit și propovăduit în întreaga Galie de vest, amintirea sa fiind păstrată în multe legende locale.
  
St. Hilary was a chief proponent of Trinitarian Christianity and opposed the [[Arianism]] of the Visigothic nobility. Martin returned to Italy after Hilary was exiled. In Italy, he confronted the Arian Auxentius, [[Archbishop]] of Milan, who expelled Martin from the city. Martin then found refuge and lived the life of a hermit on an island in the Tyrrhenian Sea. Martin rejoined Hilary when Hilary returned to Poitiers in 361. Here, Martin established a monastery that in time became the Bendictine [[Abbey]] of Liguge. From his monastery, Martin traveled and preached throughout western Gaul, the memory of which is remembered in many local legends.
+
În 371, Martin a fost ridicat la rangul de episcop de Tours. Ca episcop de Tours el i-a impresionat puternic pe locuitorii acestui oraș cu atitudinea și zelul său în distrugerea templelor păgâne. Sulpicius Severus menționează în ''Vita'' Sfântului Martin multe din evenimentele acestei perioade. Mai departe, Sulpicius menționează retragerea lui Martin din tensiunile orașului la Mănăstirea Marmoutier, pe care el o fondase dincolo de râul Loire din Tours. Aici Martin a dus o viață austeră printre cenobiții trăitori în peșteri care s-au adunat în jurul său.
  
In 371, Martin was acclaimed bishop of Tours. As bishop of Tours he greatly impressed the city's inhabitants with his demeanor and zeal in destroying the pagan temples. Sulpicius Severus recorded in the ''Vita'' of St. Martin many of the events of this period. Sulpicius further recorded Martin's withdrawal from the tensions of the city to the monastery, Marmoutier, that he founded across the Loire river from Tours. Here Martin led a austere life among the cave-dwelling cenobites who had gathered around him.
+
Sfântul Martin de Tours a adormit în Domnul în [[11 noiembrie]] 397, la Candes.
  
St. Martin of Tours died on [[November 11]], 397, at Candes.
+
==Amintirea sa==
 +
Basilica ce a fost construită ca mormânt pentru Sfântul Martin de Tours a fost un important punct de oprire în pelerinajele din Evul Mediu. În timpul războaielor religioase din 1562, hughenoții au jefuit mormântul care, apoi, a fost distrus complet în timpul Revoluției Franceze. Peste acest loc au fost construite două străzi pentru a fi siguri de faptul că locul nu va fi reconstruit.
  
==His Memory==
+
Sfântul Martin de Tours continuă să fie pomenit în multe părți ale Europei Occidentale prin procesiuni anuale și prin cadourile date copiilor de ziua sa, [[11 noiembrie]], în loc de [[6 decembrie]] (Sfântul [[Nicolae al Mirelor|Nicolae]]) sau [[25 decembrie]] ([[Crăciun]]). Prăznuirea sa se face adesea în [[12 noiembrie]].
The basilica built over his grave as a shrine to St. Martin of Tours was a major stopping point on pilgrimages during the middle ages. During the Wars of Religion in 1562, the Huguenots sacked the shrine and, it was completely destroyed during the French Revolution. Two streets were built over the site to ensure it could not be re-built.  
 
  
St. Martin of Tours continues to be remembered in many parts of western Europe through annual processions and the giving of presents to children on his day, [[November 11]], instead of [[December 6]] (St. [[Nicholas of Myra|Nicholas]]) or [[December 25]] ([[Christmas]]). His [[feast day]] is sometimes celebrated on [[November 12]].
+
==Imnografie==
 +
[[Tropar]] ([[Glas]]ul 4)
 +
:Prin semne și minuni în toată Galia ai fost renumit.
 +
:Prin har și adoptare ai fost lumina lumii, Martin, binecuvântat de Dumnezeu.
 +
:Generozitatea și compasiunea au umplut viața ta cu splendorile lor,
 +
:Învățătură și sfat înțelept erau bogățiile și comorile tale,
 +
:Pe care liber le-ai dăruit celor ce te-au cinstit.
  
==Hymns==
+
[[Condac]] (Glasul 8)
[[Troparion]] ([[Tone]] 4) [http://oca.org/FStropars.asp?SID=13&ID=103285]
+
:Ca un devotat slujitor al lui Dumnezeu, I-ai propovăduit tainele
 +
:Și ca un profet al Treimii, ai vărsat binecuvântările tale peste Occident.
 +
:Prin rugăciunile și implorările tale, podoaba din Tours și slavă a Bisericii întregi,
 +
:Ocrotește-ne, Sfinte Martin și mântuiește pe toți cei care laudă amintirea ta.
  
:In signs and in miracles you were renowned throughout Gaul.
+
==Legături externe==
:By grace and adoption you are a light for the world, O Martin, blessed of God.
+
*[http://oca.org/saints/lives/2014/11/11/103285-st-martin-the-merciful-the-bishop-of-tours St. Martin the Merciful the Bishop of Tours] ([[OCA]])
:Almsdeeds and compassion filled your life with their splendors,
+
*[http://www.goarch.org/chapel/saints_view?contentid=2369 Saint Martin, Bishop of Tours] ([[GOARCH]])
:Teaching and wise counsel were your riches and treasures,
 
:Which you dispense freely to those who honor you.
 
 
 
[[Kontakion]] (Tone 8) [http://oca.org/FStropars.asp?SID=13&ID=103285]
 
:As a devoted man of God, you proclaimed His mysteries,
 
:And as a seer of the Trinity, you shed your blessings on the Occident.
 
:By your prayers and entreaties, O adornment of Tours and glory of all the Church,
 
:Preserve us, O Saint Martin, and save all who praise your memory.
 
 
 
==External links==
 
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=103285 St. Martin the Merciful the Bishop of Tours] ([[OCA]])
 
*[http://goarch.org/chapel/saints/2369 Saint Martin, Bishop of Tours] ([[GOARCH]])
 
 
*[http://www.roca.org/OA/33/33h.htm St. Martin of Tours] ([[ROCA]]) from ''Orthodox America'', issue 33, v. IV, no. 3, September, 1983
 
*[http://www.roca.org/OA/33/33h.htm St. Martin of Tours] ([[ROCA]]) from ''Orthodox America'', issue 33, v. IV, no. 3, September, 1983
 
*[[w:Martin of Tours|''Martin of Tours'' at Wikipedia]]
 
*[[w:Martin of Tours|''Martin of Tours'' at Wikipedia]]
  
[[Category:French Saints]]
+
[[Categorie:Sfinți francezi]]
[[Category:Saints]]
+
[[Categorie:Sfinți]]
 +
 
 +
[[en:Martin of Tours]]

Versiunea curentă din 3 decembrie 2018 09:23

Sf. Ier. Martin de Tours
Sfântul Ierarh Martin de Tours
Date personale
Naștere 317,
Sabaria, Pannonia
Mutare la Domnul (†) 11 noiembrie 397,
Candes
Localizare Tours, Galia romană
Naționalitate
Date cult
Tip ierarh
Data canonizării
Prăznuire la data de 11 noiembrie
Recunoaștere pan-ortodoxă
Biserici patronate

Părintele nostru în rând cu sfinții Martin de Tours (în latină: Martinus), a fost un episcop din Tours (Franța) în secolul al IV-lea. A fost ucenic al Sfântului Ilarie de Poitiers, o figură proeminentă în disputele trinitare cu arienii. Sf. Martin este fondatorul Mănăstirii Marmoutier unde a dus o viață austeră alături de cenobiți care locuiau în peșteri. Cinstirea lui Martin era foarte populară în Europa Occidentală în Evul Mediu. După adormirea sa, a fost înmormântat în Tours, unde, cu timpul, a fost construită o basilică mare peste mormântul lui. Hagiograful său Sulpicius Severus, un contemporan, a scris despre evenimentele din viața lui. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 11 noiembrie.

Viața

Martin s-a născut în 316 sau 317 în Sabaria, Pannonia, Ungaria zilelor noastre, într-o familie de militari. Tatăl său era tribun în Garda casei imperiale și era staționat în Ticinum, Galia Cisaplină, care în prezent este Pavia, Italia. El a fost numit după zeul roman al războiului Marte. Împotriva dorinței părinților săi, tânărul Martin începe să frecventeze biserica la vârsta de zece ani, devenind un catehumen. La vârsta de cincisprezece ani, fiind fiul unui ofițer roman, i s-a cerut să se înroleze în cavalerie. În 334, ca parte a îndatoririlor sale a fost staționat în Samarobriva, Galia, în zilele noastre Amiens, Franța.

Sf. Martin și mantia

În perioada aceasta, din Amiens, el a avut o viziune care a devenit cel mai memorabil eveniment din viața sa. El a întâlnit la porțile orașului Amiens un cerșetor îmbrăcat sărăcăcios pentru care Martin și-a tăiat pelerina militară în două și i-a dat cerșetorului o bucată. În acea noapte, el l-a visat pe Iisus îmbrăcat cu jumătatea de pelerină pe care Martin o dăruise și l-a auzit pe Iisus spunându-le îngerilor: "Acesta este Martin, soldatul roman care nu a fost botezat. El m-a îmbrăcat." Această viziune confirmându-i viziunea, Martin s-a botezat și după ce a mai slujit în armată încă doi ani, el a părăsit armata. Apoi el a călătorit în Tours, pentru a deveni ucenicul Sfântul Ilarie de Poitiers.

Sfântul Ilarie era liderul partizanilor creștinismului trinitar opunându-se arianismului nobilimii vizigote. Martin s-a reîntors în Italia după ce Ilarie a fost exilat. În Italia, el l-a combătut pe arianul Auxentie, arhiepiscop de Milano, care l-a izgonit pe Martin din oraș. Atunci, Martin și-a găsit refugiul și a trăit o viață de pustnic pe o insulă din Marea Tireniană. Martin s-a reîntâlnit cu Ilarie când acesta s-a reîntors la Poitiers în 361. Aici, Martin a înființat o mănăstire care cu timpul a devenit Abația benedictină din Liguge. Având baza în mănăstirea sa, Martin a călătorit și propovăduit în întreaga Galie de vest, amintirea sa fiind păstrată în multe legende locale.

În 371, Martin a fost ridicat la rangul de episcop de Tours. Ca episcop de Tours el i-a impresionat puternic pe locuitorii acestui oraș cu atitudinea și zelul său în distrugerea templelor păgâne. Sulpicius Severus menționează în Vita Sfântului Martin multe din evenimentele acestei perioade. Mai departe, Sulpicius menționează retragerea lui Martin din tensiunile orașului la Mănăstirea Marmoutier, pe care el o fondase dincolo de râul Loire din Tours. Aici Martin a dus o viață austeră printre cenobiții trăitori în peșteri care s-au adunat în jurul său.

Sfântul Martin de Tours a adormit în Domnul în 11 noiembrie 397, la Candes.

Amintirea sa

Basilica ce a fost construită ca mormânt pentru Sfântul Martin de Tours a fost un important punct de oprire în pelerinajele din Evul Mediu. În timpul războaielor religioase din 1562, hughenoții au jefuit mormântul care, apoi, a fost distrus complet în timpul Revoluției Franceze. Peste acest loc au fost construite două străzi pentru a fi siguri de faptul că locul nu va fi reconstruit.

Sfântul Martin de Tours continuă să fie pomenit în multe părți ale Europei Occidentale prin procesiuni anuale și prin cadourile date copiilor de ziua sa, 11 noiembrie, în loc de 6 decembrie (Sfântul Nicolae) sau 25 decembrie (Crăciun). Prăznuirea sa se face adesea în 12 noiembrie.

Imnografie

Tropar (Glasul 4)

Prin semne și minuni în toată Galia ai fost renumit.
Prin har și adoptare ai fost lumina lumii, Martin, binecuvântat de Dumnezeu.
Generozitatea și compasiunea au umplut viața ta cu splendorile lor,
Învățătură și sfat înțelept erau bogățiile și comorile tale,
Pe care liber le-ai dăruit celor ce te-au cinstit.

Condac (Glasul 8)

Ca un devotat slujitor al lui Dumnezeu, I-ai propovăduit tainele
Și ca un profet al Treimii, ai vărsat binecuvântările tale peste Occident.
Prin rugăciunile și implorările tale, podoaba din Tours și slavă a Bisericii întregi,
Ocrotește-ne, Sfinte Martin și mântuiește pe toți cei care laudă amintirea ta.

Legături externe