Longhin Sutașul

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Sfântul mucenic Longhin Sutașul

Sfântul mucenic Longhin a trăit pe vremea împăratului Tiberiu (15-34 d.Hr.). Era originar din Capadocia și slujea în armată ca sutaș (sau centurion) sub ordinul lui Pilat, guvernatorul Iudeii. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 16 octombrie.

Viața și mucenicia

Lui Longhin și altor câțiva ostași de sub ascultarea lui le-a fost rânduit din porunca lui Pilat să pună în execuție cinstitele Patimi ale Domnului Iisus Hristos, și răstignirea Lui și să păzească mormântul cu strajă, adică cu ceata sa de ostași ce avea sub ascultarea lui. Văzând el minunile ce se făceau, cutremurul și întunecarea soarelui, mormintele ce se deschideau, morții care ieșeau afară și pietrele care se despicau, a strigat tare, zicând: „Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu” (Matei 27, 54 ; Marcu 15, 39). Acesta și cu alți doi ostași, care mai pe urmă împreună cu el au mărturisit, n-au primit arginții care i s-au dat de către iudei ca să tăgăduiască Învierea.

Apoi lăsându-și slujba de ostaș ce era pe seama lui și mergând în țara sa, Capadocia, propovăduia apostolește pe Hristos Dumnezeu. Deci aflând de acestea Pilat, mai vârtos fiind stricat prin făgăduința de bani de la iudei, a pârât pe Longhin cu scrisori către Tiberiu cum că și-a lăsat slujba și se află în patria lui propovăduind pe Hristos Dumnezeu. Și Tiberiu îndată a trimis cu porunca lui de i-a tăiat capul și lui și celor doi ostași ce erau cu el și i-au adus capul din Capadocia la Ierusalim ca să se încredințeze Pilat și iudeii de moartea lui și pentru ca să ia Pilat cele ce i se făgăduiseră de către iudei. Și i-au aruncat cinstitul cap afară din cetate la una din gropile de gunoi ale Ierusalimului.

Și peste mulți ani, o femeie slăvită din Capadocia, pierzându-și vederea ochilor, a mers în pelerinaj la Ierusalim cu un fiu ce-l avea unic-născut, ca să poată să-și găsească leacul orbirii la acele Sfinte Locuri. Dar pe când erau ei la Ierusalim fiul ei a murit acolo și își plângea îndoita jale. Deci arătându-se în vis fericitul Longhin, și spunându-i cine este și arătându-i unde era capul îngropat, a îndemnat-o să sape, să-l scoată de acolo, că se va tămădui la ochi și își va vedea și pe fiul său, că se afla preamărit în Ceruri. Femeia aflând gunoiul, săpa cu mâinile și scoase capul sfântului și îndată i s-a tămăduit vederea ochilor și a văzut în vis pe fiul sau că era împreună cu sfântul Longhin și avea cinste acolo. Și având înștiințare de la Sfântul Longhin, a luat capul Sfântului dimpreună cu moaștele fiului ei și le-a aduc în Capadocia, unde a construit mucenicului o biserică foarte frumoasă și punând acolo muceniceștile moaște se îmbogăți și ea și toți credincioșii de izvoare de tămăduiri, întru mărirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Surse