Teofan I al Moldovei

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Mitropolit între anii 1530–1546, Teofan I al Moldovei († 1546) probabil era „de postrig” (călugărit) din mănăstirea Voroneț, căci mai târziu s-a ocupat de pictarea ei alături de succesorul său, Grigorie Roșca.

Activitatea mitropolitană

Un număr de ani a fost episcop de Rădăuți, iar în 1530 a ajuns mitropolit. La 20 și 22 august 1530, Mitropolia primea două danii: satul Durnești pe Jijia, dăruit de Petru Rareș, și satul Oprișecani, cu mori, dăruit de Onufrie Barbovschi, portarul de Suceava. Probabil prin 1532 a sfințit biserica mănăstirii Moldovița, refăcută atunci de Petru Rareș, iar la 30 august 1535, sfințea biserica Sfântul Dumitru din Suceava, ctitoria aceluiași domn.

Ca și înaintașul său Teoctist II, mitropolitul Teofan I a avut alese preocupări cărturărești și artistice. Astfel, din dispoziția sa, un diacon Mihai copia, în 1543, un Praxiu (Apostol), în slavonește, scris pe pergament și împodobit cu arabescuri, în culori foarte izbutite, pe care l-a dăruit apoi Voronețului.

Mitropolitul Teofan a avut un rol însemnat și în înnoirea picturii din pronaosul bisericii de la Voroneț, după cum arată o inscripție așezată deasupra ușii dintre pronaos și naos. De asemenea, se presupune că el a inițiat zugrăvirea exterioară a bisericii de la Voroneț, lucrare terminată numai sub urmașul său, mitropolitul Grigorie Roșca, în anul 1547.

Școală de cărturărie

N-ar fi exclus ca în timpul lui Teofan I și Grigorie Roșca să fi luat naștere la Voroneț o „școală de cărturărie slavonă și românească”. Așa se explică faptul că, pe lângă manuscrisele slavone amintite, aici s-au păstrat două din primele manuscrise românești: Codicele Voronețean și Psaltirea Voronețeană. Înseamnă că, așa cum au îndrumat acțiunea de împodobire a bisericilor moldovenești cu picturi exterioare, cei doi mitropoliți au încurajat și acțiunea de traducere a cărților bisericești în limba română.

Trecerea la Domnul

Teofan a trecut la cele veșnice în anul 1546, deci în același an cu Petru Rareș, cel care-l ridicase în scaunul mitropolitan. Probabil a fost îngropat în mănăstirea Voroneț, din moment ce i-a arătat atâta grijă în cursul păstoririi sale. În orice caz, prin împodobirea Voronetului cu picturi, mitropolitul Teofan I își înscrie numele între marii viädici de altădată ai Moldovei.

Surse

  • Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române Volumul 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991. ISBN 973-9130-08-9
Casetă de succesiune:
Teofan I al Moldovei
Precedat de:
Calistrat
Mitropolit al Moldovei
1530–1546
Urmat de:
Grigorie Roșca