Irineu (Popa) al Olteniei

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
IPS Irineu (Popa), mitropolitul Olteniei

Înaltpreasfinţitul Irineu (Ion Popa) este arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei.

Nu trebuie confundat cu Irineu (Pop) al Alba Iuliei, arhiepiscop al Alba Iuliei.

Elemente biografice

Ion Irineu Popa s-a născut la 16 noiembrie 1957 la Perişani - Vâlcea, din părinţii Gheorghe şi Maria. S-a călugărit cu numele de Irineu la mănăstirea Frăsinei - Vâlcea.

Studii

Şcoala primară în satul natal.

 • 1975 - 1980, Seminarul Teologic "Sfântul Grigorie Teologul" din Craiova.
 • 1981 - 1985, cursurile de teologie la Institutul Teologic din Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat în teologie cu teza "Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa".
 • 1985 - 1986, cursurile de doctorat, specialitatea Patrologie, la Institutul Teologic din Bucureşti, cu dizertaţia "Politica religioasă a Împăratului Iustinian", coordonator ştiinţific, Pr. prof. Dr. Ştefan Alexe.
 • 1986- 1987, cursurile de limbă şi literatură franceză, la Facultatea de Litere din Grenoble.
 • 1986 -1990, cursurile de doctorat în teologie, specialitatea Dogmatică, la Institutul Saint Serge din Paris, finalizate cu teza "La personne et la communion des personnes dans la Theologie de Saint Basile le Grand", conducător ştiinţific Pr. prof. Dr. Boris Bobrinscoy. cu calificativul "magna cum laude".
 • 1989 - 1990, cursurile de limbă engleză în Londra.
 • 1990 - 1991, cursurile de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur - Ierusalim.
 • 2002 - 2005 cursurile de doctorat, specialitatea drept civil, la Facultatea de drept "Nicolae Titulescu" din Craiova.
 • 2005 Doctor în drept civil al Facultăţii de drept "Nicolae Titulescu" din Craiova cu teza: "Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice", conducător de doctorat, Acad. Prof. Dr. Ion Dogaru, calificativ obţinut "Cum laude".

Activitate didactico-pedagogică

 • 1990 - 1991 profesor de Istoria Bisericii Universale, la Institutul Saint Serge din Paris.
 • 1991- 1994 profesor de Istoria culturii şi civilizaţiei bizantine la Facultatea de Teologie din Craiova, venit prin transfer de la Institutul Saint Serge din Paris.
 • 1994 - 1997 profesor de Teologie Dogmatică şi Teologie morală, la Facultatea de Teologie din Craiova.Din 1997, profesor titular pentru catedra de Teologie Dogmatică, la Facultatea de Teologie din Craiova.
 • 1999 - 2001, la solicitarea Facultăţii de Teologie "Andrei Şaguna" din Sibiu, funcţionează ca profesor de Teologie morală.
 • Din 2004 şef de catedră la Facultatea de Teologie din Craiova.
 • Din 24 ianuarie 2008, este Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova

Activitatea pastorală

 • 1991, 6 septembrie, prin hotărârea Sfântului Sinod, a fost promovat Arhiereu Vicar pentru Sfânta Episcopie a Râmnicului.
 • 1991, 6 octombrie, a fost hirotonit Arhiereu cu numele de Slătineanul.
 • Din 2003, secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea Sfinţilor români, din cadrul Sfântului Sinod.
 • Din 2000, este referent pentru manuale de religie din cadrul comisiei Teologice şi liturgice a Sfântului Sinod.

Cărţi şi traduceri publicate

 • Irineu Popa, La Personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand, Paris 1991, 570 pagini (teză de doctorat)
 • Antonie de Suroj, Şcoala rugăciunii, introd. trad. din limba engleză, ed. Adonai, Bucureşti 1994, 174 pagini.
 • Jon Dunlop, Stareţul Ambrozie de Optina, introd. şi trad. din engleză şi rusă, ed. Adonai, Bucureşti 1994, 160 pagini.
 • Paul Evdokimov, Ortodoxia, introd şi trad. din franceză, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1996, 382 pagini.
 • Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii şi cuvântări, introd. şi trad. din limba greacă, Ed. Episcopiei Râmnicului, 1995, 144 pagini.
 • Stareţul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, introd. şi traducere din limba rusă, Ed. Adonai, Bucureşti, 1995, 318 pagini.
 • Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospăţul Stăpânului, Cuvântări şi discursuri, introd. şi traducere din limba greacă, Ed. Adonai, Bucureşti 1995, 191 pagini.
 • Sfântul Ioan Gură de Aur, Dascălul pocăinţei, Cuvântări despre pocăinţă, introd. şi trad. din limba greacă, Ed. Episcopiei Râmnicului, R. Vâlcea, 1996, 160 pagini.
 • Irineu Slătineanu, Convorbiri despre spovedanie, Ed. Ramida, Bucureşti, 1996, 150 pagini.
 • Irineu Slătineanu, Preoţi în cătuşe, (Cuprinde descrierea felului de vieţuire morală a unor preoţi din Eparhia Râmnicului care au suferit pentru credinţă în temniţele comuniste) Ed. Ramida, Bucureşti, 1997, 157 pagini.
 • Irineu Slătineanu şi Mihail Rădulescu, Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj, Ed. Ramida, Bucureşti 1997.
 • Irineu Slătineanu, Experienţe mistice la Părinţii orientali, Ed. Universitaria, Craiova, 2002, 200 pagini.
 • Irineu Slătineanu, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999, 150 pagini.
 • Irineu Slătineanu, Omul, Fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Alba Iulia, 2000, 227 pagini.
 • Irineu Slătineanu, În duhul Sfinţeniei lui Hristos, Ed. Universitaria, Craiova, 2001.
 • Irineu Slătineanu, L'Église, communion des hommes dans la Sainte Trinité, Ed. Universitaria, 2003, 249 pagini.
 • Irineu Slătineanu, Le Mystère de la Sainte Trinité dans la communion des Personnes, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, 217 pagini.
 • Ion Popa Irineu, Fundamentele morale ale dreptului european, în pregătire
 • Ion Popa Irineu, Substanţa morală a dreptului, în pregătire
 • Arhiereu Irineu Slătineanu, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II, în pregătire
 • Arhiereu Irineu Slătineanu, Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veac. Tratat asupra dogmei hristologice, în pregătire

Studii şi articole publicate

 • Har şi libertate în Pateric, Ortodoxia 1987 / 4
 • Doctrina despre Sfântul Duh la Sfântul Atanasie cel Mare, Ortodoxia, 1987 / 3.
 • Les prieres eucharistiques de la Didache, Pomeyrol 2 / 1990
 • Biserica şi rolul ei în timpul împăratului Constantin cel Mare, Renaşterea II, 3-4 1994.
 • Raţional şi iraţional în mistica ortodoxă, Renaşterea II, 1994, 1-2
 • Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, începutul împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, Renaşterea , 1994 1-2
 • Icoana fereastră spre absolut, Renaşterea 1-2 / 1994.
 • Colindatul la români, Renaşterea II, 3-4, 1994.
 • Învăţătura bisericească a Vlădicii Antim, Lumina Lumii, 5 / 1995.
 • Dimensiunea ecclezială a monahismului la Sfântul Ioan Casian, Renaşterea Cluj, 4-5 / 1995.
 • Cult şi rugăciune în opera Sfântului Antim Ivireanul, Lumina Lumii, 5 / 1996.
 • Necesitatea predicii şi valoarea predicatorului, Renaşterea, 10 / 1996
 • Taina credinţei în Dumnezeu întru Duhul Sfânt de la "transcendenţă către evidenţă", Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 1 / 1996
 • Infinitul divin, fundament al teologiei mistice în teologia Sfântului Grigorie de Nyssa, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 1 / 1996.
 • Monahismul ortodox în lupta pentru apărarea Sfintelor icoane, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 2 / 1997.
 • Dreptul moral universal - instrument al providenţei divine, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 3 / 1998.
 • Duhovnicia în lumina canoanelor Bisericii Ortodoxe, Renaşterea 10 / 1999
 • Concretism şi antropomorfism religios în gândirea ţăranului român, Renaşterea civilizaţiei rurale româneşti, 1 / 1999.
 • Experienţa Duhului pe pământ românesc, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 5 / 1999.
 • Experienţa realităţii euharistice ca trup al Fiului lui Dumnezeu Înomenit după Sfântul Chiril al Alexandriei, Mitropolia Olteniei, 5-6 / 2001.
 • Theologie et connaissance de Dieu, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 7 / 2001.
 • Cunoaşterea contemplativă a lui Dumnezeu în iubire spre vederea eshatologică, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 7 / 2001.
 • Identitatea metafizică a credinţei, în vol. Teologie şi Ştiinţe naturale, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 • Discursul despre adevăr şi cunoaştere în descoperirea epistemologică a Duhului Sfânt, în vol. Teologie şi Ştiinţe naturale, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 • Creation, oeuvre de la Sainte Trinite destinee a la deification, în vol. Science and Religion Dialogues, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 • La ressemblance et l'image de Dieu developpees dans la communion, în vol. Science and Religion Dialogues, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 • Cunoaşterea duhovnicească a raţiunii lumii, răspuns la întrebările omului contemporan, în vol. Buletinul centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002.
 • Cunoaşterea filozofico - religioasă şi experienţa mistică în viaţa şi opera lui Origen, în Buletinul centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Craiova, 2002.
 • Unirea principatelor de la 1859 în contextul european, Mitropolia Olteniei, 5-8 / 2002.
 • Relaţia dintre credinţă şi cunoaştere în taina vederii lui Dumnezeu, Mitropolia Olteniei 9-12 / 2002.
 • Logos, raţionalitate şi înaintare mistică în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în Altarul Banatului, 10-12 / 2002.
 • Contemplaţie şi cunoaştere ca depăşire a materialităţii lucrurilor în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 9 / 2002.
 • Martiriul sau experienţa morţii şi învierii în Hristos, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, 9 / 2002.
 • Omul creat după chipul lui Dumnezeu, între posibilitatea asemănării şi catastrofa căderii, Mitropolia Olteniei, 1-4 / 2003.
 • Vindecarea omului de păcat şi suferinţă şi îndumnezeirea lui prin Hristos, Mitropolia Olteniei, 5-8 / 2003.
 • Complexitatea şi bogăţia teologică a învăţăturii despre Sfântul Duh în gândirea Sfântului Apostol Pavel în Analele Universităţii din Craiova seria Teologie, Anul VIII, nr. 11 / 2003.
 • Fundamentele creştine şi necesitatea morală a dreptului european, în acte ale colocviului "Ortodoxia parte integrantă din spiritualitatea şi cultura europeană", Ed. Mânăstirea Constantin Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, 2004.
 • Prezenţa Sfântului Duh în viaţa şi opera Sfântului Antonie cel Mare, Mitropolia Olteniei nr. 5-8, 2004.
 • Omul şi relaţia sa cu Dumnezeu în gândirea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae, în Buletinul centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Craiova, 2 / 2004.
 • Omul şi dimensiunea lui duhovnicească în gândirea şi experienţa mistică a Sfântului Antonie cel Mare, Mitropolia Olteniei nr. 9-12, 2004.
 • Consideraţii privind complementaritatea şi coresponsabilitatea dintre preceptele morale şi normele juridice în Revista de studii Juridice, Craiova, Nr. 31, 2004.
 • Aspecte privind deosebirile esenţiale şi formale dintre preceptele morale şi normele juridice în Revista de studii Juridice, Craiova, Nr. 31, 2004.
 • L'Incarnation du Fils de Dieu et la Restauration de l'homme dans la communion avec Dieu, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, Anul IX, Nr. 12, 2004, pp. 334-368.
 • Cuviosul Paisie, isihastul de la Sihăstria Neamţului, în volumul Părintele Paisie Olaru, povăţuitorul spre poarta raiului, Ed. Trinitas, Iaşi 2005.
 • Experienţa comuniunii prin cunoaşterea spirituală întru dobândirea îndumnezeirii la Sfântul Vasile cel Mare. Mitropolia Olteniei nr. 5-8, 2005, pp. 5-25.
 • Sensul apofatic şi raţionalitatea mai presus de raţiune a dogmelor bisericii, Mitropolia Olteniei nr. 9-12, 2005, pp. 19-30.
 • Experienţa comuniunii prin cunoaştere spirituală întru dobândirea îndumnezeirii la Sfântul Vasile cel Mare, Analele Universităţii din Craiova, seria teologie, Anul X, Nr. 14, 2005, pp. 122-146.
 • Arhetipul proprietăţii în Biblie, consideraţii despre lume ca proprietate a lui Dumnezeu, în actele colocviului Administraţia Publică în Spaţiul European - Prezent şi Perspectivă, Ed. Universitaria, Craiova, 2006.
 • Vânzătorii de apocalipse rătăcite sau slujitorii inconştienţi ai lui Antihrist 666, în Omagiu profesorului Nicolae Dură la 60 de ani, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006.
 • Teologia iconomiei în preocupările hristologice a unor teologi contemporani, în Teologia Dogmatică Ortodoxă la începutul celui de al III lea mileniu, Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică Arad 2006, Ed. Centrul de Studii Teologice - Istorice şi de Prognoză pastoral - misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 2006 pp. 8-59.
 • Epectaza ca experienţă mistică întru nesfârşita adâncire în Dumnezeu la Sfântul Grigorie de Nyssa, Mitropolia Olteniei, anul LIX, nr. 5 -8/2007, pp. 7 - 34
 • Cunoaştere şi îndumnezeire prin Hristos în Duhul Sfânt în mistica ortodoxă, Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Arad 2006, Ed. Centrul de Studii Teologice - Istorice şi de Prognoză pastoral - misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 2007
 • Hristos cel răstignit şi înviat, centrul iconomiei mântuirii în trăirea şi cugetarea Sfântului Apostol Pavel, în omagiu Mitropolitului Laurenţiu Streza, Sibiu 2007

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane şi întruniri ştiinţifice

 • Paris, 12-19 iunie, 1986, Congresul liturgic la Institutului Teologic Saint Serge.
 • Bossey Elveţia, 17-24 aprilie 1987, Colocviul internaţional "Ortodoxia şi frumuseţile ei într-o într-o lume secularizată".
 • Paris, 5-8 martie 1988, Colocviul ştiinţific "Rolul religiei în cultura şi civilizaţia popoarelor", organizat de Institutul mondial al Religiilor.
 • Paris, 7-12 februarie, 1989, Colocviul ortodox - protestant "Constantinopol şi Biserica".
 • Avignion - Franţa, 50-10 iunie 1991, Colocviul biblic "Credinţa pe care o mărturisim".
 • Pomeyrol - Franţa, 1-6 august 1991, Colocviul interconfesional, "A trăi în comuniune Evanghelia lui Hristos".
 • Atena, 20-25 martie 1993, Congresul internaţional iudeo creştin ortodox "Dificultăţi şi progrese în dialogul nostru".
 • Lyon - Franţa, 3-7 aprilie 1997, Simpozionul interdisciplinar "Le developpement economiqu un defi pour la foi chretienne".

Caransebeş, 16-18 noiembrie 2001, Simpozionul internaţional "Pâinea şi vinul sacru".

 • Râmnicu Vâlcea, 25-26 octombrie 2001, Seminarul dedicat a "50 de ani de activitate a Arhivelor Naţionale Direcţia Judeţeană Vâlcea".
 • Nicosia - Cipru, 8-11 martie 2002, Congresul Internaţional "Meeting of Religions and cultures".
 • Bose - Italia, 15-17 septembrie 2002, Congresul al X-lea ecumenic internaţional, "Sfântul Simeon Noul Teolog şi monahismul constantinopolitan".
 • Torino, 19-21 septembrie 2002, Congresul Ecumenic Internaţional, "Optina pustiniei şi paternitatea spirituală".
 • Praglia - Italia, 24-26 septembrie 2003, Colocviul ecumenic internaţional "Biserica şi societatea".
 • Mânăstirea Sâmbăta 29-30 aprilie 2004, Colocviul internaţional, "Ortodoxia - parte integrantă din spiritualitatea şi cultura europeană".
 • Torino 10 - 14 septembrie 2004, Participare la colocviul ecumenic internaţional "Sfântul Atanasie Atonitul şi Muntele Atos".
 • Bose Italia, 15 - 19 septembrie 2004, Colocviul ecumenic internaţional cu tema "Rugăciunea lui Iisus în Rusia secolului XIX".
 • Arad 30-31 martie 2006 Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică cu tema "Teologia Dogmatică Ortodoxă la începutul celui de al III lea mileniu".
 • Râmnicu Vâlcea 20 mai 2006 Al XI lea simpozion medical în cadrul Policlinicii Straubing cu tema Situaţia actuală a transplantului de organe în România (aspecte medicale, etice, financiare, juridice, politice).
 • Philadelphia, 3-7 iunie,
 • Mânăstirea Sâmbăta, 16-19 octombrie 2006, Colocviul Toward Jerusalem Concil Two (TJC II) Spre al doilea sinod de la Ierusalim.