Molitfelnic

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 11 mai 2023 10:51, autor: Inistea (Discuție | contribuții)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Cărți de cult
Cărți de cult pentru clerici
Arhieraticon
Liturghier
Molitfelnic
Aghiazmatar
Panihidă
Evanghelie
Cărți de cult pentru strană
Apostol
Catavasier
Ceaslov
Penticostar
Octoih
Minei
Tipic
Psaltirea
Tedeum
Alte cărți
Acatistier
Sinaxar
Acatistier
Martirologiu
Lecționar
de cult&action=edit Editați această casetă

Molitfelnicul sau Evhologhionul (înv. : "Molitvelnic", gr. ευχη, "rugăciune", și λεγω "a aduna, a pune împreună," sl. molitvĩnikŭ, sau "Slujebnic", Trebnik, i.e. "cartea la diferite trebuințe.") este o carte liturgică pentru folosința preoţilor și episcopilor care cuprinde rânduiala săvârșirii Sfintelor Taine și a ierurgiilor, adică slujbele pentru diferitele trebuințe și împrejurări din viață și de la moarte. Aceste cărți de slujbă sunt foarte diferite din punct de vedere al conținutului și aranjamentului. Cea mai cuprinzătoare ediție este Ευχολόγιον το Μέγα sau Molitfelnicul mare și conţine rugăciunile pentru preoți, diaconi și citeți pentru Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie; mai conține slujbele pentru celelalte șase taine și pentru alte ierurgii, slujbe de binecuvântare (care în Răsărit sunt adesea numite de sfințire).

Istoric

Rugăciunile din cuprinsul lui au fost compuse în diferite timpuri; aşa, de exemplu, în secolele IV şi V s-au compus rugăciuni pentru îndepărtarea duhurilor rele de către Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur. Rânduiala înmormântării se îmbogăţeşte de către Sfântul Mitrofan, mitropolitul Niceei. Cel mai bogat în conţinut este Evhologhion-ul mitropolitului Petru Movilă, tipărit în limba slavonă la Kiev, în anul 1646, sub titlul de "Trebnic", care stă la baza Molitfelnicului rusesc de azi.

Variante

Există două variante principale: Molitfelnicul Mare şi Molitfelnicul Mic.

Molitfelnicul mare slavon are două părţi:

  1. Tainele şi alte rituri de sfinţire, care însoţesc omul de la naştere şi până la plecarea din trup.
  2. Rugăciuni scurte pentru diferite trebuinţe. Mai conţine un calendar şi "Clasificarea alfabetică a numelor," ultima fiind o listă a numelor creştine.

Molitfelnicul mic este o variantă prescurtată a celuilalt, din motive practice, redusă pentru a face din ea o carte uşor de purtat şi de ţinut în mână în timpul slujbelor, în special pentru acele slujbe care se slujesc în afara bisericii.

Există o mare varietate de ediţii concise, care conţin doar slujbele cele mai frecvente. Aceste texte sunt adesea numite Molitfelnicul mic (mikron euchologion) şi care conţin, de obicei, slujbele Sfintelor Taine, altele decât Sfânta Împărtăşanie şi hirotonia şi alte slujbe obişnuite.

Mai există şi un Trebnic suplimentar în slavonă, care conţine slujbe cum ar fi târnosirea unei biserici şi sfinţirea unor lucruri care ţin de biserică, cum ar fi obiectele liturgice, veşmintele, icoanele şi altele. Aceasta este adesea inclusă în acelaşi volum cu textele din Trebnicul mic.

Ceea ce este distinctiv pentru Molitfelnic este faptul că, în general, acesta conţine slujbe care nu sunt fixate pentru o anumită zi din calendarul Bisericii, ci sunt slujite atunci când apare această trebuinţă (de ex. înmormântări, nunţi, târnosirea unei noi biserici, etc.). Totuşi, unele slujbe sunt asociate cu calendarul liturgic, cum ar fi binecuvântarea lumânărilor de la Întâmpinarea Domnului, binecuvântarea ramurilor în Duminica Floriilor, etc.

O altă variantă, Iereisky Molitvoslov, deşi conţine câteva slujbe care fac parte din Molitfelnic, este mai mult o carte de rugăciune pentru preoţi decât o carte cu slujbe pentru credincioşi.

Surse

  • (en) Liturgics, by Archbishop Averky
  • (ro) Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Arhim. Prof. Ghenadie Niţoiu, Pr. Prof. Gheorghe Neda - Liturgica teoretică
  • (fr) Léon Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans l'Église grecque, Paris, 1895
  • (fr) Martine Roty, Dictionnaire russe-français des termes en usage dans l'Église Russe, 3e édition revue et augmentée, Institut d'études slaves, Paris, 1992

Legături externe