Ștefan Uroș II Milutin

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, drept-credinciosul rege Ștefan Uroš II Milutin (Свети Краљ Стефан II Урош Милутин) a condus Serbia din 1282 până în 1322. Praznicul său are loc pe 30 octombrie/12 noiembrie.

Viața

Milutin a fost fiul regelui Ștefan Uroš I, care este pomenit cu numele de Cuviosul Simeon (Стефан Урош I-Блажени Симеон), și a reginei Elena, care este pomenită cu numele de Cuvioasa Elana a Serbiei. Este fratele regelui Ștefan Dragutin, care este pomenit ca Cuviosul Teoctist al Serbiei. Fiul său a fost Sfântul rege Ștefan Uroș III al Serbiei.

Ștefan Milutin a luptat în multe bătălii, apărând credința sa și a poporului său. A luptat împotriva împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul (1261 - 1282), deoarece acesta acceptase unirea cu Roma și a încercat să forțeze popoarele balcanice și monahii de la Muntele Athos să-l recunoască pe Papă. Lupta împotriva lui Șișman, țarul Bulgariei și a lui Nogai, hanul tătarilor, a avut loc pentru apărarea pământurilor sale. Toate războaiele sale au fost încununate de succes, întrucât se ruga mereu Domnului și nădăjduia în El. A construit mai mult de patruzeci de biserici. Pe lângă cele pe care le-a construit în patria sa, inclusiv Treskavac, Gračanica, Sf. George în Nagoričino, Biserica Sfânta Fecioara Maria în Skopje și Banjska (fundația sa memorială), a construit de asemenea biserici în afara patriei sale, în Salonic, Sofia, Constantinopol, Ierusalim și la Sfântul Munte. A adormit întru Domnul pe 29 octombrie 1320. Curând, s-a văzut că corpul său este incoruptibil și făcător de minuni. Se odihnește chiar și azi în Biserica Sfântul Rege din Sofia, Bulgaria. Sfintele Sinoade ale Bisericilor Serbiei și Bulgariei au anunțat că o parte din sfintele sale moaște vor fi duse la mănăstirea Banjska în 2007.

Citate despre Sf. Ștefan

  • „Fiind uns rege al Sârbilor, Milutin a făgăduit înaintea lui Dumnezeu că va înălța câte o sfântă biserică în fiecare an al domniei lui. El a domnit timp de patruzeci și doi de ani, și patruzeci și două de sfinte ctitorii stau mărturie de felul dumnezeiesc în care și-a implinit făgăduința. Dar în afară de aceste sfinte ctitorii, în unele locuri - ca de exemplu la Tesalonic și la Constantinopol - el a zidit în apropiere de biserici și spitale și case de oaspeți pentru bolnavii și călătorii săraci, unde aceștia erau găzduiți și ingrijiți gratuit, în afară de aceasta, el însuși cu mâna lui făcea milostenii bogate din propriile lui averi, care erau enorme.” (Sf. Nicolae Velimirovici)
  • „Țarul Milutin al sârbilor a fost un mare apărător al Ortodoxiei, căci el a scăpat, în veacul în care a trait, popoarele din Balcani de Uniatism [adică de unirea cu catolicii]. La acel timp din istorie, pe când împaratul Imperiului Roman de Răsărit dădea dovadă de conștiință slabă, acest slav nobil și purtător de Dumnezeu s-a ridicat hotârat și, cu ajutorul lui Dumnezeu, a salvat curația Ortodoxiei, nu doar în ținuturile lui, ci și in toate ținuturile din Balcani.” (Sf. Nicolae Velimirovici)
  • „Dar chiar din mijlocul marilor lui bogății, Țarul Milutin ducea o viață austeră și extrem de simplă, deți nu aşa li se părea și străinilor. El se obișnuise cu un stil simplu și frugal de viaţă încă din copilărie, căci așa îl învăţase tatăl lui, Regele Uroș întâiul. Se cunoaşte cum împăratul Mihail Paleolog a trimis-o la curtea Regelui Uroș pe Anna, fiica lui, spre a fi luată de soție de Milutin, dar cu gândul de a îl îndupleca pe regele sârb să intre în unire cu Roma. Dar Regele Uroş, văzând luxul extravagant al Annei precum şi comportamentul ei uşuratic și nesăbuit, asemenea și al suitei cu care venise, a zis: „Ce însemnează toate acestea, şi ce folos pot aduce ele? Noi nu suntem obişnuiţi cu o astfel de viață”. în acelaşi timp, el a indicat către o cneaghină sârbă, care mânuia cu îndemânare o furcă de tors: „Iată, felul acesta de țesătură ne place nouă să poarte cea care ne va fi nouă noră”.” (Sf. Nicolae Velimirovici)

Legături externe

Casetă de succesiune:
Ștefan Uroș II Milutin
Precedat de:
Ștefan Dragutin (Cuviosul Teoctist)
Rege al Serbiei
1282-1321
Urmat de:
Sf. Ștefan Uroš III al Serbiei