Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(ortografie)
m (diacritice noi (cu virgulă))
 
Linia 1: Linia 1:
 
'''Rugăciunile începătoare''':
 
'''Rugăciunile începătoare''':
  
În numele [[Dumnezeu Tatăl|Tatălui]] şi al [[Iisus|Fiului]] şi al [[Duhul Sfânt|Sfântului Duh]], Amin.
+
În numele [[Dumnezeu Tatăl|Tatălui]] și al [[Iisus|Fiului]] și al [[Duhul Sfânt|Sfântului Duh]], Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
+
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
+
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
+
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul [[adevăr]]ului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
+
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul [[adevăr]]ului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
+
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
+
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
+
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
+
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte [[păcat]]ele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.
+
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește [[păcat]]ele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
+
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
+
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
+
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Pentru rugăciunile [[Fecioara Maria|Preasfintei Născătoare de Dumnezeu]], ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor [[Sfinţi]]lor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
+
Pentru rugăciunile [[Fecioara Maria|Preasfintei Născătoare de Dumnezeu]], ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor [[Sfinți]]lor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.
  
'''Condacele şi Icoasele''':
+
'''Condacele și Icoasele''':
  
 
'''Condacul 1''':
 
'''Condacul 1''':
  
Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulţumire, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te [[rugăciune|rugăm]], cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte [[Ioan Botezătorul|Ioane]], preacinstite Înaintemergătorule!
+
Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te [[rugăciune|rugăm]], cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte [[Ioan Botezătorul|Ioane]], preacinstite Înaintemergătorule!
  
 
'''Icosul 1''':
 
'''Icosul 1''':
  
[[Înger]] înaintestătător, al cetelor drepţilor, tu eşti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa:
+
[[Înger]] înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa:
  
 
Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;
 
Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;
 
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;
 
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;
 
Bucură-te, cădere de pierire [[diavol|demonilor]];
 
Bucură-te, cădere de pierire [[diavol|demonilor]];
Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuţi;
+
Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți;
Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omeneşti;
+
Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești;
Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioşilor;
+
Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor;
Bucură-te, că tu eşti povăţuitorul [[mântuire|mântuirii]];
+
Bucură-te, că tu ești povățuitorul [[mântuire|mântuirii]];
Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor;
+
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creştinilor;
+
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor;
 
Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor;
 
Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor;
 
Bucură-te, prin care se luminează făptura;
 
Bucură-te, prin care se luminează făptura;
Bucură-te, prin care se goneşte necazul;
+
Bucură-te, prin care se gonește necazul;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
'''
 
'''
 
Condacul 2''':
 
Condacul 2''':
  
Văzând toţi prealuminată vedenia ta, proorocule, şi noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de creştetul Stăpânului, ai grăit aşa: Aliluia!
+
Văzând toți prealuminată vedenia ta, proorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de creștetul Stăpânului, ai grăit așa: Aliluia!
  
 
'''Icosul 2''':
 
'''Icosul 2''':
  
Înţelegere din buze întinate, cum este cu putinţă a lăuda, numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule şi cel mai întâi tuturor cetelor drepţilor? Ci rugăciune cu cântare aducem ţie aşa:
+
Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lăuda, numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule și cel mai întâi tuturor cetelor drepților? Ci rugăciune cu cântare aducem ție așa:
  
Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobişnuite;
+
Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite;
 
Bucură-te, plinirea a multă lumină;
 
Bucură-te, plinirea a multă lumină;
Bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinţilor lui Hristos;
+
Bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos;
Bucură-te, cer cinstit al Drepţilor lui Dumnezeu;
+
Bucură-te, cer cinstit al Drepților lui Dumnezeu;
Bucură-te, cunoştinţă fără de număr ce o dăruieşti cântăreţilor tăi;
+
Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi;
Bucură-te, sănătate preaminunată împărţită credincioşilor;
+
Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor;
 
Bucură-te, minune mult mărită de îngeri;
 
Bucură-te, minune mult mărită de îngeri;
Bucură-te, cel ce eşti rana demonilor de mult plâns;
+
Bucură-te, cel ce ești rana demonilor de mult plâns;
 
Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele;
 
Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele;
 
Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc;
 
Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, luminarea şi dulceaţa credincioşilor;
+
Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor;
Bucură-te, povaţa şi lumina orbilor;
+
Bucură-te, povața și lumina orbilor;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergatorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergatorule!
  
 
'''Condacul 3''':
 
'''Condacul 3''':
  
Putere din cer, Ioane proorocule, dăruieşte nouă celor ce lăudăm înfricoşătoarea şi uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină şi ca aurul strălucitoare şi preamărită, că luminezi inimile credincioşilor, celor ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
+
Putere din cer, Ioane proorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 
'''Icosul 3''':
 
'''Icosul 3''':
  
Toată lumea te are pe tine mare apărător şi bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioşilor, şi grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, şi întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ţie:
+
Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor, și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție:
  
 
Bucură-te, făcătorule de multe minuni;
 
Bucură-te, făcătorule de multe minuni;
Bucură-te, înţelepte dătător de poruncă nouă;
+
Bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă;
Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmaşi;
+
Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași;
 
Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite;
 
Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite;
 
Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul;
 
Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul;
Bucură-te, că tu pe tiranul îl goneşti de la noi;
+
Bucură-te, că tu pe tiranul îl gonești de la noi;
Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor;
+
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;
 
Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate;
 
Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate;
 
Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor;
 
Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor;
 
Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos;
 
Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos;
 
Bucură-te, prin care se luminează lumea;
 
Bucură-te, prin care se luminează lumea;
Bucură-te, prin care s-a gonit vicleşugul;
+
Bucură-te, prin care s-a gonit vicleșugul;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
  
 
'''Condacul 4''':
 
'''Condacul 4''':
  
Din toate necazurile slobozeşti pe toţi, care cu [[iubirea|dragoste]] şi bucurie săvârşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule şi botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!
+
Din toate necazurile slobozești pe toți, care cu [[iubirea|dragoste]] și bucurie săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule și botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!
 
'''
 
'''
 
Icosul 4''':
 
Icosul 4''':
  
Soare purtător de lumină, sfeştnic cu strălucire de aur, sfinţeşte, curăţeşte pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoşează toţi, grăind ţie aşa:
+
Soare purtător de lumină, sfeștnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți, grăind ție așa:
  
Bucură-te, sfeştnicul luminii celei neapuse;
+
Bucură-te, sfeștnicul luminii celei neapuse;
 
Bucură-te, scaun de nematerialnic foc;
 
Bucură-te, scaun de nematerialnic foc;
Bucură-te, mângăierea sufletească a pământenilor celor necăjiţi;
+
Bucură-te, mângăierea sufletească a pământenilor celor necăjiți;
 
Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor [[boala|bolnavi]];
 
Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor [[boala|bolnavi]];
Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepţilor;
+
Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepților;
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, şi frumuseţea oamenilor;
+
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, și frumusețea oamenilor;
 
Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată;
 
Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată;
 
Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi;
 
Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi;
 
Bucură-te, stea mai luminată decât soarele;
 
Bucură-te, stea mai luminată decât soarele;
Bucură-te, sfeştnic strălucitor cu raze de aur;
+
Bucură-te, sfeștnic strălucitor cu raze de aur;
Bucură-te, dătătorule de daruri [[înţelepciunea|înţelepţilor]];
+
Bucură-te, dătătorule de daruri [[înțelepciunea|înțelepților]];
Bucură-te, ajutătorul celor lipsiţi;
+
Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
  
 
'''Condacul 5''':
 
'''Condacul 5''':
  
Proorocule, vrând să mântuiasca Domnul pe pământeni din înşelăciune, ai ieşit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului şi ai înmulţit pe pământ darul din destul, Sfinte, şi toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoştinţă; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu aşa: Aliluia!
+
Proorocule, vrând să mântuiasca Domnul pe pământeni din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul, Sfinte, și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!
  
 
'''Icosul 5''':
 
'''Icosul 5''':
  
Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul şi s-au înfricoşat, şi cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ţie aşa:
+
Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat, și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ție așa:
  
 
Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;
 
Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;
Bucură-te, înţelepciunea tuturor neamurilor;
+
Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor;
 
Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor;
 
Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor;
Bucură-te, gonitorul cel înfricoşător al demonilor;
+
Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor;
Bucură-te, frumuseţea cea prealuminată a Bisericii lui [[Iisus|Hristos]];
+
Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui [[Iisus|Hristos]];
 
Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu;
 
Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu;
 
Bucură-te, [[minune]]a minunilor cu multă mărire;
 
Bucură-te, [[minune]]a minunilor cu multă mărire;
Linia 124: Linia 124:
 
Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat;
 
Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat;
 
Bucură-te, comoara darului cea preacinstită;
 
Bucură-te, comoara darului cea preacinstită;
Bucură-te, luminătorule al măriţilor mucenici;
+
Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici;
Bucură-te, podoaba cea cinstită a [[preot|preoţilor]];
+
Bucură-te, podoaba cea cinstită a [[preot|preoților]];
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
  
 
'''Condacul 6''':
 
'''Condacul 6''':
  
Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ţi-se, Ioane proorocule Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; şi acum ca un înger petreci şi cu oamenii vorbeşti, iar [[ucenic]]ii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
+
Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ți-se, Ioane proorocule Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar [[ucenic]]ii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 
'''Icosul 6''':
 
'''Icosul 6''':
  
Proorocule, când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricoşat toţi auzind acestea, până când au văzut pe Acela botezat, şi cântând au grăit către tine unele ca acestea:
+
Proorocule, când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea, până când au văzut pe Acela botezat, și cântând au grăit către tine unele ca acestea:
  
Bucură-te, mărgăritar de mult preţ;
+
Bucură-te, mărgăritar de mult preț;
 
Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite;
 
Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite;
 
Bucură-te, laudă cea dulce a proorocilor;
 
Bucură-te, laudă cea dulce a proorocilor;
Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioşilor;
+
Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor;
 
Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor;
 
Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor;
Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoţi;
+
Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți;
Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioşilor;
+
Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor;
 
Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii;
 
Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii;
Bucură-te, hrănitorul săracilor şi al străinilor;
+
Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor;
Bucură-te, vindecătorul orbilor şi al şchiopilor;
+
Bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor;
Bucură-te, piatră scumpă de mult preţ;
+
Bucură-te, piatră scumpă de mult preț;
 
Bucură-te, făclie mult-luminoasă;
 
Bucură-te, făclie mult-luminoasă;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Linia 152: Linia 152:
 
Condacul 7''':
 
Condacul 7''':
  
Mare acoperitor şi folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce eşti mai cinstit decât toţi pământenii, şi decât toţi drepţii şi preacuvioşii şi arhiereii, că se spăimântează toţi cunoscându-ţi viaţa cea nematerialnică şi de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
+
Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii, și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața cea nematerialnică și de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 
'''Icosul 7''':
 
'''Icosul 7''':
  
Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creştetul Stăpânului de mâna ta care tremură, ne-a sfinţit pe noi, şi a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:
+
Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremură, ne-a sfințit pe noi, și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:
  
 
Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești;
 
Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești;
Bucură-te, pierzătorul blestemului înşelăciunii celei diavoleşti;
+
Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești;
Bucură-te, luminarea şi lauda ştiinţelor;
+
Bucură-te, luminarea și lauda științelor;
Bucură-te, desfătarea şi bucuria dreptcredincioşilor; Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină;
+
Bucură-te, desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor; Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină;
 
Bucură-te, crin cu bun miros;
 
Bucură-te, crin cu bun miros;
Bucură-te, vedenie înfricoşătoare;
+
Bucură-te, vedenie înfricoșătoare;
 
Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele;
 
Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele;
 
Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor;
 
Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor;
Bucură-te, scară cea cu buna-suire a credincioşilor;
+
Bucură-te, scară cea cu buna-suire a credincioșilor;
 
Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos;
 
Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos;
 
Bucură-te, prin care se închină cele de sus;
 
Bucură-te, prin care se închină cele de sus;
Linia 173: Linia 173:
 
'''Condacul 8''':
 
'''Condacul 8''':
  
Vedenie străină dacă a văzut [[Zaharia]] pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimântat când a văzut pe [[Gavriil (Arhanghelul)|Gavriil]], de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, şi îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
+
Vedenie străină dacă a văzut [[Zaharia]] pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimântat când a văzut pe [[Gavriil (Arhanghelul)|Gavriil]], de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, și îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 
'''Icosul 8''':
 
'''Icosul 8''':
  
Cu totul eşti tu celor din nevoi strajă tare, şi ocârmuitorilor slavă şi stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioşii biruiesc toate seminţiile vrăjmaşilor şi, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare aşa:
+
Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare, și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare așa:
  
Bucură-te, izbăvirea şi curăţirea păcatelor;
+
Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor;
 
Bucură-te, vas cinstit al Domnului;
 
Bucură-te, vas cinstit al Domnului;
Bucură-te, cântare înfrumuseţată a Stăpânului;
+
Bucură-te, cântare înfrumusețată a Stăpânului;
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită şi [[rai|Rai]] de hrană;
+
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și [[rai|Rai]] de hrană;
Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat şi lumina vieţii;
+
Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții;
Bucură-te, că ai înflorit rodul curăţiei;
+
Bucură-te, că ai înflorit rodul curăției;
Bucură-te, că izvorăşti râul înţelepciunii;
+
Bucură-te, că izvorăști râul înțelepciunii;
 
Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie;
 
Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie;
 
Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase;
 
Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase;
Bucură-te, prin care ne-am luminat toţi;
+
Bucură-te, prin care ne-am luminat toți;
Bucură-te, prin care s-au [[mântuire|mântuit]] credincioşii;
+
Bucură-te, prin care s-au [[mântuire|mântuit]] credincioșii;
Bucură-te, că izvorăşti luminarea dreptei credinţe;
+
Bucură-te, că izvorăști luminarea dreptei credințe;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
  
 
'''Condacul 9''':
 
'''Condacul 9''':
  
Înfricoşatu-s-a [[Elisabeta]], dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la închinare, şi pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne şi pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
+
Înfricoșatu-s-a [[Elisabeta]], dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la închinare, și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 
'''Icosul 9''':
 
'''Icosul 9''':
  
Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei înţelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toţi s-au minunat şi au grăit aşa:
+
Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa:
  
 
Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite;
 
Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite;
 
Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit;
 
Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit;
Bucură-te, dătătorul cunoştinţei de cele ce vor să fie;
+
Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie;
 
Bucură-te, surpătorul [[mândria|mândriei]] celor potrivnici;
 
Bucură-te, surpătorul [[mândria|mândriei]] celor potrivnici;
Bucură-te, reazem şi tărie dreptmăritorilor ocârmuitori;
+
Bucură-te, reazem și tărie dreptmăritorilor ocârmuitori;
Bucură-te, tărie şi folositor credincioşilor domni;
+
Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domni;
 
Bucură-te, că luminezi ochii inimilor;
 
Bucură-te, că luminezi ochii inimilor;
 
Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele;
 
Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele;
Bucură-te, cântare frumoasă şi cu bun miros;
+
Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros;
 
Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;
 
Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;
Bucură-te, doctorul sufletelor şi al trupurilor;
+
Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor;
 
Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe;
 
Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Linia 217: Linia 217:
 
'''Condacul 10''':
 
'''Condacul 10''':
  
Sfinte, izbăveşte de toate nevoile pe toţi cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, şi poţi izbăveşti din nevoi pe cei ce cu [[iubirea|dragoste]] Îi cântă Lui: Aliluia!
+
Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, și poți izbăvești din nevoi pe cei ce cu [[iubirea|dragoste]] Îi cântă Lui: Aliluia!
 
'''
 
'''
 
Icosul 10''':
 
Icosul 10''':
  
Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane, şi turn nebiruit întru războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmaşilor; iar noi, fiind mântuiţi grăim către tine unele ca acestea:
+
Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit întru războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmașilor; iar noi, fiind mântuiți grăim către tine unele ca acestea:
  
 
Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor;
 
Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor;
Bucură-te, alungătorul cel tare al duşmanilor;
+
Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor;
Bucură-te, cel ce biruieşti tabere în zile de război;
+
Bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război;
Bucură-te, cel ce dăruieşti sfaturi de taină;
+
Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină;
 
Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină;
 
Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină;
Bucură-te, trandafirul cel neveştejit al mirosului celui dumnezeiesc;
+
Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, că izvorăşti râul vindecării;
+
Bucură-te, că izvorăști râul vindecării;
 
Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate;
 
Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate;
 
Bucură-te, steaua care luminezi lumea;
 
Bucură-te, steaua care luminezi lumea;
 
Bucură-te, lumină care luminezi cele întunecate;
 
Bucură-te, lumină care luminezi cele întunecate;
Bucură-te, umblarea şi tăria şchiopilor;
+
Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor;
Bucură-te, povaţă şi lumina orbilor;
+
Bucură-te, povață și lumina orbilor;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
'''
 
'''
 
Condacul 11''':
 
Condacul 11''':
  
Proorocule Sfinte Botezătorule, pentru mulţimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ţi-am aduce cântări şi glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârşim cu vrednicie, faţă de darurile tale, pe care le dăruieşti nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
+
Proorocule Sfinte Botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie, față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 
'''Icosul 11''':
 
'''Icosul 11''':
  
Purtătorule de lumină şi dumnzeiescule Ioane proorocule, cu înfricoşătoarele şi luminatele tale minuni luminează şi străluceşte inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ţie rugăciuni şi graiuri ca acestea:
+
Purtătorule de lumină și dumnzeiescule Ioane proorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea:
  
Bucură-te, folositorul săracilor şi al văduvelor;
+
Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor;
Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioşi şi [[boala|bolnavi]];
+
Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioși și [[boala|bolnavi]];
Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiţi;
+
Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți;
Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniţi;
+
Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți;
Bucură-te, întărirea cea preamărită şi minunată a credincioşilor;
+
Bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor;
Bucură-te, proorocia şi îngrădirea de apărare a Bisericilor;
+
Bucură-te, proorocia și îngrădirea de apărare a Bisericilor;
Bucură-te, că celor ce înoată tu le eşti povăţuitor;
+
Bucură-te, că celor ce înoată tu le ești povățuitor;
 
Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi;
 
Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi;
 
Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte;
 
Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte;
Bucură-te, [[pacea]] vieţii celei nestricăcioase;
+
Bucură-te, [[pacea]] vieții celei nestricăcioase;
Bucură-te, ţarină a pomilor celor înfloriţi;
+
Bucură-te, țarină a pomilor celor înfloriți;
 
Bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie;
 
Bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Linia 261: Linia 261:
 
'''Condacul 12''':
 
'''Condacul 12''':
  
Sfinte Botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreţilor tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioşi şi arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici şi lui Dumnezeu: Aliluia!
+
Sfinte Botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici și lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 
'''Icosul 12''':
 
'''Icosul 12''':
  
Se luminează credincioşii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un [[Rai]] frumos dumnezeiesc şi stăpânesc, Botezătorule Sfinte, înmiresmezi sfinţind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbinţeală şi-ţi cântă aşa:
+
Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un [[Rai]] frumos dumnezeiesc și stăpânesc, Botezătorule Sfinte, înmiresmezi sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbințeală și-ți cântă așa:
  
Bucură-te, mărgăritarul cel frumos şi de mult preţ;
+
Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț;
Bucură-te, izvorul cel preafrumos şi preabogat;
+
Bucură-te, izvorul cel preafrumos și preabogat;
Bucură-te, vasul cel iubitor de mir [[înger]]ilor şi oamenilor;
+
Bucură-te, vasul cel iubitor de mir [[înger]]ilor și oamenilor;
Bucură-te, numele cel scump al proorocilor şi al [[apostol]]ilor;
+
Bucură-te, numele cel scump al proorocilor și al [[apostol]]ilor;
Bucură-te, sabie înfricoşătoare asupra ereticilor;
+
Bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor;
 
Bucură-te, pecetea celor două Testamente;
 
Bucură-te, pecetea celor două Testamente;
Bucură-te, că izbăveşti din nevoi pe cei robiţi;
+
Bucură-te, că izbăvești din nevoi pe cei robiți;
Bucură-te, că biruieşti pe cei protivnici credincioşilor;
+
Bucură-te, că biruiești pe cei protivnici credincioșilor;
Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credinţe;
+
Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credințe;
 
Bucură-te, mirul celor cu bun dar;
 
Bucură-te, mirul celor cu bun dar;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
Linia 281: Linia 281:
 
'''Condacul 13''': (acest condac se zice de trei ori)
 
'''Condacul 13''': (acest condac se zice de trei ori)
  
Sfinte Ioane proorocule, dulceaţa lumii, frumuseţea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăveşte pe toţi din toate nevoile, şi-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
+
Sfinte Ioane proorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
  
Apoi se zice iarăşi '''Icosul 1''':
+
Apoi se zice iarăși '''Icosul 1''':
  
Înger înaintestătător, al cetelor drepţilor, tu eşti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa:
+
Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa:
  
 
Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;
 
Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;
 
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;
 
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;
 
Bucură-te, cădere de pierire demonilor;
 
Bucură-te, cădere de pierire demonilor;
Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuţi;
+
Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți;
Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omeneşti;
+
Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești;
Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioşilor;
+
Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor;
Bucură-te, că tu eşti povăţuitorul mântuirii;
+
Bucură-te, că tu ești povățuitorul mântuirii;
Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor;
+
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creştinilor;
+
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor;
 
Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor;
 
Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor;
 
Bucură-te, prin care se luminează făptura;
 
Bucură-te, prin care se luminează făptura;
Bucură-te, prin care se goneşte necazul;
+
Bucură-te, prin care se gonește necazul;
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
 
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!
  
şi '''Condacul 1''':
+
și '''Condacul 1''':
  
Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorită multumire, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte [[Ioan Botezătorul|Ioane]], preacinstite Înaintemergătorule!
+
Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorită multumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte [[Ioan Botezătorul|Ioane]], preacinstite Înaintemergătorule!
  
 
[[Categorie:Acatiste]]
 
[[Categorie:Acatiste]]

Versiunea curentă din 14 ianuarie 2015 06:40

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Condacele și Icoasele:

Condacul 1:

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Icosul 1:

Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa:

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii; Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura; Bucură-te, cădere de pierire demonilor; Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți; Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești; Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor; Bucură-te, că tu ești povățuitorul mântuirii; Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor; Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor; Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor; Bucură-te, prin care se luminează făptura; Bucură-te, prin care se gonește necazul; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! Condacul 2:

Văzând toți prealuminată vedenia ta, proorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de creștetul Stăpânului, ai grăit așa: Aliluia!

Icosul 2:

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lăuda, numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule și cel mai întâi tuturor cetelor drepților? Ci rugăciune cu cântare aducem ție așa:

Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite; Bucură-te, plinirea a multă lumină; Bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos; Bucură-te, cer cinstit al Drepților lui Dumnezeu; Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi; Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor; Bucură-te, minune mult mărită de îngeri; Bucură-te, cel ce ești rana demonilor de mult plâns; Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele; Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc; Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor; Bucură-te, povața și lumina orbilor; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergatorule!

Condacul 3:

Putere din cer, Ioane proorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor, și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție:

Bucură-te, făcătorule de multe minuni; Bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă; Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași; Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite; Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul; Bucură-te, că tu pe tiranul îl gonești de la noi; Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor; Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate; Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor; Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos; Bucură-te, prin care se luminează lumea; Bucură-te, prin care s-a gonit vicleșugul; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 4:

Din toate necazurile slobozești pe toți, care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule și botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icosul 4:

Soare purtător de lumină, sfeștnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți, grăind ție așa:

Bucură-te, sfeștnicul luminii celei neapuse; Bucură-te, scaun de nematerialnic foc; Bucură-te, mângăierea sufletească a pământenilor celor necăjiți; Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi; Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepților; Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, și frumusețea oamenilor; Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată; Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi; Bucură-te, stea mai luminată decât soarele; Bucură-te, sfeștnic strălucitor cu raze de aur; Bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților; Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 5:

Proorocule, vrând să mântuiasca Domnul pe pământeni din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul, Sfinte, și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!

Icosul 5:

Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat, și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ție așa:

Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos; Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor; Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor; Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor; Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos; Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu; Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire; Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire; Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat; Bucură-te, comoara darului cea preacinstită; Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici; Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 6:

Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ți-se, Ioane proorocule Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Proorocule, când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea, până când au văzut pe Acela botezat, și cântând au grăit către tine unele ca acestea:

Bucură-te, mărgăritar de mult preț; Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite; Bucură-te, laudă cea dulce a proorocilor; Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor; Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor; Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți; Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor; Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii; Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor; Bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor; Bucură-te, piatră scumpă de mult preț; Bucură-te, făclie mult-luminoasă; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! Condacul 7:

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii, și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața cea nematerialnică și de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremură, ne-a sfințit pe noi, și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:

Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești; Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești; Bucură-te, luminarea și lauda științelor; Bucură-te, desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor; Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină; Bucură-te, crin cu bun miros; Bucură-te, vedenie înfricoșătoare; Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele; Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor; Bucură-te, scară cea cu buna-suire a credincioșilor; Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos; Bucură-te, prin care se închină cele de sus; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 8:

Vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimântat când a văzut pe Gavriil, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, și îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare, și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare așa:

Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor; Bucură-te, vas cinstit al Domnului; Bucură-te, cântare înfrumusețată a Stăpânului; Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și Rai de hrană; Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții; Bucură-te, că ai înflorit rodul curăției; Bucură-te, că izvorăști râul înțelepciunii; Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie; Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase; Bucură-te, prin care ne-am luminat toți; Bucură-te, prin care s-au mântuit credincioșii; Bucură-te, că izvorăști luminarea dreptei credințe; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 9:

Înfricoșatu-s-a Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la închinare, și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa:

Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite; Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit; Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie; Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici; Bucură-te, reazem și tărie dreptmăritorilor ocârmuitori; Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domni; Bucură-te, că luminezi ochii inimilor; Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele; Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros; Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune; Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor; Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 10:

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste Îi cântă Lui: Aliluia! Icosul 10:

Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit întru războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmașilor; iar noi, fiind mântuiți grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor; Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor; Bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război; Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină; Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină; Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc; Bucură-te, că izvorăști râul vindecării; Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate; Bucură-te, steaua care luminezi lumea; Bucură-te, lumină care luminezi cele întunecate; Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor; Bucură-te, povață și lumina orbilor; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! Condacul 11:

Proorocule Sfinte Botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie, față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

Purtătorule de lumină și dumnzeiescule Ioane proorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea:

Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor; Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioși și bolnavi; Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți; Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți; Bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor; Bucură-te, proorocia și îngrădirea de apărare a Bisericilor; Bucură-te, că celor ce înoată tu le ești povățuitor; Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi; Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte; Bucură-te, pacea vieții celei nestricăcioase; Bucură-te, țarină a pomilor celor înfloriți; Bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 12:

Sfinte Botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici și lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un Rai frumos dumnezeiesc și stăpânesc, Botezătorule Sfinte, înmiresmezi sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbințeală și-ți cântă așa:

Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț; Bucură-te, izvorul cel preafrumos și preabogat; Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor și oamenilor; Bucură-te, numele cel scump al proorocilor și al apostolilor; Bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor; Bucură-te, pecetea celor două Testamente; Bucură-te, că izbăvești din nevoi pe cei robiți; Bucură-te, că biruiești pe cei protivnici credincioșilor; Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credințe; Bucură-te, mirul celor cu bun dar; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

Sfinte Ioane proorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarăși Icosul 1:

Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa:

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii; Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura; Bucură-te, cădere de pierire demonilor; Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți; Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești; Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor; Bucură-te, că tu ești povățuitorul mântuirii; Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor; Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor; Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor; Bucură-te, prin care se luminează făptura; Bucură-te, prin care se gonește necazul; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

și Condacul 1:

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorită multumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!