Iosif Budai

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Iosif Budai († 1682) a fost mitropolitul Transilvaniei după ce Sava Brancovici a fost întemnițat de calvinii maghiari. Deși se știu puține din viața ierarhului, există ipoteza că Iosif Budai este episcopul ucis din porunca princepelui Mihail Apaffi, fiind astfel un ierarh mucenic.

Viața

Înainte de arhierie

Înainte de 24 iunie 1680, soborul mare al tuturor protopopilor a ales un nou mitropolit, după ce Sava Brancovici a fost întemnițat. Astfel, soborul l-a ales pe Iosif Budai din satul Pișchinți (jud. Hunedoara).

Se pare că era călugărit în Moldova. A fost hirotonit arhiereu la București, de către mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei, asistat de doi episcopi greci.

Perioada mitropolitană

După hirotonire, s-a reîntors la credincioșii săi din Transilvania, primind și o scrisoare din partea lui Șerban Vodă Cantacuzino către principele Mihail Apaffi. Confirmarea lui de către principe s-a făcut abia la 28 decembrie 1680, când i s-au impus 19 îndatoriri (condiții) calvine (cele 15 impuse lui Simion Ștefan în 1643, la care se adăugau și cele 4 impuse lui Sava Brancovici în 1669).

Din scurta lui activitate ca mitropolit, se știe numai că a făcut unele vizite canonice în părțile Bistriței, la începutul anului 1681. A murit la începutul anului 1682.

Ipoteza muceniciei

După o ipoteză mai nouă, el ar fi mitropolitul român despre care scria Petru Maior în Istoria Bisericii românilor că a fost ucis, din porunca lui Apaffi, în cetatea Eciu (azi în Brâncovenești - jud. Mureș).

Înseamnă că Iosif a fost cel de-al patrulea mitropolit al Transilvaniei înlăturat din scaun de calvini în veacul al XVII-lea.


Casetă de succesiune:
Iosif Budai
Precedat de:
Sava Brancovici
Mitropolit al Transilvaniei
1680-1682
Urmat de:
IoasafSurse

  • Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române Volumul 2 Ediția II, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994. ISBN 973-9130-18-6.