Apostolul Timotei

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Sfântul Apostol Timotei
Sfântul Apostol Timotei
Date personale
Naștere dată necunoscută
Mutare la Domnul (†) 80, Efes, Asia mică
Localizare Grecia antică, Asia mică, Imperiul Roman
Naționalitate grec după tată, iudeu după mamă
Date cult
Tip Apostol, mucenic, ierarh
Data canonizării din timpul bisericii primare
Prăznuire la data de 22 ianuarie
Recunoaștere pan-ortodoxă
Biserici patronate


Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Timotei (adormit în anul 80 d.Hr.) a fost un episcop din primul secol. Prăznuirea sa se face în 22 ianuarie. Numele său, din grecescul Τιμοθεος, înseamnă „slăvind pe Dumnezeu”.

Cuprins

Viaţa

Sfântul Timotei a fost însoţitorul Sfântului Apostol Pavel în multe din călătoriile acestuia. Era evreu după mamă și grec după tată, de origine din cetatea Listra. Mama sa, Eunike, şi bunica sa, Lois, sunt menţionate pentru deosebita lor evlavie (II Timotei 1,5). Nu ştim nimic despre tatăl său, în afara faptului că era grec (Fapte 16,1).

El este menţionat prima dată în timpul celei de a doua vizite a Sfântului Pavel la Listra (Fapte 16,2), unde probabil locuia şi unde se pare că a fost convertit în timpul primei vizite a Apostolului Pavel în acest oraş (I Timotei 1,2; II Timotei 3,11). Apostolul, având fiindu-i foarte drag despre acest "fiu al său în credinţă," l-a luat ca tovarăş al său (Fapte 16,3) de călătorie. L-a circumcis, astfel încât să-i împace pe creştinii dintre iudei, care inițial considerau că îmbrăţişarea învăţăturii lui Hristos presupunea prealabila trecere la Legea lui Moise. El a devenit secretarul unuia dintre sfinţii evanghelişti (I Timotei 4,14).

A plecat cu Sfântul Pavel în călătoria acestuia în Frigia, Galatia şi Misia; a mers şi în Troa, Filipi şi Berea [Veria] (Fapte 17,14). Apoi l-a însoţit la Atena, iar de aici a fost trimis împreună cu Sila în misiune în Tesalonic (Fapte 17,15; I Tesaloniceni 3,2). Ultima dată îl găsim în Corint (I Tesaloniceni 1,1; II Tesaloniceni 1,1) împreună cu Apostolul Pavel. Mai este menţionat după câţiva ani, ca fiind alături de Apostolul Pavel în Efes (Fapte 19,22), de unde este trimis în misiune în Macedonia. Mai apoi îl însoţeşte pe Sfântul Pavel în Asia (Fapte 20,4), unde rămâne cu acesta pentru o vreme. Când Sfântul Apostol Pavel este întemniţat la Roma, Timotei este întemniţat alături de el (Filimon 1,1) Evrei 13,23). În timpul celei de a doua întemniţări, Sfântul Apostol Pavel îi scrie să vină cât mai repede şi să îi aducă câteva lucruri pe care le lăsase la Troa: felonul şi pergamentele (II Timotei 4,13).

Conform tradiţiei, Sfântul Apostol Pavel l-a hirotonit pe Timotei ca episcop de Efes în anul 65 d. Hr., după ce Sfântul Ioan Evanghelistul fusese exilat în insula Patmos. Păstoreşte aici timp de 15 ani. În anul 80, Timotei a încercat să oprească o procesiune păgână cu idoli, ceremonii şi cântece. Ca urmare, păgânii mânioşi l-au bătut, l-au târât la marginea drumului şi l-au bătut până ce l-a omorât (sau, după alte surse, l-au omorât cu pietre).

În secolul al IV-lea, moaştele sale au fost mutate în Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol. Biserica îl numără pe Apostolul Timotei printre Cei 70 de Apostoli trimişi de Iisus Hristos să propovăduiască Evanghelia.

Epistolele către Timotei

Două cărţi din Noul Testament poartă numele său, reprezentând cele două epistole pe care i le-a trimis Sfântul Apostol Pavel: I Timotei şi II Timotei.

Imnografie

Tropar (Glasul 4)

Bunătate învăţându-te şi întru toate cumpătat fiind,
îmbrăcându-te cu buna conştiinţă, precum i se cuvine unui sfânt,
ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice;
şi credinţa păzind, aceeaşi cale ai săvârşit, apostole Timotei:
roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac (Glasul 1)

Pe Dumnezeiescul ucenic şi împreună călător cu Pavel,
pe Timotei, toţi credincioşii să îl lăudăm cu cântări,
împreună cu dânsul cinstind şi pe înţeleptul Anastasie, cel ce a strălucit din Persia ca o stea,
şi goneşte patimile noastre cele sufleteşti şi bolile trupului.

Iconografie

  • Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 149), arată că Sf. Apostol Timotei trebuie zugrăvit în chipul unui bătrân cu barba creață, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Surse

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.
Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi