Mănăstirea Optina (Rusia)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Mănăstirea Optina (ru. Optina Pustyn) este o mănăstire de călugări lângă Kozelsk care a fost cel mai important centru spiritual al Bisericii Rusiei din secolul al XIX-lea. Mănăstirea era faimoasă pentru mișcarea de reînnoire monastică din Rusia bazată pe tradiția isihastă care în majoritatea teritoriilor rusești se pierduse în secolul al XVIII-lea.

Mănăstirea Optina din Rusia Centrală

Istoric

Nu este clar când a fost înființată pustnicia. Optina ca mănăstire există cel puțin din secolul al XVI-lea. Mănăstirea este situată la aproximativ 80 de mile de Moscova. A căzut în dizgrație în secolul al XVIII-lea datorită politicii anti-monastice a lui Petru I și a Ecaterinei a II-a. În 1790, Mitropolitul Platon de Moscova a luat în grija sa restaurarea mănăstirii.

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, monahismul rus a avut parte de o revigorare influențată în mod hotărâtor de lucrările și sfințenia Părintelui Ieroschimonah Paisie Velicicovski, care au fost răspândite de numeroșii săi discipoli. La Optina, scrierile sale au găsit un „sediu central” de unde spiritualitatea exprimată prin tradiția isihastă s-a răspândit în întreaga Rusie. O manifestare vizibilă a acestei spiritualități la Optina a fost exprimată prin seria de părinți duhovnicești îmbunătățiți, stareți care au fost apoi călăuzitori pentru numeroșii pelerini care veneau la mănăstire pentru sfaturi de folos sufletesc de-a lungul secolului al XIX-lea.

Pe lângă consiliere, la inițiativa Părintelui Macarie de la Optina, Mănăstirea a început să publice texte patristice, activitate a Bisericii care fusese în mod semnificativ redusă de reformele lui Petru I. În plus, Ieroschimonahul Macarie a început să editeze manuscrise ale traducerilor lui Paisie Velicicovski și ale ucenicilor săi după texte patristice din limba greacă. Astfel a început un efort al călugărilor din Optina care a dus la publicarea a aproximativ 125 de cărți în peste 225000 de copii ale lucrărilor Sfântului Isaac Sirul, Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Nil din Sora și ale altora care au fost răspândite de-a lungul și de-a latul Rusiei și au fost o opoziție la presa seculară care publica traduceri ale lucrărilor mistico-filozofice apusene.

Majoritatea clădirilor mănăstirii au fost construite în secolul al XIX-lea. A fost construită o clădire pentru stăreție lângă mănăstire în 1821. Mulțimi uriașe de creștini devotați mergeau la Optina, inclusiv notabilități cum ar fi Nikolai Gogol, Ivan Turgenev, Feodor Dostoyevsky, Vasily Zhukovsky și Vasily Rozanov.

Revoluția Bolșevică din 1917 a oprit lucrarea călugărilor. Mănăstirea a fost închisă și comunitatea forțată să plece. O parte din călugări au putut să mențină mănăstirea în viață lucrând ca agricultori dar, în final, Părinții au fost împrăștiați, au murit în exil, în închisori și în lagăre de muncă sau au fost executați. Clădirile mănăstirii au început să se ruineze și multe au fost demolate.

Odată cu perestroika și legea politicilor ateiste a guvernului sovietic referitoare la Biserica Rusiei, Mănăstirea Optina a fost reînființată în 1987. A fost una din primele mănăstiri restituite Bisericii. Acest eveniment a fost urmat de canonizarea soborului de la Optina în 1990 de către Sinodul Bisericii Rusiei din afara granițelor și în 1996 de către Patriarhia Moscovei.

Părintele Ambrozie este considerat prototipul Părintelui Zosima din romanul lui Dostoievski Frații Karamazov. El a adormit în 1891. Ieromonahul Isaac cel tânăr, ultimul stareț de dinainte de revoluția bolșevică a fost executat la 26 decembrie 1937, în Tula. Soborul Sfinților de la Optina este prăznuit la 11 octombrie.

Legături externe