Amos al Ierusalimului

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Amos al Ierusalimului a fost patriarh al Bisericii Ierusalimului între anii 594 și 601, urmând patriarhului Ioan al IV-lea, după trecerea acestuia la Domnul.

Se cunosc puține lucruri despre viața patriarhului Amos. Se pare că a avut dificultăți în a-și exersa autoritatea de patriarh, mai ales în relațiile sale cu starețul Noii Lavre, deoarece papa Grigorie cel Mare a găsit necesar să scrie o scrisoare lui Amos[1] și lui Anastasie (Atanasie?) cerându-le să oprească viața lumească a călugărilor mănăstirii din vecinătatea Noii Biserici a Maicii Domnului. Papa Gregorie le-a mai cerut să pună capăt disputelor dintre ei și să se împace, ceea ce ei pare-se că au făcut[2].

Patriarhul Amos a zidit biserica închinată Sf. Ioan, aflată la zidurile de nord ale Ierusalimului.

Relatare din Limonariu

Ioan Moshu relatează în Limonariu un moment de la hirotonia întru patriarh a cuviosului Amos, la care Ioan Moshu a participat împreună cu starețul său[3]:

Când a venit avva Amos la Ierusalim şi a fost hirotonit patriarh, au venit toţi stareţii mănăstirilor să se închine lui. Prin aceştia m-am dus şi eu cu stareţul meu. Şi a început să spună patriarhul către părinţi: Rugaţi-vă pentru mine, părinţilor, că mi s-a încredinţat o povară mare şi grea de purtat. Mă tem mult de vrednicia patriarhală. Unora ca Petru, Pavel şi Moise şi altora ca aceştia le este dat să păstorească suflete, nu mie, nevrednicului. Dar mai mult de toate mă tem de sarcina hirotoniilor. Am găsit scris că fericitul Leon, care a ajuns papă al Bisericii romanilor, a rămas lângă mormântul apostolului Petru patruzeci de zile stăruind în post şi rugăciune, cerând de la apostolul Petru să mijlocească la Dumnezeu pentru el spre a i se ierta păcatele lui. După împlinirea celor patruzeci de zile i s-a arătat apostolul Petru şi i-a zis: „M-am rugat pentru tine şi ţi s-au iertat toate păcatele, în afară de hirotonii. Vei fi răspunzător numai de hirotoniile care le-ai făcut, fie că ai hirotonit pe cine trebuie, fie că nu.” [4]

Note

  1. [[1]] Epistolă: Către Amos, Patriarh al Ierusalimului.
  2. Patrologia Graeca, LXXVII, 890
  3. Aceeași relatare se găsește și la Evagrie Scolasticul, Istoria bisericească 6, 24. - cf. nota 113 a lui Vincent Deroche, în: Jean Moschos, Le pré spirituel, Ed. Migne, Paris, 2006, p. 158.
  4. Limonariu, cap. 149: „Minunata povestire a lui Amos, patriarhul Ierusalimului, despre sfântul Leon, Papa Romei”
Casetă de succesiune:
Amos al Ierusalimului
Precedat de:
Ioan al IV-lea
Patriarh al Ierusalimului
594–601
Urmat de:
IsaacSurse