Pavel Everghetinos

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
LinkFA-star.png
Această pagină este considerată a fi una de calitate de către utilizatorii acestui proiect, adică unul dintre cele mai bune articole ale proiectului.
Dacă aveți ceva de obiectat inițiați o discuție.

Pavel Everghetinos (gr. Παύλος Ευεργετινός) a fost un monah ortodox grec care a trăit în secolul al XI-lea la Constantinopol. Este cunoscut în istoria Ortodoxiei pentru o compilație de tip paterical, numită Everghetinos, devenită foarte populară în sânul monahismul ortodox.

Viața

Se cunosc puține lucruri despre viața părintelui Pavel Everghetinos, majoritatea provenind de la ucenicul său cel mai apropiat, călugărul Timotei.

Provenind dintr-o familie aristocratică bizantină, Pavel a dus o viață în același timp activă și duhovnicească la Constantinopol. La bătrânețe s-a decis să părăsească capitala și să întemeieze o mănăstire pe una din proprietățile familiei nu departe de Constantinopol. În iunie 1049 el fondează așadar mănăstirea Maica Domnului Binefăcătoarea (gr. Panaghia Evergetidos - Παναγίας Ευεργέτιδος), mai mulți ucenici alăturându-i-se în scurt timp. Pavel nu s-a îngrijit prea mult de prosperitatea materială a mănăstirii, ci a preferat un mod de viață monastică mai simplu și mai ascetic, îngrijindu-se mai mult de viața și formarea duhovnicească a ucenicilor săi.

Starețul Pavel și-a dat sufletul cu pace în mâinile Domnului la 16 aprilie 1054, la doar 5 ani de la întemeierea mănăstirii.

La moartea lui Pavel, conducerea mănăstirii sale a fost preluat de ucenicul său cel mai apropiat, monahul Timotei, care a pus mai multă rânduială tipiconală și liturgică în viața cenobitică a mănăstirii, urmând principiilor lăsate de Pavel.

În afară de publicarea unui Tipicon al mănăstirii, Timotei a mai publicat Catehezele duhovnicești pe care starețul Pavel le-a elaborat pornind de la Catehezele monastice ale sfântului Teodor Studitul, precum și o Culegere (gr. Synagoge) de texte ascetice și filocalice pe care Pavel le-a prelucrat și pus într-o ordine anume spre folosul și formarea duhovnicească a călugărilor săi. Această culegere, devenită cu timpul foarte populară a primit mai târziu numele de Everghetinos, după numele mănăstirii și supranumele starețului Pavel.

Culegerea Everghetinos

Everghetinos, vol. 2 (2010)
Culegerea Everghetinos se prezintă sub forma unui florilegiu tematic din Patericul egiptean (și alte Paterice), din Lavsaicon, din vieți de sfinți și din alte diverse surse de literatură duhovnicească și patristică.

Lucrarea (cea mai voluminoasă din literatura patristică) este împărțită în patru volume, fiecare volum cuprinzând ilustrarea patristică a 50 de teme duhovnicești, în total 200 de teme (sau capitole). La rândul ei, fiecare temă este enunțată de Pavel Everghetinos, care propune apoi pasaje și citate patristice referitoare la acea temă. În interiorul temei, pasajele citatele își urmează una alteia fără întrerupere și fără alte comentarii, în afară de menționarea autorului lor.

Cercetătorii care au studiat Everghetinosul [1] observă că starețul Pavel nu s-a mulțumit cu clasarea și introducerea unor pasaje patristice, ci elaborează uneori mai multe citate dintr-un autor într-un singur text, așa încât rezultatul să ilustreze mai bine tema anunțată de el. Din când în când apar în textul Everghetinosului comentarii explicative sau concluzii duhovnicești și morale care ar putea proveni de la Pavel, fără ca acest lucru să fie indicat (și fără ca critica manuscriselor să se fi pronunțat asupra acestui aspect).

Cele două sute de teme ale Everghetinosului conduc cititorul pe calea duhovnicească, de la convertire și până la contemplație.

Ediții și traduceri

Everghetinosul s-a bucurat în lumea greacă de o mare popularitate, atestată de o foarte bogată tradiție manuscrisă.

Greacă

Culegerea Everghetinos a fost tipărită pentru prima dată în anul 1783 de sfântul Nicodim Aghioritul (care îi și face un prolog: [2]) și Macarie al Corintului și a cunoscut de-a lungul timpului multe ediții.

Publicarea Everghetinosului împreună cu alte două lucrări importante - Tratatul despre deasa împărtășanie cu Sfintele Taine ale lui Hristos și Filocalia - ale Sfinților Nicodim Aghioritul și Macarie al Corintului arată importanța lucrării pentru renașterea duhovnicească dorită de acești sfinți părinți.

Română

În românește, culegerea Everghetinos a fost tradusă la scurt timp după apariția primei ediții grecești, și anume în anul 1797, la Mănăstirea Neamțului [3].

O a doua ediție românească a început a fi publicată începând cu anul 2007, în traducerea și cu îngrijirea Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos: Everghetinos sau Everghetinos. Adunare a cuvintelor și învățăturilor celor de Dumnezeu grăite, ale purtătorilor de Dumnezeu Părinți, culeasă din toată Scriptura cea de Dumnezeu insuflată. Cartea I. Temele 1-25, ediție bilingvă, Sfânta Mânăstire Vatoped, Muntele Athos, 2007, 363 pp.

Al doilea volum - Cartea a II-a, Temele 26-50 - a fost publicată în 2010.

Engleză

Traducerea și editarea Everghetinosului în limba engleză - The Evergetinos - a fost inițiată în anul 1988 de Arhiepiscopul Hrisostom de Etna [4] pe când era Visiting Scholar la Oxford University, și a fost continuată sub îndrumarea sa editorială, precum și a ieromonahului Patapie, cu colaborarea episcopului Ambrozie de Methone, a episcopului Auxențiu de Photike, a monahului Hrisostom, a Dr. Constantine Kokenes, a maicii Lydia, a profesorului John V. Petropoulos, iar mai târziu a profesorului John V. Rexine și a părintelui Gregory Telepneff. [5]

Lucrarea a fost publicată în cadrul Centrului pentru Studii Ortodoxe Tradiționaliste [6], mai întâi în 14 fascicole între anii 1988 și 1 iulie 2008, iar apoi republicată în anul 2008 în 4 mari volume: The Evergetinos. A Complete Text - tradus și editat de: Archbishop Chrysostomos, Hieromonk Patapios, Bishop Ambrose, Bishop Auxentios, Monk Chrysostomos, Constantine Kokenes, Nun Lydia, John V. Petropoulos, John V. Rexine, and Father Gregory Telepneff.

Franceză

Paroles et exemples des Anciens. Recueil ascétique de Paul Evergetinos, Monastère Saint-Antoine-le-Grand et Monastère de Solan, 2009 (publicat în 4 volume, în traducerea Ieromonahului Nicolas Molinier) [7]

Rugăciunea de cerere către Maica Domnului de la Pavecerniță

Sfântului Pavel Everghetinos îi este atribuită o Rugăciune de cerere către Preasfânta de Dumnezeu Născătoarea care se găsește la sfârșitul slujbei Pavecerniței. În ceaslovul românesc atribuirea se face prin cuvintele „Facere a lui Pavel Monahul din Mânăstirea Făcătoarei de bine”, iar în ceaslovul grecesc prin cuvintele „Παύλου Μοναχοῦ, Μονῆς Εὐεργέτιδος”:

Nepătată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă, Stăpână care pe Dumnezeu-Cuvântul, cu oamenii, prin preaslăvită naşterea ta L-ai unit şi firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cereşti ai împreunat-o, ceea ce ştii singură nădejdea celor fără de nădejde şi celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare celor ce aleargă la tine şi tuturor creştinilor scăpare. Nu te scârbi de mine cel păcătos şi întinat, care cu urâte gânduri, cu cuvinte şi cu fapte, pe mine de tot netrebnic m-am făcut şi prin lene dulceţilor vieţii cu voia rob m-am făcut. Ci, ca ceea ce eşti Maica Iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni milostiveşte-te spre mine păcătosul şi întinatul şi primeşte rugăciunea mea ce se aduce ţie din buze necurate. Şi pe Fiul tău şi Stăpânul nostru şi Domnul, cu îndrăzneala Ta ca o Maică, cuprinzând, roagă-L ca să-mi deschidă şi mie milostivirile cele iubitoare de oameni, ale bunătăţii Sale. Şi trecând greşelile mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă arate. Şi fii lângă mine pururea ca o milostivă şi milosârdă şi iubitoare de bine. În această viaţă de acum, caldă folositoare şi ajutătoare; năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă îndreptându-mă şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli, departe de la dânsul izgonindu-le. Şi în ziua înfricoşatei judecăţi, de munca cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru, moştean pe mine arătându-mă. Pe care să o şi dobândesc, Stăpâna mea, Preasfântă de Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu darul și cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea, şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început a Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Duhul Lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Surse și note

  1. Ieromonah Nicolas (Molinier), "Introducere" la ediția franceză a Everghetinosului: Paroles et exemples des Anciens. Recueil ascétique de Paul Evergetinos, Tome I, Monastère Saint-Antoine-le-Grand et Monastère de Solan, 2009
  2. - Cuvânt înainte al Egumenul Sfintei şi Marii Mănăstiri Vatoped, Arhimandritul Efrem, la ediția românească a Everhgetinosului (2009) și Prolog al Sfântului Nicodim Aghioritul la ediția de la 1783.
  3. Dan Stanca, "Everghetinos", România liberă, 6 octombrie 2007.
  4. Potrivit Biografiei IPS Sale de pe siteul oficial al Bisericii Ortodoxe Vechi-Calendariste din Grecia - Sf. Sinod în Rezistenţă
  5. A se vedea prezentarea volumului aici.
  6. Center for Traditionalist Orthodox Studies - California, USA
  7. Disponibil pe siteul oficial al mănăstirii "Schimbarea la Faţă" din Terrasson (Dordogne, Franţa).