Sansala și Eutihie din Dacia

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 8 august 2014 15:34, autor: Nick15 (Discuție | contribuții) (Cuviosul Eutihie, preotul)
Salt la: navigare, căutare

Cuvioşii părinţi Sansala preotul şi Eutihie preotul, au vieţuit în secolul al IV-lea pe teritoriul Daciei, printre goţii care ocupaseră o parte din acel teritoriu, unde au propovăduit Evanghelia lui Hristos, catehizând şi botezând un număr mare de goţi, dar şi de daco-romani.

Cuviosul Sansala, preotul

Preotul Sansala este amintit în actul martiric al Sfântului Mucenic Sava de la Buzău (Sava Gotul).

De origine got, Sansala s-a născut în zona Buzăului de azi, din părinţi creştini. S-a învrednicit din tinereţe cu darul preoţiei. Misiunea sa creştinească, pe care a desfăşurat-o cu o mare dragoste, i-a adus aprecierea creştinilor din ţinutul Buzăului. Prin propovăduirea Evangheliei lui Hristos, preotul Sansala a adus la calea cea buna a credinţei numeroase suflete păgâne, rătăcite în întunericul idolatriei, ajutat fiind de un tânăr ucenic şi fiu duhovnicesc al său, Sava Gotul, cel care a devenit mai apoi Sf. mucenic Sava de la Buzău.

În "Scrisoarea Bisericii lui Dumnezeu din Goţia către Biserica lui Dumnezeu care se găseşte în Capadocia şi către toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale" adresată Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi care a însoţit moaştele Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, prin anii 373-374, se vorbeşte şi despre evlavia, râvna şi curajul cu care mărturisea Cuviosul Sansala pe Hristos în ţinutul Buzăului.

În anul 372, regele got Athanaric a ordonat persecuţii aprige împotriva creştinilor. Astfel, preotul Sansala este prins şi chinuit pentru credinţa sa în Hristos împreuna cu ucenicul său, Sava Gotul. În cele din urmă, preotul este eliberat, dar ucenicul Sava a fost martirizat. Moaştele acestuia au fost luate în cele din urmă de preotul Sansala şi trimise la sud de Dunăre, episcopului Ascholius.

Slujind încă mulţi ani Biserica lui Hristos, fericitul preot Sansala s-a mutat la Domnul spre sfârşitul secolului al IV-lea, bucurându-se de viaţa cea veşnică în Împărăţia cea Cerească.

Cuviosul Eutihie, preotul

Preotul Eutihie este amintit de Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, care vorbeşte foarte frumos despre viaţa sa. Cuviosul parinte Eutihie era de loc din Cezareea Capadociei. Îndrumat fiind de puterea Duhului Sfânt, acesta a venit în Dacia (ocupată pe atunci de goţi) pentru a-l mărturisi pe Hristos, desfăşurând aici o intensa activitate de catehizare, convertire şi botezare a numeroşi goţi, precum şi daco-romani.

Începând Athanaric, regele goţilor, apriga persecuţie împotriva creştinilor (în anul 372), iar episcopul goţilor Ulfila retrăgându-se la sud de Dunăre, Cuviosul părinte Eutihie rămâne în ţinuturile Carpaţilor de curbură (actualele judeţe Buzău şi Vrancea) drept cel mai aprig propovăduitor al Evangheliei lui Hristos. Cuviosul Eutihie era un mare ascet, de aceea se învrednicise de la Dumnezeu de darul facerii de minuni şi al vindecării de boli.

Ducând o luptă misionară aprigă cu ereticii arianişti şi cu păgânii, preotul Eutihie s-a mutat la Domnul, lăsând în urmă un mare număr de ucenici şi fii duhovniceşti salvaţi de la "moartea cea de veci" prin credinţa în Hristos Domnul.