Apostolul Matia

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Apostolul Matia
Apostles.jpg
Date personale
Naștere Betleem
Mutare la Domnul (†) 63
Localizare Țara Sfântă, Israel
Naționalitate eveu
Date cult
Tip apostol și mucenic
Data canonizării tradiția
Prăznuire la data de 9 august şi 30 iunie
Recunoaștere universală
Biserici patronate

Sfântul Apostol Matia a fost unul din cei Şaptezeci înainte de a-l înlocui pe Iuda Iscarioteanul între cei Doisprezece. Sfântul Matia este prăznuit în Biserica Ortodoxă la 9 august şi la 30 iunie împreună cu Soborul Slăviţilor şi Drept-lăudaţilor Doisprezece Apostoli ai lui Hristos.

Cuprins

Viaţa

Apostolul Matia s-a născut în Betleem din tribul lui Iuda. Încă din copilărie, el a studiat Legea lui Dumnezeu sub supravegherea lui dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu.

Atunci când Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat lumii, Sfântul Matia a crezut că El este Mesia şi l-a urmat apoi cu perseverenţă, fiind numărat printre cei Şaptezeci de Apostoli, pe care Domnul "i-a trimis doi câte doi înaintea feţei Sale" (Luca 10,1).

După Înălţarea Mântuitorului, Sfântul Matia a fost ales de ceilalţi să îl înlocuiască pe Iuda Iscarioteanul dintre cei Doisprezece Apostoli (Fapte 1:15-26). După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolul Matia a propovăduit Evanghelia în Ierusalim şi în Iudeea împreună cu ceilalţi Apostoli (Fapte 6:2, 8:14). Din Ierusalim, el a mers împreună cu Apostolii Petru şi Andrei în Antiohia Siriană lşi apoi în oraşele Tianum şi Sinope din Capadocia. Aici, Apostolul Matia a fost întemniţat, scăpând în mod miraculos cu ajutorul Sfântului Andrei Întâiul Chemat.

Apostolul Matia a călătorit apoi spre Amasea, un oraş aflat pe malul mării. În timpul călătoriei de trei ani a Apostolului Andrei, Sfântul Matia a fost cu el în Edessa şi Sebasta. În conformitate cu Sfânta Tradiţie a Bisericii, el a propovăduit în Pontine Etiopia (în prezent vestul Georgiei) şi în Macedonia. El a fost frecvent, în acea perioadă, în pericol de moarte, dar Domnul l-a apărat pentru a propovădui Evanghelia.

O dată, păgânii l-au forţat să bea o fiertură otrăvitoare. El a băut-o şi nu numai că nu l-a afectat ci chiar a vindecat câţiva prizonieri care fuseseră orbiţi cu această fiertură. Când Sfântul Matia a ieşit din temniţă, păgânii l-au căutat în zadar, pentru că pentru ei devenise invizibil. Altă dată, când păgânii s-au înfuriat şi vroiau să-l omoare, pământul s-a deschis şi i-a înghiţit.

Apostolul Matia s-a reîntors în Iudeea unde a continuat să-i lumineze pe compatrioţii săi cu lumina învăţăturilor lui Iisus Hristos. El a făcut minuni mari în Numele lui Iisus Hristos şi a convertit mulţime mare la credinţa creştină.

Marele preot evreu Anania îl ura pe Hristos şi, mai înainte, îl condamnase pe Apostolul Iacov, Fratele Domnului să fie azvârlit de pe înălţimile Templului iar acum a ordonat ca Apostolul Matia să fie arestat şi adus în faţa Sinedriului din Ierusalim.

Anania cel lipsit de evlavie a rostit o cuvântare în care l-a blasfemiat pe Domnul. Folosind profeţiile din Vechiul Testament, Apostolul Matia a demonstrat că Iisus Hristos este Adevăratul Dumnezeu, Mesia cel promis, Fiul lui Dumnezeu, Consubstanţial and Coetern cu Dumnezeu Tatăl. După aceste cuvinte, Apostolul Matia a fost condamnat la moarte de către Sinedriu şi lapidat.

Când Sfântul Matia era deja mort, evreii, pentru a-şi ascunde fărădelegea, i-au tăiat capul ca unui duşman la Cezarului. (Conform unor istorici, Apostolul Matia a fost crucificat şi spun că el a murit în Colchis.) Apostolul Matia a primit cununa muceniciei în anul 63.

Imnografie

Tropar (Glasul 3)

Apostole Sfinte Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (Glasul 4)

Ca un soare cu raze luminoase în toată lumea ieşind vestirea ta, a luminat Biserica păgânilor cu darul, purtătorule de minuni, Matia Apostole.

Surse

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.
Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi