Petru I al Alexandriei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(interwiki en)
 
(Nu s-au afișat 12 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Sfinti
 +
|nume=Sf. Mucenic<br>Petru al Alexandriei
 +
|Imagine=[[Fișier:1124-Pope Peter of Alexandria.jpg|250px|Sf. Petru I al Alexandriei]]
 +
|nastere= secolul al III-lea d.Hr.
 +
|adormire= [[25 noiembrie]] 311,<br>Alexandria
 +
|localizare= [[Alexandria]]
 +
|recunoastere= pan-ortodoxă
 +
|etnie=
 +
|tip= [[mucenic]], [[ierarh]]
 +
|canonizare=
 +
|calendar= [[24 noiembrie]]
 +
|biserici=
 +
|site=
 +
|}}Sfântul Sfințit [[Mucenic]] '''Petru al Alexandriei''' a fost conducătorul [[Școala catehetică din Alexandria|Școlii catehetice din Alexandria]] și a fost [[arhiepiscop]] al [[Biserica Ortodoxă a Alexandriei|Bisericii din Alexandria]] în timpul înfloririi [[erezie]]i [[arianism|ariene]] la începutul secolului al IV-lea. A primit moarte [[mucenic]]ească în timpul [[Persecuții împotriva creștinilor (epoca antică)|persecuțiilor]] împăratului [[Dioclețian]]. Sfințitul Mucenic Petru este [[Praznic|pomenit]] pe [[24 noiembrie]] sau, în alte tradiții, pe [[25 noiembrie|25]].
  
Sfântul Sfinţit [[Mucenic]] '''Petru al Alexandriei''' was the head of the [[Catechetical School of Alexandria]] and was [[Archbishop]] of the [[Church of Alexandria]] during the rise of the the [[Arianism|Arian]] [[heresy]] during the early years of the fourth century. He was [[martyr]]ed during the persecutions of [[Diocletian]]. Hieromartyr Peter is commemorated of [[24 noiembrie|24]] sau, în alte tradiţii, pe [[25 noiembrie]].
+
==Viața==
 +
Nașterea și prima parte a vieții Sfântului Petru se cunosc doar în mare. Se crede că a crescut sub tutela arhiepiscopului Teona, predecesorul lui Petru în scaunul arhieresc al Alexandriei. Petru a condus [[Școala catehetică din Alexandria]], care era la vremea aceea centrul [[teologie]]i Bisericii. Petru a fost ales arhiepiscop de Alexandria în anul 300, după moartea mentorului său, Teona, care l-a recomandat pe Petru liderilor Bisericii ca succesorul său.
  
==Life==
+
Trei ani mai târziu, în 303, au început persecuțiile împăratului roman Dioclețian. Odată cu extinderea persecuțiilor, Petru a stabilit în Alexandria reguli pentru readmiterea, după o pocăință adecvată, înapoi în Biserică a celor care căzuseră din credință. Regulile sale i-au adus opoziția extremiștilor, conduși de [[Meletie de Licopolis|Meletie]], episcop de [[Licopolis]], care l-a considerat pe Petru prea îngăduitor. În anul 306, Petru a fost obligat să părăsească Alexandria din cauza reluării persecuțiilor romane. În perioada în care a stat ascuns, Meletie a uzurpat poziția lui Petru ca [[episcop]] de Alexandria și a început să-și hirotonească adepții ca episcopi, chiar și în [[scaun]]ele unde episcopii titulari erau în închisoare pentru apărarea credinței. Printre cei [[hirotonire|hirotoniți]] de Meletie întru preot se afla se pare și Arie, viitorul [[eretic]], care nega divinitatea lui [[Hristos]]. După reîntoarcerea sa la Alexandria, Petru l-a anatemizat și excomunicat pe Arie după ce acesta a refuzat să-și corecteze poziția și să revină la adevăr.
St Peter’s birth and early life is largely known. He is believed to have grown up under the tutelage of Archbishop Theonas, Peter’s predecessor as Archbishop of Alexandria. Peter led the Catechetical School of Alexandria which at the time was the center of theology of the Church. Peter was chosen as the Archbishop of Alexandria in the year 300 upon the death of his mentor, Theonas, who had recommended Peter to the church leaders as his successor.  
 
  
Three years later, in 303, the persecutions of Roman Emperor Diocletian began. With the rise of the persecutions, Peter established rules in Alexandria for the re-admittance, after appropriate penance, to the church of those who lapsed from the faith. His rules brought opposition from those extremists, led by [[Meletius of Lycopolis|Meletius]], Bishop of Lycopolis, who thought them too lenient. In 306, Peter was forced to leave Alexandria due to renewal of the persecutions by the Romans. During the time he was in hiding, Meletius usurped Peter position as [[bishop]] of Alexandria and began to consecrate his followers as bishops, even to [[see]]s of standing bishops who were in prison for defending their Faith. Among Meletius’ [[ordination]]s was that of Arius, the future [[heretic]], who denied the divinity of Christ. Upon his return to Alexandria, Peter anathematized and excommunicated Arius after he refused to correct his position and submit to the truth.
+
În 311, Petru s-a reîntors la Alexandria, într-o pauză a persecuțiilor, dar a fost arestat curând și condamnat la moarte. La aflarea sentinței, o mulțime numeroasă, exprimându-și revolta, s-a adunat la porțile închisorii unde era ținut. Pentru a evita o răzmeriță, cu vărsarea de sânge pe care ar fi provocat-o, Petru le-a sugerat autorităților romane să-l ascundă în fundul închisorii astfel încât să poată fi dus pe ascuns la locul execuției. Călăii l-au luat pe Petru din închisoare în întunericul nopții și dus la locul unde primise moarte [[mucenic]]ească și Sfântul [[Apostolul Marcu|Marcu]] și acolo Petru a fost decapitat. Tradiția menționează că în acea noapte o fecioară pioasă a auzit o voce din ceruri spunând: „[[Apostolul Petru|Petru]] a fost primul dintre Apostoli; Petru este ultimul mucenic al Alexandriei.
  
In 311, Peter returned to Alexandria during a pause in the persecutions, but was soon arrested and sentenced to death. Upon hearing of his sentence, a large number of people, expressing their outrage, assembled at the gate of the prison where he was held. To avoid a riot, with its resulting bloodshed, Peter suggested to the Roman authorities that they secrete him through the back of the prison so he might be taken away secretly to execution. His executioners took Peter from the prison in the dark of night to the place where St. [[Apostle Mark|Mark]] had been martyred and, there, Peter was beheaded. Tradition notes that on that night a pious virgin heard a voice from the heaven declaring, “[[Apostle Peter|Peter]] was the first among the Apostles; Peter is the last of the Alexandrian martyrs.
+
În perioada în care Petru a fost arhiepiscop, el a întărit Biserica din Alexandria, făcând-o mai puternică și mai mare în ciuda persecuțiilor. După executarea sa, poporul s-a adunat la locul execuției sale unde au luat trupul și capul și l-au dus la [[catedrală]]. Acolo l-au îmbrăcat în haine de episcop și l-au așezat pe tronul său din [[altar]]. În timpul vieții sale, Sfântul Petru a stat întotdeauna pe un taburet lângă tronul pe care nu a stat niciodată. Odată, el a explicat că nu îndrăznește să stea pe tron deoarece oricine se apropie de acesta vede o lumină divină strălucind din el și simte prezența puterii divine.
  
During the time of Peter’s life as archbishop he nurtured the Church of Alexandria, seeing it strengthened and grow in spite of the persecutions. After his execution, his people gathered at the place of his death where they collected his body and head and proceeded to the [[cathedral]]. At the cathedral they dressed him in his bishop’s vestments and sat him on his throne at the high place in the [[altar]]. During his life St. Peter always sat on a footstool next the the throne as he would never sit on it. He once explained he did not dare sit on the throne because whenever he approached his throne he saw a heavenly light shining on it and sensed the presence of a divine power.
+
==Scrieri==
 
+
Sfântul Petru este cunoscut ca un mare teolog și susținător al Ortodoxiei. Sinoadele de la [[Sinodul III Ecumenic|Efes]] și de la [[Sinodul IV Ecumenic|Calcedon]] au consultat pasaje din cărțile sale: ''Despre Divinitate'' (a lui [[Iisus Hristos]]). Cele mai cunoscute și prețuite în Biserică sunt ''Canoanele de penitență'' ale sale.
==Writings==
 
St. Peter is known as a great theologian and champion of Orthodoxy. The Councils of [[Third Ecumenical Council|Ephesus]] and [[Fourth Ecumenical Council|Chalcedon]] consulted passages in his book, ''On the Divinity'' (of Jesus Christ). The most widely known and esteemed of his works by the Church are his ''Penitential Canons.''
 
 
 
{{start box}}
 
{{succession|
 
before=[[Theonas of Alexandria|Theonas]]|
 
title=Bishop of Alexandria|
 
years=300-311|
 
after=[[Achillas of Alexandria| Achillas]]}}
 
{{end box}}
 
  
 
==Imnografie==
 
==Imnografie==
  
[[Tropar]]ul Sfinţilor [[Clement Romanul]] şi Petru al Alexandriei, [[glas]]ul al 4-lea:
+
[[Tropar]]ul Sfinților [[Clement Romanul]] și Petru al Alexandriei, [[glas]]ul al 4-lea:
:Dumnezeul Părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.
+
:Dumnezeul Părinților noștri, care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiește viața noastră.
  
[[Condac]]ul Sfinţilor [[Ierarh]]i, glasul al 4-lea:
+
[[Condac]]ul Sfinților [[Ierarh]]i, glasul al 4-lea:
:Ca cei ce sunteţi turnuri neclintite şi dumnezeieşti ale Bisericii, stâlpi de Dumnezeu însufleţiţi şi puternici ai dreptei credinţe, Clement şi Petru, prealăudaţilor, ocrotiţi pe toţi cu mijlocirile voastre!
+
:Ca cei ce sunteți turnuri neclintite și dumnezeiești ale Bisericii, stâlpi de Dumnezeu însuflețiți și puternici ai dreptei credințe, Clement și Petru, prealăudaților, ocrotiți pe toți cu mijlocirile voastre!
  
 
==Surse==
 
==Surse==
Linia 41: Linia 44:
 
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Meletius_of_Lycopolis Wikipedia: Meletius of Lycopolis]
 
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Meletius_of_Lycopolis Wikipedia: Meletius of Lycopolis]
  
[[Categorie: Episcopi]]
+
 
[[Categorie: Mucenici]]
+
{{start box}}
[[Categorie: Patriarhi ai Alexandriei]]
+
{{succesiune|
 +
înainte=[[Teona de Alexandria|Teona]]|
 +
titlu=[[Listă a patriarhilor Alexandriei|Arhiepiscop al Alexandriei]]|
 +
ani=300-311|
 +
după=[[Ahila al Alexandriei|Ahila]]}}
 +
{{end box}}
 +
 
 +
[[Categorie:Episcopi]]
 +
[[Categorie:Mucenici]]
 +
[[Categorie:Patriarhi ai Alexandriei]]
  
 
[[en:Peter of Alexandria]]
 
[[en:Peter of Alexandria]]
 +
[[fr:Pierre d'Alexandrie]]

Versiunea curentă din 12 noiembrie 2019 15:05

Sf. Mucenic
Petru al Alexandriei
Sf. Petru I al Alexandriei
Date personale
Naștere secolul al III-lea d.Hr.
Mutare la Domnul (†) 25 noiembrie 311,
Alexandria
Localizare Alexandria
Naționalitate
Date cult
Tip mucenic, ierarh
Data canonizării
Prăznuire la data de 24 noiembrie
Recunoaștere pan-ortodoxă
Biserici patronate

Sfântul Sfințit Mucenic Petru al Alexandriei a fost conducătorul Școlii catehetice din Alexandria și a fost arhiepiscop al Bisericii din Alexandria în timpul înfloririi ereziei ariene la începutul secolului al IV-lea. A primit moarte mucenicească în timpul persecuțiilor împăratului Dioclețian. Sfințitul Mucenic Petru este pomenit pe 24 noiembrie sau, în alte tradiții, pe 25.

Viața

Nașterea și prima parte a vieții Sfântului Petru se cunosc doar în mare. Se crede că a crescut sub tutela arhiepiscopului Teona, predecesorul lui Petru în scaunul arhieresc al Alexandriei. Petru a condus Școala catehetică din Alexandria, care era la vremea aceea centrul teologiei Bisericii. Petru a fost ales arhiepiscop de Alexandria în anul 300, după moartea mentorului său, Teona, care l-a recomandat pe Petru liderilor Bisericii ca succesorul său.

Trei ani mai târziu, în 303, au început persecuțiile împăratului roman Dioclețian. Odată cu extinderea persecuțiilor, Petru a stabilit în Alexandria reguli pentru readmiterea, după o pocăință adecvată, înapoi în Biserică a celor care căzuseră din credință. Regulile sale i-au adus opoziția extremiștilor, conduși de Meletie, episcop de Licopolis, care l-a considerat pe Petru prea îngăduitor. În anul 306, Petru a fost obligat să părăsească Alexandria din cauza reluării persecuțiilor romane. În perioada în care a stat ascuns, Meletie a uzurpat poziția lui Petru ca episcop de Alexandria și a început să-și hirotonească adepții ca episcopi, chiar și în scaunele unde episcopii titulari erau în închisoare pentru apărarea credinței. Printre cei hirotoniți de Meletie întru preot se afla se pare și Arie, viitorul eretic, care nega divinitatea lui Hristos. După reîntoarcerea sa la Alexandria, Petru l-a anatemizat și excomunicat pe Arie după ce acesta a refuzat să-și corecteze poziția și să revină la adevăr.

În 311, Petru s-a reîntors la Alexandria, într-o pauză a persecuțiilor, dar a fost arestat curând și condamnat la moarte. La aflarea sentinței, o mulțime numeroasă, exprimându-și revolta, s-a adunat la porțile închisorii unde era ținut. Pentru a evita o răzmeriță, cu vărsarea de sânge pe care ar fi provocat-o, Petru le-a sugerat autorităților romane să-l ascundă în fundul închisorii astfel încât să poată fi dus pe ascuns la locul execuției. Călăii l-au luat pe Petru din închisoare în întunericul nopții și dus la locul unde primise moarte mucenicească și Sfântul Marcu și acolo Petru a fost decapitat. Tradiția menționează că în acea noapte o fecioară pioasă a auzit o voce din ceruri spunând: „Petru a fost primul dintre Apostoli; Petru este ultimul mucenic al Alexandriei.”

În perioada în care Petru a fost arhiepiscop, el a întărit Biserica din Alexandria, făcând-o mai puternică și mai mare în ciuda persecuțiilor. După executarea sa, poporul s-a adunat la locul execuției sale unde au luat trupul și capul și l-au dus la catedrală. Acolo l-au îmbrăcat în haine de episcop și l-au așezat pe tronul său din altar. În timpul vieții sale, Sfântul Petru a stat întotdeauna pe un taburet lângă tronul pe care nu a stat niciodată. Odată, el a explicat că nu îndrăznește să stea pe tron deoarece oricine se apropie de acesta vede o lumină divină strălucind din el și simte prezența puterii divine.

Scrieri

Sfântul Petru este cunoscut ca un mare teolog și susținător al Ortodoxiei. Sinoadele de la Efes și de la Calcedon au consultat pasaje din cărțile sale: Despre Divinitate (a lui Iisus Hristos). Cele mai cunoscute și prețuite în Biserică sunt Canoanele de penitență ale sale.

Imnografie

Troparul Sfinților Clement Romanul și Petru al Alexandriei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul Părinților noștri, care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiește viața noastră.

Condacul Sfinților Ierarhi, glasul al 4-lea:

Ca cei ce sunteți turnuri neclintite și dumnezeiești ale Bisericii, stâlpi de Dumnezeu însuflețiți și puternici ai dreptei credințe, Clement și Petru, prealăudaților, ocrotiți pe toți cu mijlocirile voastre!

Surse

OrthodoxWiki:Peter of Alexandria, pagină realizată după:

Legături externe


Casetă de succesiune:
Petru I al Alexandriei
Precedat de:
Teona
Arhiepiscop al Alexandriei
300-311
Urmat de:
Ahila