Teodor Trihina

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul Teodor Trihina (Trihin sau Trihinul, gr. trichinas - "purtătorul de îmbrăcăminte de păr aspră") s-a născut într-o familie bogată dar pioasă din Constantinopol. Acest fericit supunându-se din tinerețe la toată reaua pătimire şi petrecere în opoziție cu modul de viață al societății familiei sale, îngheţat de frig şi de ger, îşi acoperea trupul cu îmbrăcăminte de păr aspră, pentru care s-a şi numit Trihina. Drept aceea a dat de gol şi înşelăciunea demonilor. Şi mormântul său este izvorâtor de mir, tuturor celor ce cu dragoste năzuiesc la dânsul, şi-şi iau sufleteasca şi trupeasca tămăduire. A adormit în Domnul la sfârșitul celui de-al IV-lea sau începutul celui de-al V-lea secol. Prăznuirea sa se face în Biserica Ortodoxă la data de 20 aprilie.

Imnografie

Tropar, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodore, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Prea luminat te-ai arătat cu viaţa, înţelepte Teodor, socotind petecele cele de păr mai mult decât vistieriile cele împărăteşti de pe pământ. Pentru aceasta ai şi dobândit haina cea cerească; roagă-te pururea pentru noi, preacuvioase.

Alt condac, glasul al 3-lea[1]:

Ca un car de foc pogorâtu-te-ai asupra virtuţilor, purtătorule de Dumnezeu, urcând spre lăcaşurile cele cereşti; şi te-ai aflat ca un înger vieţuind între oameni şi ca un om dănţuind de bucurie împreună cu îngerii. De aceea arătatu-te-ai vas sfinţit al minunilor şi semnelor celor minunate, Teodore.
Notă:
  1. Acest condac este tradus după o versiune în limba engleză.

A se vedea și

Surse

Legături externe