Apostolul Toma

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Apostolul Toma

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Toma este unul din Sfinţii Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului. El este prăznuit în 6 octombrie şi în 30 iunie la Soborul Slăviţilor şi Drept-lăudaţilor Doisprezece Apostoli ai lui Hristos.

Cuprins

Viaţa

Apostolul Toma s-a născut în Pansada, un oraş galileean şi a fost pescar. Auzind vestea cea bună a lui Iisus Hristos, el a lăsat totul în urma sa şi l-a urmat pe Mântuitorul.

În conformitate cu Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Toma nu a crezut relatările celorlalţi ucenici despre Învierea lui Iisus Hristos: "Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede" (Ioan 20,25).

În a opta zi de la Înviere, Domnul s-a arătat Apostolului Toma, aflat împreună cu ceilalţi, şi i-a arătat rănile sale. "Domnul meu şi Dumnezeul meu," a strigat Apostolul (Ioan 20,28). "Toma, fiind odată mai slab în credinţă faţă de ceilalţi apostoli," spune Sfântul Ioan Gură de Aur, "prin Harul lui Dumnezeu, a trudit cu mai mult curaj, cu mai mult zel şi fără odihnă decât toţi ceilalţi, astfel încât a propovăduit aproape peste tot pământul, netemându-se să ducă Cuvântul lui Dumnezeu popoarelor sălbatice."

Unele icoane mai recente care descriu acest eveniment se numesc "Toma necredinciosul". Acest lucru este incorect. În greceşte, inscripţia se citeşte "Atingerea lui Toma". În slavonă se numeşte "Încredinţarea lui Toma". Când Sfântul Toma a pipăit rana de Viaţă dătătoare a Domnului, el nu a mai avut nici un fel de îndoială.

În conformitate cu Tradiţia Bisericii, Sfântul Apostol Toma a înfiinţat Bisericile Creştine din Palestina, Mesopotamia, Parţia, Etiopia şi India. Propovăduirea Evangheliei i-a adus moarte de mucenic. Pentru că i-a convertit pe fiul şi pe soţia guvernatorului oraşului indian Meliapur (Melipur), Sfântul Apostol a fost întemniţat, torturat, şi în final, fiind străpuns cu cinci suliţe, el s-a dus la Domnul. O parte din moaştele Sfântului Apostol Toma sunt în India, în Ungaria şi la Muntele Athos. Numele Apostolului Toma este asociat cu icoana Arabă a Maicii Domnului (6 septembrie).

Imnografie

Tropar (Glasul 2) [1]

Ai fost ucenic al lui Hristos
şi unul din dumnezeieştii Apostoli.
fiind slab în credinţă, te-ai îndoit de Învierea lui Hristos.
Dar pipăind rănile ai crezut în pătimirile lui preacurate:
Roagă-te Lui acum pentru noi, mult lăudatule Toma să ne dea pace şi mare milă.

Tropar (glasul al 3-lea)

Apostole Sfinte, Toma, roagă-L pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea)

De darul înţelepciunii plin fiind Apostolul lui Hristos
şi adevărată slugă întru pocăinţă, a grăit:
Tu eşti Dumnezeul meu şi Domnul!
Notă:
  1. Tropar tradus din limba engleză.

Surse

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.
Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi