Ion Bria

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Ion Bria

Părintele Ion Bria (n. 19 iunie 1929 - d. 1 iulie 2002) a fost un preot și profesor de teologie ortodox român.

Viaţa și activitatea

Părintele Ion Bria s-a născut la 19 iunie 1929, în localitatea Telega, judeţul Prahova. A efectuat studii secundare la Liceele din Vălenii de Munte şi Ploieşti.

A făcut studii superioare la Institutul Teologic din Bucureşti (1950-1954), încheiate cu teza de licență Infailibilitatea Bisericii, publicată în rezumat în „Ortodoxia”, nr.12 (1960), pp. 494-504. A urmat cursuri de doctorat (1954-1957) cu susţinerea tezei în 1968: Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor, publicată în revista „Studii Teologice”, anul 20 (1968), pp.3-170 (concluzii publicate în „Istina”, nr. 2 / 1969). Mai apoi a continuat cu studii de specializare la Colegiul anglican din Canterbury (1962-1963) şi la Facultatea de Teologie din Durham (1966).

În anul 1965 a fost hirotonit întru diacon şi, în 1969, întru preot, mai târziu primind distincția de iconom stavrofor.

A fost, pe rând, profesor la Seminariile Teologice din Buzău (1957-1961) şi Bucureşti (1962-1965), asistent la Institutul Teologic din Bucureşti (1965-1966), redactor la Editura Institutului Biblic (1966-1968), asistent și lector (1968 - 1970), apoi conferenţiar pentru Omiletică şi Catehetică (sept.1971 - apr.1973), apoi profesor titular la catedra de Misiune şi Ecumenism al Institutului Teologic din Bucureşti, de la 1 ianuarie 1978.

Activitatea ecumenică

În perioada 1 aprilie 1973 - 30 iunie 1994, a lucrat la Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Geneva, fiind coordonator pentru Studii misionare ortodoxe în Comisia „Misiune şi Evanghelizare”. De asemenea, a fost director al Secţiei „Înnoire şi viaţă parohială” (1989-1990), apoi director executiv al Departamentului „Unitate şi Înnoire” („Credinţă şi Constituţie”), între anii 1991-1994. În această calitate a luat parte la marile reuniuni ecumenice: Adunările generale de la Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberra (1991); conferinţele misionare mondiale: Bangkok (1973), Melbourne (1981); conferinţele „Credinţă şi Constituţie”: Bangalore (1978), Santiago de Compostella (1993). Totodată, a fost invitat să susţină prelegeri despre Ortodoxie şi Ecumenism la Institutele ecumenice din Lyon, Paris, Geneva. Începând cu anul 1976 este profesor invitat la diferite Facultăţi de Teologie şi centre ecumenice din Europa, iar în 1990 a primit titlul de Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Presov.

După 1990 s-a stabilit la Geneva, Elveţia, și a fost profesor asociat la Facultățile de Teologie din București, Iași sau Sibiu.

Părintele Ion Bria a trecut la cele veşnice la 1 iulie 2002, în București. A fost înmormântat la Mănăstirea Cernica.[1]

Gândirea teologică

Teologia sa se orientează spre mai multe direcţii:

 • expunerea contemporană a doctrinei ortodoxe (pentru învăţământul universitar);
 • conturarea unei „misiologii ortodoxe”, ţinând seama de contextul misionar şi cultural european actual;
 • evaluarea critică a teologiei româneşti în epoca modernă şi contemporană;
 • a iniţiat un curent în teologia misionară, în jurul temei „Liturghia după Liturghie”.

Scrieri

A fost colaborator la numeroase reviste teologice din ţară și din străinătate (Geneva, Atena, Salonic, Paris, Boston, New York), și a publicat numeroase scrieri în volum.

Lucrări în volum

- Infailibilitatea Bisericii (teză de licenţă), rezumat în „Ortodoxia" 12 (1960), pp. 494-504;

- Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor (teză de doctorat), "Studii Teologice" 20 (1968), pp. 3-170. Concluziile (lb. franceză), in „Istina" (Paris), nr. 2 / 1969;

- Orthodox Contributions to Nairobi (Editor), Geneva: WCC Publications, 1975;

- L'Orthodoxie. Hier-Demain (în colaborare cu Marc-Antoine Costa de Beauregard şi Théologue de Foucaud). Paris: Buchet / Chastel, 1979;

- Martyria-Mission. The Witness of the Orthodox Churches today (Editor), Geneva: WCC Publications, 1980;

- Autre Visage de FOrthodoxie: Eglise de Roumanie. Geneve: Conseil Occumenique des Eglises, 1981;

- Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, 1981, 398 p. (reeditat în Olanda în anul 1986 şi la Bucureşti în anul 1994, 428 p.);

- Jesus Christ - the Life of the World (Editor). Geneva: WCC Publications, 1982;

- Curs de Teologie şi practică misionară ortodoxă. Geneva: Consiliul Ecumenic al Bisencilor (CEB), 1982;

- Curs de Formare misionară şi ecumenică. Geneva: CED, 1984, 191 p.;

- Go Forth in Peace. Orthodox Perspectivei on Mission. Geneva: WCC Publications, 1986:

- Credinţa pe care o mărturisim. Bucureşti, EIBM 1987, 336 p.;

- Destinul Ortodoxiei, Bucureşti, 1989, 372 p.;

- Mărturia creştină ortodoxă (în lb. greacă, în colaborare cu Petros Vasiliadis). Thessaloniky: Tertios, 1989;

- People Hunger to be near to God (Editor), Geneva: WCC Publications, 1990;

- Iisus Hristos, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1992, 160 p.

- Regards sur l'Orthodoxie (în colaborare cu Mgr. Daniel Ciobotea). Genève, COE. 1993;

- Spaţiul nemuririi sau eternizarea umanului în Dumnezeu, laşi: Ed. Trinitas, 1994;

- Ecumenical Pilgrims (Editor). Geneva: WCC Publications. 1995;

- Romania. Orthodox Identity at a Crossroads of Europe. Geneva: WCC Publications, 1995;

- Ortodoxia în Europa. Locui spiritualităţii române. Iaşi: Ed. Trinitas. 1995;

- Teologia Dogmatică şi Ecumenică, Sibiu: Universitatea « Lucian Blaga », 1996;

- The Liturgy after the Liturgy. Mission and Witness from an Orthodox Perspective. Geneva: WCC Publications, 1996;

- Liturghia după Liturghie, Bucureşti: Ed. Athena, 1996;

- Biserica - Una Sancta în lumina tradiţiei ortodoxe, Ed. Fac. de Teologie, Sibiu. 1998.

- Tratat de Teologie Dogmatică și Ecumenică, Ed. România creştină, col. „Didaskalos”, Bucureşti, 1999. ISBN 973-98959-4-8

"Tratatul de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, elaborat de Pr. Prof. Ion Bria, corespunde şi răspunde în mod explicit acestor imperative, pe care teologia română de azi nu le poate uita sau ignora. Fundamentul teologic al doctrinelor creştine, de la antropologie la eshatologie, constituind Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe, este construit din sursele biblice ale Revelaţiei divine, din exegeza dogmatică patristică, din reflecţia teologilor moderni, inclusiv a celor români, care au excelat în perioada contemporană, prin temele şi poziţiile lor. în acest volum de teologie sistematică, în care cititorul găseşte o bibliografie abundentă, de calitate excepţională, autorul face o pledoarie pentru o reformă a metodologiei dogmatice: apologia credinţei apostolice şi sinodale, argumentarea continuităţii Tradiţiei, receptarea eclezială, harismatică a acesteia, precum şi transmiterea ei istorică, contextuală şi concretizarea ei culturală şi socială. Teologia Dogmatică trebuie să ajute pe creştini să afle, în labirintul societăţii şi civilizaţiei moderne, istoria mântuirii personale şi colective pe urmele lui Iisus Hristos." - P.S.Dr. Irineu Slătineanul
"Tratatul de Teologie Dogmatică şi Ecumenică este un rezumat al prelegerilor propuse în cadrul catedrei respective (denumirea anterioară: Teologia Dogmatică şi Simbolică), Ia Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna" din Sibiu. în anul universitar î996-1997. Tratatul a fost elaborat în această formă sintetică pentru a răspunde mai multor urgenţe:
 • A prezenta studenţilor, atât celor care se pregătesc pentru misiune sacerdotală, cât şi celor care au nevoie de competenţă teologică în alte misiuni. în Biserică şi în societate, o imagine coerentă a credinţei apostolice, aşa cum aceasta s-a cristalizat în tradiţia ortodoxă;
 • A stimula interesul generaţiei tinere, preoţi şi laici, pentru cercetarea teologică creatoare şi critică, după criterii şi repere contemporane (în acest scop, s-a alcătuit Bibliografia orientativă generală );
 • A sugera o tipologie a teologiei ortodoxe române;
 • A oferi material dogmatic pe cât posibil mai coerent şi actual, pentru continua formare teologică a preoţilor;
 • A pune teologia simbolică în perspectivă ecumenică (în partea a treia a cursului);
 • A orienta cultura teologică pentru marele public <în atenţia căruia s-a adăugat un Glosar de termeni şi de nume);
 • A introduce, ca material de referinţă şi de inspiraţie, opera dogmatică a părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993), fost profesor la Sibiu, intre anii 1929-1946.
Stilul şi conţinutul Tratatului au fost determinate de doi factori: locul Facultăţii de Teologie în misiunea didactică a Bisericii, care se extinde azi în tot mai multe domenii. Doctrina de credinţă - elementul esenţial al Creştinismului - a fost uitată şi chiar pierdută de generaţiile de după război. în ultimii ani, necunoaşterea învăţăturii creştine în Biserica Ortodoxă s-a pronunţat. Ortodoxia trebuie să fie din nou învăţată, explicată, transmisă pentru fiecare generaţie, începând cu citirea şi cu meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Comunicarea, interpretarea şi transmiterea credinţei, toate trec prin învăţământul teologic universitar. În al doilea rând, s-a avut în vedere faptul că tinerii au mari lacune în ceea ce priveşte istoria doctrinei creştine, dezvoltarea şi formularea ei teologică. Tratatul are ca sursă numeroase prelegeri cu subiecte dogmatice, care au fost publicate recent în revistele teologice, anume cu intenţia de a face parte dintr-un manual sau compendiu pentru studenţi. Izvorul de bază îl constituie însă Dicţionarul de teologie (Ediţia a II-a, Editura Institutului Biblic, Bucureşti. 1994), din care au fost citate şi reproduse mai multe capitole. Cum reflexia teologică este un domeniu personal şi sensibil. Tratatul, ediţia 1998-1999, va trebui schimbai mereu." - Pr. Prof. Dr. Ion Bria (Cuvânt înainte)

Studii în reviste

- "Sinergia în teologia ortodoxă", în Ortodoxia, an. VIII, 1956, nr. 1, p. 29-43;

- "Simţirea tainică a prezenţei harului după Sfântul Simeon Noul Teolog", în Studii Teologice, an. VIII, 1956, nr. 7 - 8, p. 470 -486;

- "Aspectul dogmatic al Sfintei Liturghii", în Ortodoxia, an. XI, 1959, nr. 7-8, p. 417-427;

- "Infailibilitatea Bisericii - temei dogmatic al Unirii", în Ortodoxia, an. XII, 1960, nr. 3, p. 494-504;

- "Harul Botezului în viaţa duhovnicească creştină", în Glasul Bisericii, an. XIX, 1966, nr. II - 12, p. 931-944;

- "Actuala configuraţie geografică şi confesională a confesiunii anglicane", în Ortodoxia, an. XV, 1963, nr. 1, p. 128-140;

- "Iisus Hristos iubitorul de oameni", în Ortodoxia, an. XVIII, 1966, nr. 1, p. 54-69;

- "Aspecte dogmatice ale unirii Bisericii creştine", teză de doctorat in ST, an. XX, 1968, nr. 1 - 2, p.3 - 170 (si extras);

- "Ecleziologia comuniunii", în ST, an. XX, 1968, nr. 9-10, p. 669-681;

- "Slujirea creştină în lumea contemporană", în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an. XLV, 1969, nr. 3 - 4, p. 145 - 154;

- "Sensul activ al credinţei creştine", în Ortodoxia, an. XXI, 1969,nr. 2, p. 216-240;

- "Sensul activ al speranţei creştine", în GB, an. XXVIII, 1969, nr. 7 - 8, p. 777-787 (şi Ortodoxia,an. XXII, 1970,nr. 1, p. 62-76);

- "Sfânta Scriptură şi Tradiţia", în ST,an. XXII, 1970, nr. 5-6, p. 384-405;

- "Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul confesional", în Biserica Ortodoxă Română, an. LXXXVIII, 1970, nr. 9-10, p. 1053-1063;

- "Teologia ortodoxă română contemporană", în GB, an. XXX, 1971, nr. 1- 2, p. 49-72 (trad. franc. in vol.????)

- "De la théologie orthodoxe roumaine des origines à nos jours", Bucureşti, 1974, p. 501 526 si trad. ital. în `Oekumenikon", nr. 3, 1976, p. 167-202);

- "Preoţie şi Biserică", în Ortodoxia, an. XXIV, 1972, nr. 4, p. 523-534;

- "Spiritul teologiei ortodoxe", în Ortodoxia, an. XXIV, 1972, nr. 2, p. 177- 194,

- "Învăţătura ortodoxă despre Dumnezeu - Sfânta Treime", în GB, an. XXXII, 1973, nr. 1 -2, p. 204-225;

- "Introducere la eclesiologia ortodoxă", în ST, an. XXVIII, 1976, nr. 7-10, p. 695-704;

- "Prezenţa şi lucrarea Sfântului Duh în Biserică", în Ortodoxia, an. XXX, 1978, nr. 3, p. 488-496;

- "Contribuţii ortodoxe la teologia ecumenică de azi", în ST, an. XXXI, 1979, nr. 5 - I 0, p. 357 - 366;

- "Ecleziologia pastorală", în: Studii Teologice, XXXI, 1979, nr.1-4, pp.316-323.

- "Rolul şi responsabilitatea Ortodoxiei în dialogul ecumenic", în Ortodoxia, an. XXXII, 1980, nr. 2, p. 366-377;

- "Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă. Aspecte, posibilităţi şi perspective actuale", în Glasul Bisericii, an. XLI, 1982, nr. 1-2, pp. 70 - 109;

- "Biserica şi Liturghia", în Ortodoxia, an. XXXIV, 1982, nr. 4, p. 481 - 491;

- "Învăţătura ortodoxă despre viaţa viitoare", în Ortodoxia, an. XXXVI, 1984, nr.1, p. 9-28 (o parte din ultimele studii strânse în volumul ????);

- Curs de formare misionară şi ecumenică,f.ed.?, Geneva, 1984, 191 p.);

- "Iisus Hristos - Dumnezeu Mântuitorul. Hristologia", în ST, an. XLIII, 1991. nr. 2, p. 3-52;

- "Dogma Sfintei Treimi", în ST,an. XLIII, 1991,nr. 3, p. 3-48;

- "Ortodoxia şi semnificaţia ei azi", în ST, an. XLIV, 1992, nr. 1 - 2. p. 3 - 17;

- "Spiritualitate pentru timpul nostru", în ST, an. XLIV, 1992, nr. 3 -4, p. 3 - 24.

Lucrări publicate în străinătate

- "La Koinonia comme communauté canonique. Perspectives actuelles", in Istina, Paris, XX, nr. 1, 1975.

- "Confessing Christ Today", in International Review of Mission, vol. LXIV, 1975, nr. 253, p. 66-94.

- L'Orthodoxie, Éditions Buchet-Chastel, Paris, 1979, 270 p. (în colaborare cu Marc-Antoine Costa de Beauregard şi Théologue de Foucauld).

- Martyria - Mission - The Witness of the Orthodox Churches Today, Geneve, 1980 (în colaborare).

- "Unité des chrétiens et mission de l'Église et le renouveau de la communauté humaine", in Istina, vol. XXVII, 1, 1982, p. 24 - 32.

- "L'engagement des Églises Orthodoxes" in Lumière et Vie, Lyon, nr. 162, 1983, p. 59-68.

- "Ecclésiologie. Préoccupations et mutations actuelles", in Unité chrétienne, Lyon, nr. 70, 1993, p. 45 - 88 (o parte din aceste studii strânse în volumul???).

- Ecclésiologie. Préoccupations et mutations actuelles, Genève, 1984, 87 p.).

- "Mission ans Secularization in Europe", în: International Review of Mission, vol. LXXVII, nr. 305, 1988, pp.117-130.

- The Sense of Ecumenical Tradition, Geneva, 1991.

- Regards sur l'Orthodoxie (în colaborare cu mitropolitul Daniel Ciobotea), Geneva, 1993.

- L'Orthodoxie. Démarche d'avenir, Geneva, 1994.

- Numeroase alte articole, referate etc. - în reviste teologice de mare prestigiu din ţară şi de peste hotare.

Note