Pavle (Stojcevic) al Serbiei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Linia 12: Linia 12:
  
 
==Episcop de Raska-Prizren==
 
==Episcop de Raska-Prizren==
From that day to the present, he has faithfully shared in the plight of his suffering people. Bishop Pavle wrote and warned of the present exodus of Serbs from Kosovo, the attacks of the Albanians on Serbian monasteries, the rape of nuns, and terrorizing of pedestrians, the desecration of Serbian cemeteries and overall suffering of the Orthodox in Kosovo and in Metohija. In 1989, the then Bishop Pavle was personally beaten by several Albanian youths in Kosovo. The extent of his injuries required nearly three months of hospitalization. However, in the spirit of Christian forgiveness, he refused to press charges.
+
De atunci şi până în prezent, el a fost implicat, plin de credinţă, în toate necazurile poporului său. Episcopul Pavel a scris şi avertizat despre exodul sârbilor din Kosovo, despre atacurile albanezilor asupra mănăstirilor sârbeşti, despre violarea călugăriţelor, terorizarea pelerinilor, desacralizarea cimitirelor sârbeşti şi în general despre suferinţele Ortodoxiei în Kosovo şi Metohija. În 1989, episcopul Pavel din zilele acelea a fost bătut de câţiva tineri albanezi în Kosovo. Întinderea rănilor sale a necesitat aproape trei luni de spitalizare. Cu toate acestea, în spiritul iertării creştine, el a refuzat ceară daune.
  
It is not without reason that Patriarch Pavle has been referred to as a "saint who walks."  The simplicity of his lifestyle and his personal humility have found favor by all of those who are familiar with this virtuous man.  Each of the bishops of the Serbian Orthodox Church have an automobile, which they use to travel through their dioceses. The one exception has been Patriarch Pavle. When asked why he never obtained an automobile, he replied: "I will not purchase one until every Albanian and Serbian household in Kosovo and Metohija has an automobile."
+
Nu fără motiv i se spune Patriarhului Pavel "sfântul care umblă". Austeritatea modului de viaţă şi smerenia personală l-au făcut să fie iubit de toţi cei care îl cunosc pe aceste om plin de virtuţi. Fiecare episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe are un automobil, pe care îl foloseşte în călătoriile din eparhia sa. Patriarhul Pavel este excepţia de la această regulă. Când a fost întrebat de ce el nu a cerut încă un automobil, el a replicat : "Nu o să-mi cumpăr unul decât atunci când toate gospodăriile din Kosovo şi Metohija vor avea unul".
  
His Holiness has published ''Devich'', ''The Monastery of St. Joanikije of Devich'' (1989), and ''Questions and Answers to the Church Reader'' (1988). For the past 20 years, he has been responsible for the column in the Glasnik of the Serbian Patriarchate known as Questions and Answers, dealing with [[liturgics|liturgical]] and [[sacrament]]al questions. Through his efforts the Holy Synod published the new version of ''Srbljak'' in 1968. He also coordinated the reproduction of liturgical studies ''Christian Feasts'' by M. Skabalanovich, published originally in Kiev in 1915 in six volumes. The most monumental contribution of H. H. Patriarch Pavle was the translation of the New Testament published in 1984 under his supervision. This was the first official Serbian translation of the New Testament approved by the Serbian Orthodox Church. If all Bishop Pavle's works were published, there would be thousands of pages and many volumes. Patriarch Pavle exemplifies simplicity in his lifestyle and is the embodiment of [[humility]] and personal holiness, a most worthy helmsman to guide the "Ship of the Church" in these troubled times.
+
Prea Sfinţitul a publicat ''Devich'', ''Mănăstirea Sfântului Joanikije din Devich'' (1989), şi ''Întrebări şi răspunsuri pentru cititorii bisericii''(1988). În ultimii 20 de ani, el a fost responsabil de coloana cu Întrebări şi Răspunsuri din publicaţia Patriarhiei Serbiei, răspunzând la întrebări legate de [[liturgică]] şi [[taine]]. Urmare a eforturilor sale, Sfântul Sinod a publicat o versiune nouă a lucrării ''Srbljak'' în 1968. De asemenea, el a coordonat republicarea studiilor liturgice ''Sărbători Creştine'' de M. Skabalanovich, publicate prima dată la Kiev în 1915 în şase volume. Cea mai importantă contribuţie a Prea Fericitului Patriarh Pavel a fost adusă la traducerea [[Noul Testament|Noului Testament]] publicat în 1984 sub supervizarea sa. Aceasta este prima traducere oficială a Noului Testament în limba sârbă aprobată de Biserica Ortodoxă Sârbă.Dacă toate lucrările Episcopului Pavel ar fi publicate, ar rezulta mii de pagini şi numeroase volume. Patriarhul Pavel exemplifică simplitatea prin modul său de viaţă şi este personificarea [[smerenia|smereniei]] şi sfinţeniei sale, cel mai capabil cârmaci pentru "Corabia Bisericii" în aceste vremuri agitate.
  
 
==Patriarhatul său==
 
==Patriarhatul său==
In 1991, the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church elected Bishop Pavle as the 54th Serbian Orthodox Patriarch. Patriarch Pavle is also currently the oldest among all the patriarchs.  
+
În 1991, Adunarea Sfântă a Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a ales pe Episcopul Pavel ca cel de-al 54-lea Patriarh Ortodox Sârb. Patriarhul Pavel este în prezent cel mai vârstnic patriarh.
  
During his tenure as patriarch, Pavle has healed the [[schism]] with the Free Serbian Orthodox Church, now known as the New Gračanica Metropolitanate, and he has made efforts to heal the current schism in Macedonia with so-called [[Macedonian Orthodox Church]], which is considered uncanonical by the [[Ecumenical Patriarchate]] and other Eastern Orthodox churches.
+
În timpul mandatului său, Pavel a vindecat [[schisma]] cu Biserica Ortodoxă Sârbă Liberă, acum numită Noua Mitropolie de Gračanica şi a făcut eforturi să repare schisma din Macedonia cu aşa-numita [[Biserica Ortodoxă a Macedoniei]], care este considerată necanonică de către [[Patriarhia Ecumenică de Constantinopol]] şi alte biserici ortodoxe răsăritene.
 +
 
 +
Patriarhul Pavel a continuat lucrările la Catedrala Sfântul Sava, care este aproape finalizată. Lucrările din interior vor fi finalizate în următorii opt ani.
 +
 
 +
Trei noi seminarii au fost înfiinţate: în Cetinje (1992), în Kragujevac (2000), şi Foča (2001). Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost reînfiinţată la Universitatea din Belgrad în 2004. Sfinţia Sa este foarte popular printre oameni şi este adeseori numit în presă sub apelativul de sfântul care umblă.
 +
 
 +
Patriarhul Pavel a vizitat numeroase biserici naţionale. Patriarhul Alexei al Rusiei, Patriarhul Bartolomeu I şi alţi numeroşi lideri de Biserici Ortodoxe l-au vizitat pe Patriarhul Pavel şi Biserca Sârbă. Sfinţia Sa a fost primul patriarh sârb care a vizitat America în 1992 şi Australia în 2004. Înaintea sa, Patriarhul German a vizitat SUA dar acesta era episcop în acel moment. L-a vizitat şi pe Papa Ioan Paul al II-lea în 1991 şi a devenit astfel primul patriarh sârb care l-a vizitat pe Papă.
  
Patriarch Pavle continued building of Saint Sava Temple, wich is almost finished. Internal works will be proceded in future eight years.
 
  
Three new seminaries have been established: in Cetinje (1992), in Kragujevac (2000), and Foča (2001).  The Orthodox Theological Faculty was restored at Belgrade University in 2004.  His Holiness is very popular among people and often refeared as walking saint in press.
 
  
Patriarch Pavle visited several national churches. Patriarch Alexy of Russia, Patriarch Bartholomew I and several other Orthodox Church leaders had visted Patriarc Pavle and Church of Serbia. His Holiness was first Serbian Patriarch who wisited USA, 1992 and Australia 2004. Before him Patriarch German wisited USA but he was bishop at the moment. He visited Pope John Paul II 1991, and he was first Serbian Patriarch who met a Pope.
 
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
 
{{succession|
 
{{succession|
 
before=Vladimir (Rajović)|
 
before=Vladimir (Rajović)|
title=Bishop of Raska-Prizen|
+
title=Episcop de Raska-Prizen|
 
years=1957-1991|
 
years=1957-1991|
 
after=Artemije (Radosavljević)}}
 
after=Artemije (Radosavljević)}}
 
{{succession|
 
{{succession|
before=[[German (Đorić) of Serbia|German (Đorić)]]|
+
before=[[German (Đorić) de Serbia|German (Đorić)]]|
title=[[List of Patriarchs of Serbia|Patriarch of Serbia]]|
+
title=[[Lista Patriarhilor din Serbia|Patriarhii Serbiei]]|
years=1990-present|
+
years=1990-prezent|
 
after=—}}
 
after=—}}
 
{{end box}}
 
{{end box}}
Linia 47: Linia 50:
 
* http://orthodoxwiki.org/Pavle_(Stojcevic)_of_Serbia
 
* http://orthodoxwiki.org/Pavle_(Stojcevic)_of_Serbia
  
==Legături externe==
+
==External links==
*[http://orthodoxresearchinstitute.org/resources/hierarchs/serbia/current.htm#pavle_patr Listing] la Institutul de Cercetări Ortodoxe
+
*[http://orthodoxresearchinstitute.org/resources/hierarchs/serbia/current.htm#pavle_patr Listing] la Institutul de cercetări Ortodoxe
*[[w:Patriarch Pavle|''Patriarhul Pavel'' pe Wikipedia]]
+
*[[w:Patriarch Pavle|''Patriarch Pavle'' on Wikipedia]]
  
 
[[Category:Episcopi]]
 
[[Category:Episcopi]]

Versiunea de la data 13 decembrie 2007 06:20

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Prea Sfinţitul Pavle (Stojcevic) de Serbia (în limba sârbă: Његова светост Павле по милости Бо-ијој православни Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски) patriarhul actual al Bisericii din Serbia. Titlul întreg al Prea Sfinţiei Sale este Arhiepiscop de Peć, Mitropolit de Belgrade şi Karlovci, şi patriarh al sârbilor.

Începuturi

Pavel s-a născut în 11 septembrie 1914, ca fiu al lui Stefan şi Ana Stojcevic (Стефан и Ана Стојчевић), în satul Kučani, din regiunea Donji Miholjac, în Slavonija. A fost botezat cu numele de Gojko (Гојко).

A absolvit cu rezultate foarte bune liceul Al Patru-lea Gimnaziu de Băieţi din Blegrad în 1929. A absolvit seminarul din Sarajevo în 1935 şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Belgrad în 1940. A făcut studii postuniversitare Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Atena din 1955 până în 1957. În timpul şederii În Grecia, a studiat Noul Testament şi a aprofundat liturgica, ceea ce face ca patriarhul să fie cel mai prolific scriitor de liturgică din Biserica Serbiei. Prin răbdarea sa şi activitatea prolifică din domeniul teologiei, Facultatea de Teologie a Bisericii Ortodoxe Sârbe i-a decernat Prea Fericitului un doctorat onorific în teologie.

Între anii 1944 şi 1955 a fost călugăr la Mănăstirea Rača, îndeplinind diverse ascultări. În anul şcolar 1950/51 pe atunci arhidiaconul Pavel a fost numit lector la Seminarul din Prizen, funcţie pe care a păstrat-o până la alegerea sa în scaunul patriarhal.

A fost tuns în monahism în 1948 şi în acelaşi an a fost hirotonit ca ierodiacon. În 1954 a fost hirotonit la ieromonah şi ridicat la rangul de protosinghel. A fost ridicat la rangul de protosinghel în 1957 de către Episcopul Emilian de Slavonia. În 29 mai 1957, Adunarea Sfântă a Episcopilor l-a ales pe Arhimandritul Pavel ca Episcop de Raska-Prizen.

Episcop de Raska-Prizren

De atunci şi până în prezent, el a fost implicat, plin de credinţă, în toate necazurile poporului său. Episcopul Pavel a scris şi avertizat despre exodul sârbilor din Kosovo, despre atacurile albanezilor asupra mănăstirilor sârbeşti, despre violarea călugăriţelor, terorizarea pelerinilor, desacralizarea cimitirelor sârbeşti şi în general despre suferinţele Ortodoxiei în Kosovo şi Metohija. În 1989, episcopul Pavel din zilele acelea a fost bătut de câţiva tineri albanezi în Kosovo. Întinderea rănilor sale a necesitat aproape trei luni de spitalizare. Cu toate acestea, în spiritul iertării creştine, el a refuzat ceară daune.

Nu fără motiv i se spune Patriarhului Pavel "sfântul care umblă". Austeritatea modului de viaţă şi smerenia personală l-au făcut să fie iubit de toţi cei care îl cunosc pe aceste om plin de virtuţi. Fiecare episcop al Bisericii Ortodoxe Sârbe are un automobil, pe care îl foloseşte în călătoriile din eparhia sa. Patriarhul Pavel este excepţia de la această regulă. Când a fost întrebat de ce el nu a cerut încă un automobil, el a replicat : "Nu o să-mi cumpăr unul decât atunci când toate gospodăriile din Kosovo şi Metohija vor avea unul".

Prea Sfinţitul a publicat Devich, Mănăstirea Sfântului Joanikije din Devich (1989), şi Întrebări şi răspunsuri pentru cititorii bisericii(1988). În ultimii 20 de ani, el a fost responsabil de coloana cu Întrebări şi Răspunsuri din publicaţia Patriarhiei Serbiei, răspunzând la întrebări legate de liturgică şi taine. Urmare a eforturilor sale, Sfântul Sinod a publicat o versiune nouă a lucrării Srbljak în 1968. De asemenea, el a coordonat republicarea studiilor liturgice Sărbători Creştine de M. Skabalanovich, publicate prima dată la Kiev în 1915 în şase volume. Cea mai importantă contribuţie a Prea Fericitului Patriarh Pavel a fost adusă la traducerea Noului Testament publicat în 1984 sub supervizarea sa. Aceasta este prima traducere oficială a Noului Testament în limba sârbă aprobată de Biserica Ortodoxă Sârbă.Dacă toate lucrările Episcopului Pavel ar fi publicate, ar rezulta mii de pagini şi numeroase volume. Patriarhul Pavel exemplifică simplitatea prin modul său de viaţă şi este personificarea smereniei şi sfinţeniei sale, cel mai capabil cârmaci pentru "Corabia Bisericii" în aceste vremuri agitate.

Patriarhatul său

În 1991, Adunarea Sfântă a Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sârbe l-a ales pe Episcopul Pavel ca cel de-al 54-lea Patriarh Ortodox Sârb. Patriarhul Pavel este în prezent cel mai vârstnic patriarh.

În timpul mandatului său, Pavel a vindecat schisma cu Biserica Ortodoxă Sârbă Liberă, acum numită Noua Mitropolie de Gračanica şi a făcut eforturi să repare schisma din Macedonia cu aşa-numita Biserica Ortodoxă a Macedoniei, care este considerată necanonică de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol şi alte biserici ortodoxe răsăritene.

Patriarhul Pavel a continuat lucrările la Catedrala Sfântul Sava, care este aproape finalizată. Lucrările din interior vor fi finalizate în următorii opt ani.

Trei noi seminarii au fost înfiinţate: în Cetinje (1992), în Kragujevac (2000), şi Foča (2001). Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost reînfiinţată la Universitatea din Belgrad în 2004. Sfinţia Sa este foarte popular printre oameni şi este adeseori numit în presă sub apelativul de sfântul care umblă.

Patriarhul Pavel a vizitat numeroase biserici naţionale. Patriarhul Alexei al Rusiei, Patriarhul Bartolomeu I şi alţi numeroşi lideri de Biserici Ortodoxe l-au vizitat pe Patriarhul Pavel şi Biserca Sârbă. Sfinţia Sa a fost primul patriarh sârb care a vizitat America în 1992 şi Australia în 2004. Înaintea sa, Patriarhul German a vizitat SUA dar acesta era episcop în acel moment. L-a vizitat şi pe Papa Ioan Paul al II-lea în 1991 şi a devenit astfel primul patriarh sârb care l-a vizitat pe Papă.Casetă de succesiune:
Pavle (Stojcevic) al Serbiei

Format:Succession Format:SuccessionSurse

External links