Apostolul Barnaba

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Apostolul Barnaba

Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Barnaba sau Varnava (gr. Barnabas) a fost unul din cei Șaptezeci de Apostoli şi însoţitorul Sfântului Apostol Pavel în unele din călătoriile sale misionare. Este pomenit în mai multe rânduri în Faptele Apostolilor şi în două din epistolele Sfântului Apostol Pavel, Galateni şi II Corinteni ([1]). Prăznuirea lui se face pe 11 iunie.

Cuprins

Viaţa

Barnaba s-a născut într-o familie bogată din tribul lui Levi. Originar din Cipru, cel ce avea să devină mai târziu unul din cei Șaptezeci de Apostoli a studiat cu Saul (mai târziu Sfântul Apostol Pavel) sub îndrumarea lui Gamaliel. La naştere a primi numele de Iosif, dar Apostolii îl strigau Barnaba (fiul consolării - FA 4, 36: „Iar Iosif, cel numit de apostoli Barnaba (care se tâlcuieşte fiul mângâierii), un levit, născut în Cipru”) pentru că avea darul de a alina sufletele oamenilor. Sfântul Barnaba este cel care l-a introdus pe Sfântul Apostol Pavel celorlalţi apostoli după convertirea sa și a jucat un rol important în raporturile dintre comunitatea din Ierusalim și cea din Antiohia. Sfântul Barnaba a fost, probabil, primul care a propovăduit în Roma şi Milano.

El a fost martirizat de către evrei în insula Cipru şi a fost înmormântat de către Sfântul Marcu. Mulţi bolnavi şi-au găsit vindecarea la mormântul lui, al cărui loc a rămas necunoscut până la cel de-Al IV-lea Sinod Ecumenic, în anul 451, când Sfântul i-a apărut Arhiepiscopului Anthemius în vis dezvăluindu-i locul. Se crede că această apariţie şi găsirea moaştelor făcătoare de minuni ale Sfântului Barnaba este ceea ce a oprit Patriarhia Antiohiei să înglobeze Ciprul în jurisdicţia sa şi de atunci această Biserică din Cipru, de origine apostolică, este autocefală.

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinţilor Apostoli Bartolomeu şi Barnaba,
rugați pe milostivul Dumnezeu
ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 3-lea):

Slujitor prea adevărat al Domnului ai fost şi din apostolii cei şaptezeci te-ai arătat întâi
şi ai luminat împreună cu Pavel propovăduirea ta,
tuturor vestind pe Hristos Mărturisitorul.
Pentru aceasta cu cântări, dumnezeiască pomenirea ta, Varnava, săvârşim.

Iconografie

  • Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, pp. 150, 207) arată că Sfântul Apostol Varnava, episcop al Mediolanului (Milano) trebuie zugrăvit ca un bărbat pe jumătate cărunt, având barbă lungă. Iar pentru zugrăvirea martiriului său, Dionisie amintește că Sfântul Apostol a fost omorât cu pietre.

Surse

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.
Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi