Apostolul Iacov (fiul lui Alfeu)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Apostolul Iacov (fiul lui Alfeu)

Sfântul Apostol Iacov a fost fiul lui Alfeu şi unul din cei doisprezece. El era fratele sfântului evanghelist Matei. Biserica îl prăznuieşte pe Sfântul Apostol Iacov la 9 octombrie şi apoi pe 30 iunie, la Soborul celor Doisprezece Sfinţi Apostoli.

Iacov a auzit cuvintele Domnului şi a mărturisit minunile Sale. După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii Iacov, Alfeu, şi Andrei Cel Întâi-Chemat (30 noiembrie) au făcut călătorii misionare prin Iudeea, Edessa, Gaza şi Eleuteropolis, propovăduind Evanghelia, vindecând orice fel de boală, şi aducându-i pe mulţi pe calea mântuirii. Sfântul Iacov şi-a încheiat munca apostolească muceniceşte în oraşul egiptean Ostrachina, unde a fost crucificat de păgâni.

Cuprins

Imnografie

Tropar (Glasul 3)

Sfinte Apostole Iacov,
roagă-L pe mult milostivul Dumnezeu
să dea sufletelor noastre iertare de păcate.

Condac (Glasul 2)

Binecuvântaţi-l pe Iacov, lăudaţi-l ca pe trimisul Domnului,
că a săturat sufletele celor evlavioși cu dogme înţelepte.
Stând pe tronul slavei în faţa Stăpânului,
el petrece împreună cu îngerii, neîncetat rugându-se pentru noi toţi.

Condac (glasul al 4-lea):

Cel ce vânător păgânilor prea minunat s-a arătat
şi între ucenici preacinstit, şi cu Apostolii împreună-locuitor, Iacov,
lumii bogăţie de tămăduiri izvorăşte şi apără de primejdii pe cei ce-l laudă.
Pentru aceasta, cu un glas strigăm către dânsul:
Mântuieşte pe toţi cu rugăciunile tale, Apostole!

Condac (glasul al 2-lea):

Ca pe un luceafăr, ce luminează toată făptura,
pe însuşi văzătorul lui Hristos şi de Dumnezeu grăitorul Iacov,
cu cântări să-l lăudăm, cinstind astăzi pomenirea lui,
că se roagă pururea pentru noi toţi.

Iconografie

Dionisie din Furna arată că Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu se zugrăveşte ca un tânăr cu puţină barbă ascuţită (de culoare neagră). Poartă în mână un sul (o hârtie) înfăşurat(ă), ca propovăduitor al Evangheliei.[1]

Notă

  1. Erminia picturii bizantine, ed. Sophia, Bucureşti, 2000, pp. 149, 188, 207, 208.

Surse

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.
Unelte personale
Spații de nume
Variante
Acțiuni
Navigare
Donate

Please consider supporting OrthodoxWiki. FAQs

Trusa de unelte
În alte limbi